Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999
51 s. : il.

objednat
ISBN 80-211-0330-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, předmluvu
Školství - Česká republika - vývoj - r. 1996-1999 - zprávy
Vzdělávání - politika vzdělávací - perspektivy - Česká republika - zprávy
000087292
OBSAH // Předmluva 5 // PROJEV MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 7 // VÝVOJ ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V LETECH 1996 -1999 13 // I. Společenské podmínky pro rozvoj vzdělávání 13 // 1. Hlavní rysy politického a hospodářského vývoje od roku 1996 13 // 2. Vliv politicko - hospodářských změn na vývoj vzdělávání 15 // II. Kvantitativní vývoj české vzdělávací soustavy 17 // III. Legislativní a další významná opatření v oblasti vzdělávání 21 // 1. Rozšíření kompetence MŠMT 21 // 2. Zákon o vysokých školách 21 // 3. Návrh věcného záměru školského zákona 21 // 4. Kurikulární vývoj 22 // 5. Proměny v odborném školství 23 // 6. Vznik a vývoj vyšších odborných škol 24 // 7. Optimalizace sítě středních škol 25 // 8. Změny pracovních podmínek učitelů 26 // IV. Analýza realizace doporučení OECD 27 // A. Zdokonalování kurikula, struktury a kvality v základním a středním // všeobecné vzdělávacím školství 27 // 1. Vyvinout nástroje pro hodnocení učebních výsledků žáků // na základních školách 27 // 2. Podpořit rozvoj škol širšího profilu na úrovni vyššího stupně // základní školy a nižších ročníků víceletých gymnázií 29 // 3. Zvýšit počty žáků ve všeobecně vzdělávacím proudu středních škol 30 // 4. Standardizovat a diferencovat maturitní zkoušky 31 // 5. Ustavit Národní kurikulární radu 32 // B. Posilování relevance, schopnosti
reagovat a kvality řízení // v odborném školství 33 // 6. Založit Agenturu pro kurikulum, standardy a certifikaci // v odborném vzdělávání 33 // 7. Uzákonit daňové výhody pro podniky investující // do odborného vzdělávání 34 // C. Realizování efektivnějších prostředků řízení a správy školství // (včetně učitelů, jejich úkolů, pracovních podmínek a přípravy) 35 // 8. Zřídit střední (regionální) úroveň školské správy 35 // 9. Posílit monitorování a evaluaci (školní inspekce) 36 // 10. Propojit další vzdělávání učitelů s rozvojem školy a zlepšením // jejich profesních perspektiv 37 // 11. Ustavit v plném rozsahu rady škol s cílem posílit vztahy // mezi školami a obcemi 37 // 3 // Dt Celkové posouzení vlivu doporučení OECD // 38 // NÁSLEDNÁ ZPRÁVA OECD O VZDĚLÁVACÍ POLITICE // V ČESKÉ REPUBLICE 39 // 1. Jak byla doporučení OECD realizována 39 // 2. Současné strategické cíle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 41 // 3. Kam směřovat? 42 // 3.1 Platy učitelů a jejich další vzdělávání 42 // 3.2 Regionální úroveň školské správy 43 // 3.3 Struktura středoškolského vzdělávání a budoucnost čtyřletých gymnázií 44 // 3.4 Národní agentura pro odborné vzdělávání 45 // PŘÍLOHY: Hlavní cíle vzdělávací politiky vlády České republiky 46 // Seznam účastníků na mimořádném zasedání // Výboru pro vzdělávání OECD 47 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC