Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1995
138 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-728-0 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta
Určeno studentům učitelského i neučitelského studia oboru geografie
Bibliografie na s. 135-137
Pedologie - fond půdní - ochrana - učebnice vysokošk.
000087492
11. Obsah // 1. Úvod 5 // 2. Půda-složka životního prostředí 7 // 2.1. Globální problémy půdního fondu 12 // 3. Zemědělský půdní fond 20 // 4. Lesní půdní fond 32 // 5. Půdy zvláštních kategorií 49 // 6. Poškozování půdního fondu 52 // 6.1. Ohrožení půdního fondu erozí 53 // 6.1.1. Eroze na zemědělské půdě 53 // 6.1.2. Eroze na lesní půdě 57 // 6.1.3. Třídění půd ohrožených erozí 61 // 6.2. Poškozování půdního fondu chemizací, // imisemi a dalšími činnostmi 67 // 7. Půdní fond České republiky 83 // 8 Ochrana půdního fondu 94 // 8.1. Zásady ochrany půdy před erozí 96 // 8.2. Meliorace půd a další úpravy 101 // 8.3. Zákonná ochrana půdy 114 // 9. Seznam nákresů 134 // 10. Literatura 135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC