Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Praha : Artefactum, 2002
432 s. : il.

objednat
ISBN 80-903230-1-4 (váz.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, bibliografické citace, úvod, poznámky
Umění - dějiny - sborníky
000087378
Obsah // Místo úvodu 9 // I. // Pavel KOUŘIL, Menasova ampule z hradu Rychleby (?) ve Slezsku 15-19 // Josef BLÁHA, Dva nálezy drobné hrnčířské plastiky Madony s dítětem z Olomouce. Několik doplnku ke studiu devocionálií a lidové zbožnosti ve středověku 21-30 // Hana TERYNGEROVÁ, Středověké poutnictví a jeho odraz v archeologickém materiálu. K nálezu poutního odznaku z Opavy 31-34 // Anežka MERHAUTOVA, Téma z minulosti s vizí budoucnosti 37-39 // Pavol ČERNÝ, Zobrazení Zvěstování Panny Marie v Kodexu vyšehradském a Kodexu hnězdenském. // Pokus o jejich ikonografickou interpretaci 41-49 // Klára BENEŠOVSKÁ, Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků 51 -65 // Ivo KOŘÁN, Románská Kalvárie ze Strakonic 67-69 // III. // Klára MEZIHORÁKOVÁ, Architektura středověkého kostela dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci 73-84 // Antonín GRUZA, ? historii bývalého dominikánského kostela sv. Václava v Opavě 85-97 // Dana KOUŘILOVÁ, Bývalý kostel sv. Václava v Opavě - výsledky průzkumu fasád 99-105 // Helena DÁŇOVÁ, Chrám sv. Ducha v Hradci Králové. Příspěvek ? poznání vývoje architektury kostela ve středověku 107-125 // Jiří KUTHAN, ? Parléřovu chóru kostela // sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem 127-139 // Jaromír HOMOLKA, Královská kaple Všech svátých na Pražském hradě 141-146 // IV. // Jana HRBÁČOVÁ, Zobrazení čelenek v české
deskové malbě 14. století 149-156 // Zuzana VŠETEČKOVÁ, Gotické nástěnné malby v kostele sv. Apolináře v Praze 157-168 // Hana HLAVÁČKOVÁ, Herzogenburská Moralia. Řehoř Veliký, Moralia sive expositio in librum ?. Job 169-174 // Pavel ŠTĚPÁNEK, Dědictví španělsko-arabské tradice za Václav IV. Živá tradice Alfonsových tabulek // 175-181 // Milada STUDNIČKOVÁ, Úvodní iluminace Smíškovského graduálu jako klíč ? interpretaci rukopisu 183-189 // V. // Jan ROYT, Utrakvistická ikonografie v Čechách // 15. a první poloviny 16. století 193-202 // Štěpán KOHOUT, Další „bernardinské slunce“ nalezeno 203-205 // Jan CHLÍBEC, Poznámka o náhrobku císaře Friedricha ?. a reflexe sepulchrálního sochařství v českých cestopisech 1450- 1550 207-215 // Zdenka BLÁHOVÁ, Západní portál kostela sv. Mořice v Olomouci a přenášení vzorů v pozdně gotické architektonické tvorbě 217-227 // VI. // Jiří ROHÁČEK, ? sepulkrální plastice v Corpusu // inscriptionum Bohemiae 231-237 // František CHUPÍK, Fortifikační stavitelství // mezi gotikou a renesancí 239-245 // Ľubica MEZEROVÁ, Renesanční náhrobníky v kostele sv. Martina v Bohušově 247-251 // Karel MÜLLER, Heraldická výzdoba stavovské sněmovny v Opavě ze 2. poloviny 16. století 253-259 // Ondřej JAKUBEC, Olomoučtí biskupové jako renesanční mecenáši? 261-270 // Hana DVORSKÁ - Dalibor PRIX, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Andělské Hoře (okr.
Bruntál) a jeho renesanční podoba 271-282 // Pavel VLČEK, Urbanistické zásahy a nový typ pozdně renesančního domu na Malé Straně v Praze // 283-288 // Beket BUKOVINSKÁ, Terra sigillata v rudolfínské kunstkomoře 289-293 // Lubomír KONEČNÝ, Andrea Alciato a Jan Žižka // „i po smrti strašlivý“ 295-298 // VII. // Ladislav DANIEL, Pět věží. Giovan Battista Marino a gonzagovské „poesie“ Francesca Albaniho 305-311 // Milan TOGNER, Jacopo Confortini v olomoucké sbírce kreseb 313-318 // Petr CZAJKOWSKI, Jonaß Drentwett a Leopold kníže z Dietrichsteina. Sonda do vztahu objednavatele a tvůrce na přelomu 17. a 18. století 319-323 // Martin PAVLÍČEK, Neznámé dílo Matyáše Bernarda Brauna 325-328 // Petr VOJTAL, Hacknerovská variace na pomezí Moravy a Slezska 329-332 // Vlil. // Marie PLATOVSKÁ, Vývoj stavebních dispozic na Královských Vinohradech 335-341 // Vojtěch LAHODA, Modernismus starých mistrů. // Antonín Procházka. Kroměříž a otisky vizuální paměti // 343-349 // Markéta SVOBODOVÁ, Věčný ruch a věčná // nespokojenost nad strahovským stadionem // (Příspěvek ? historii sportovních staveb) 351-356 // Mahulena NEŠLEHOVÁ, Koblasův cyklus Plazit jazyk // 357-361 // IX. // Jiří KROPÁČEK, Jacob Burckhardt a dějiny idejí 365-370 // Michal ŠRONĚK, Obrazy u soudu // 299-302 // Pavel ŠOPÁK, Pacov Václava Wagnera // 371-379 // Kristina KAPLANOVA, Babiččino údolí - areál spravovaný Národní kulturní
komisí 383-388 // Rostislav SVACHA, Co se stalo s Prahou 1948 - 1989? Bitva o devatenácté století 389-396 // Petr KRATOCHVÍL, Kontextualismus v soudobé architektuře. Reflexe teoretických východisek 397-401 // Jiří VARHANÍK, Předpoklady památkové ochrany městských památkových rezervací prohlášených v letech 1970- 1982 403-407 // Poiana BREGANTOVÁ, Bibliografie prací Ivo Hlobila // 409-425 // Seznam vyobrazení // 426-432

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC