Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

radiologie (@@20120910-18:37:43@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2001
205 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0259-9 (brož.)
Obsahuje fotografie, ilustrace, předmluvu, úvod
Diagnostika radiologická - učebnice vysokošk.
Radiologie - učebnice vysokošk.
000087299
OBSAH // Ht " v’ ? i, ’J* *¦»--. i» « ,5 f ¦•-v** > // PŘEDMLUVA...7 //  ZNAM ZKRATEK...8 // 1 ÚVOD... // 1.1 Vznik a vlastnosti rentgenového záření // 1.2 Biologické účinky rentgenového záření // 1.3 Hlavní zásady radiační ochrany pro lékaře - „neradiology“...10 // 1.4 Vyžádání radiologického vyšetření...10 // 1.5 Popis radiologických vyšetření...11 // : ZOBRAZOVACÍ METODY...12 // 2.1 Snímkování...12 // 2.2 Digitální radiografie...13 // 2.3 Skiaskopie... 14 // 2.4 Tomografie...14 // 2.5 Angiografie (AG)...15 // 2.6 Ultrasonografie (US)...16 // 2.7 Výpočetní tomografie (CT)...18 // 2.8 Magnetická rezonance (MR)...22 // 3 KONTRASTNÍ LÁTKY...27 // 3.1 Pozitivní KL...27 // 32 Negativní KL...•...28 // 3.3 Dvoj kontrastní vyšetření...29 // 3.4 Kontrastní látky pro ultrasonografii...29 // 3.5 Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci...29 // a HRUDNÍK...30 // - 1 Zobrazovací metody...30 // - 2 Rentgenová anatomie plic a mediastina...33 // L3 Hodnocení prostých snímků...35 // - - Obecná Symptomatologie chorobných změn na prostém snímku...36 // -_5 Záněty plic...43 // - - Plieni fibróza...46 // - " Pneumokoniózy... 47 // 4 3 Sarkoidóza...48 // - - Nádory plic a průdušek...49 // - . ? Tuchy plieni cirkulace...52 // ~ 11 Srdce...55 // - 12 Nemoci mediastina... 57 // - 13 N emoci pleury...58 // - - Ut3_7. irudníicu...59 // 3 // ON ON OS // 5 MUSKULOSKELETÁLNÍ SYSTÉM...61 // 5.1 Vyšetřovací metody...
61 // 5.2 Rentgenové patologické změny... 62 // 5.3 Traumatologie...*...63 // 5.4 Záněty kostí a kloubů...64 // 5.5 Degenerativní onemocnění kloubů - osteoartrózy...66 // 5.6 Kostní nádory...67 // 5.7 Pseudotumory kostní...70 // 5.8 Ischemické změny... 70 // 5.9 Metabolické osteopatie...71 // 5.10 Intrinzické poruchy...71 // 5.11 Vyšetřování měkkých částí kloubů...72 // 5.12 Vyšetřování měkkých tkání...72 // 6 GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT...74 // 6.1 Zobrazovací techniky... 74 // 6.2 Onemocnění hltanu a jícnu...80 // 6.3 Onemocnění žaludku a duodena...83 // 6.4 Onemocnění tenkého střeva...87 // 6.5 Onemocnění tračníku...90 // 6.6 Pooperační stavy...93 // 7 JÁTRA, ŽLUČOVÉ CESTY, PANKREAS, SLEZINA...95 // 7.1 Játra...95 // 7.2 Žlučník a žlučové cesty...100 // 7.3 Pankreas... ?? // i 7.4 Slezina...?4 // 8 NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ...?6 // 8.1 Úrazové náhlé příhody břišní...?6 // 8.2 Neúrazové náhlé příhody břišní...?7 // 9y URORADIOLOGIE A RETROPERITONEUM...? // 9.1 Zobrazovací techniky...? // 9.2 Kongenitální anomálie a variace...114 // 9.3 Změny uložení ledvin...116 // 9.4 Urolitiáza...116 // 9.5 Obštrukční uropatie...117 // 9.6 Expanzivní procesy ledvin...118 // 9.7 Nádory dutého systém ledvin, močovodů a močového měchýře...119 // 9.8 Akutní infekční onemocnění ledvin...119 // 9.9 Abscesy...120 // 9.10 Tuberkulóza...120 // 9.11 Chronická zánětlivá onemocnění ledvin
a vývodných močových cest // a změny při metabolických poruchách...120 // 9.12 Traumata vylučovacího ústrojí...121 // 9.13 Renovaskulární hypertenze...121 // // C // N // // * :* // Transplantovaná ledvina... // Oecmocnění prostaty... // Onemocnění varlete a nadvarlete // Onemocnění nadledvin... // Další onemocnění retroperitonea // 122 // 122 // 122 // 123 // 124 // IPEURORADIOLOGIE...125 // M 1 Diagnostika onemocnění lebky a mozku...125 // ! KLI Páteř a páteřní kanál...136 // I RADIODIAGNOSTIKA HLAVY A KRKU...142 // ILI Zobrazovací techniky...142 // :. I Velké slinné žlázy...143 // 11 _3 Štítná žláza, příštítná tělíska...144 // . - Uzlinové syndromy...145 // 11 _5 Neuzlinové expanze...145 // [ 11.6 Larynx... 146 // I ; " Paranazální dutiny, nasofarynx...146 // 11.8 Spánková kost...147 // Ľ ZOBRAZOVACÍ METODY VE STOMATOLOGII...148 // ; 1 ’ Vyšetřovací metody...148 // 11.2 Vrozené malformace...149 // 12-3 Traumatologie...149 // 12.4 Záněty...150 // 12.5 Cysty...150 // 12.6 Nádory obličejového skeletu...151 // 12.7 Temporomandibulární kloub (TMK)...151 // 13 MAMOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA...152 // 13.1 Zobrazovací techniky...152 // 13.2 Mastopatie mléčné žlázy... 152 // 13.3 Záněty... 153 // 13.4 Benigní léze... 153 // 13.5 Maligní léze...153 // 14 RADIODIAGNOSTIKA V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ... 155 // 14.1 Zobrazovací techniky...155 // 1 -.2 Ultrasonografie v porodnictví...155 // 143 Zobrazovací metody
v gynekologii...156 // 15 ARTERLÁLNÍ SYSTÉM...159 // 15.1 Zobrazovací techniky...159 // 15.2 Patologické stavy aortálního oblouku, tepen hlavy (mozku a obličeje) a krku.167 // 15.3 Patologické stavy tepen horních končetin...169 // 5 // 15.4 // 15.5 // 15.6 // 15.7 // 15.8 // 15.9 // Patologické stavy srdce a věnčitých tepen... // Patologické stavy hrudní aorty, tepen míchy a páteře... // Patologické stavy tepen splanchnické oblasti... // Patologické stavy renálních tepen... // Patologické stavy břišní aorty, pánevního řečiště a tepen horních a dolních končetin Patologické stavy plicního řečiště... // 169 // 170 170 // 170 // 171 // 172 // 16 // DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ ŽITNÍHO SYSTÉMU... // 16.1 Zobrazovací techniky... // 16.2 Žilní trombóza... // 16.3 Uzávěr dutých žil... // 16.4 Vyšetření žilního systému horní končetiny před založením dialyzačního shuntu // 16.5 Portální hypertenze... // 173 // 173 // 175 // 175 // 175 // 176 // 17 DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ LYMFATICKÉHO SYTÉMU // 17.1 Zobrazovací techniky... // 17.2 Lymfadenopatie... // 17.3 Lymfedém... // 18 INTERVENČNÍ RADIOLOGIE... // 18.1 Vaskulární intervence... // 18.2 Nevaskulární intervence... // 177 // 177 // 178 // 179 // 180 // 180 // 192 // 19 PEDIATRICKÁ RADIOLOGIE... // 19.1 Zobrazovací metody... // 19.2 Respirační trakt... // 19.3 Gastrointestinální trakt... // 19.4 Urogenitální trakt... // 19.5 Muskuloskeletální systém...
// 19.6 Neuroradiologie... // 19.7 Nejčastější příčiny bolesti v zádech u dětí // 198 // 198 // 199 201 202 // 203 // 204 // 205 // ? // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC