Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:49x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 2008
203 s. : il. ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-86960-37-1 (brož.)
Nad názvem: Člověk a příroda, RVP ZV
000087510
Návaznost na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Přehled témat zpracovaných v jednotlivých učebnicích Nakladatelství Scientia -- Náměty k výuce: -- PŘÍRODOPIS I (pro 6. třídu) -- 1 Potravní síť -- 2 Rostlinná a živočišná buňka -- 3 Rozmnožování -- 4 Bakterie -- 5 Kvasinky -- 6 Houby mnohobuněčné -- 7 Prvoci jednobuněční živočichové -- 8 Žahavci -- 9 Ploštěnci -- 10 Hlísti -- 11 Měkkýši I -- 12 Měkkýši II -- 13 Kroužkovci -- 14 Klepítkatci -- 15 Korýši -- 16 Mnohonožky, stonožky -- 17 Hmyz s proměnou nedokonalou -- 18 Hmyz s proměnou nedokonalou, dokonalou -- 19 Ostnokožci I -- 20 Ostnokožci II -- PŘÍRODOPIS II (pro 7. třídu) -- 21 Ryby -- 22 Hospodářský význam ryb -- 23 Obojživelníci. Obojživelníci ocasatí. Obojživelníci bezocasí -- 24 Plazi. Želvy. Krokodýli. Šupinatí -- 25 Chování ptáků -- 26 Jídelníček ptáků a co s tím souvisí -- 27 Přehled vybraných zástupců ptáků -- 28 Jídelníček ptáků a co s tím souvisí. Přehled vybraných zástupců ptáků -- 29 Přechod rostlin na souš -- 30 Mechorosty -- 31 Plavuně a přesličky -- 32 Kapradiny -- 33 Stavba rostlin vodivá pletiva -- 34 Kořen -- 35 Stonek pupeny -- 36 List hospodaření s vodou -- 37 Barviva v listech stromů -- 38 Květ a květenství -- 39 Opylení a oplození pylové alergie -- 40 Plody způsoby šíření -- 41 Rozmnožování rostlin řízkování -- 42 Semenné rostliny nahosemenné
-- 43 Zástupci jehličnanů -- 44 Les lesní patra -- 45 Určování našich nejběžnějších listnatých stromů -- 46 Systematické zařazení rostlin -- 47 Rostlinstvo sídel vesnice a města -- 48 Užitkové rostliny -- 49 Exotické ovoce a zelenina -- 50 Bylinky a koření -- 51 Léčivé rostliny -- 52 Exkurze do chráněného území -- 53 Lišejníky -- 54 Nepůvodní druhy rostlin v naší flóře -- PŘÍRODOPIS III (pro 8. třídu) -- 55 Znaky savců -- 56 Přehled vybraných skupin savců -- 57 Rozmnožování savců (opakování) -- 58 Rozšíření zvířat -- 59 Domestikace -- 60 Etologie -- 61 Ochrana přírody -- 62 Čím se člověk odlišuje od ostatních placentálních savců -- a co s nimi má společného? -- 63 Život člověka od narození do smrti -- 64 Opora a pohyb I -- 65 Opora a pohyb II -- 66 Energie soustava trávicí I -- 67 Energie soustava trávicí II -- 68 Energie soustava trávicí III -- 69 Energie soustava dýchací -- 70 Transport obnova a obrana těla soustava oběhová I -- 71 Transport, obnova a obrana těla soustava oběhová II -- 72 Transport, obnova a obrana těla soustava vylučovací -- 73 Transport, obnova a obrana těla soustava kožní -- 74 Řízení, vnímání a koordinace smyslové orgány zrakové ústrojí I -- 75 Řízení, vnímání a koordinace smyslové orgány zrakové ústrojí II -- 76 Řízení, vnímání a koordinace smyslové orgány zrakové ústrojí III -- 77 Řízení, vnímání a koordinace smyslové
orgány ústrojí pro vnímání pohybu a polohy (rovnovážné ústrojí) -- 78 Řízení, vnímání a koordinace smyslové orgány chuťové ústrojí -- 79 Řízení, vnímání a koordinace smyslové orgány kožní čidla -- 80 Složky zdravého životního stylu. Návykové látky organismu škodlivé -- PŘÍRODOPIS IV (pro 9. třídu) -- 81 Mezinárodní rok planety Země -- 82 Geologická stavba našeho kraje -- 83 Protierozní opatření -- 84 Původ materiálů ve vaší obci -- 85 Minerály -- 86 Vědecké vyhodnocení neúplných údajů -- 87 Naše představy o geologické minulosti -- 88 Zkameněliny -- 89 Geologická historie Země -- 90 Geologická stavba našeho regionu -- 91 Člověk zasahuje do oběhu hmoty a prvků -- 92 Velké přírodní katastrofy -- 93 Úspěšnost předpovědí -- 94 Prezentace věd o Zemi v médiích -- 95 Krajina v našem regionu -- 96 Historické a současné mapy -- 97 Půdní poměry v regionu -- 98 Spotřeba vody v domácnosti a ve škole -- 99 Živelní katastrofy v ČR -- 100 Chráněná území přírody

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC