Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:11x 
BK
Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003
308 s. : il.

objednat
ISBN 80-86042-84-7 (váz.)
Bibliografie na s. 291-308
Mozek - činnost a fyziologie - učebnice vysokošk.
000087591
Kapitola I // Dynamika zvnitřnění v procesech učení a chování ... 13 // I - Mozkový mechanismus při zpracovávání agnosií ...19 // II - Mozek v procesu učení ...26 // III - Tělo a emoce při rozvoji myšlení ...36 // Kapitola II // Záhady bioemocionality a neuropsychického aparátu ...63 // I - Dynamika emocí a podvědomí v chování a poznávací činnosti jedince ...68 // II - Emocionální a propedeuticko-psychické interaktivity v dynamice biologicko-neurocerebrálního rozvoje ...82 // Kapitola III // Lidský mozek v interaktivních procesech a dynamismech učení ...111 // I - Součinnost emocionálního a racionálního myšlení ...120 // II - Funkční interakce mozkových oblastí ...130 // III - Chování člověka s mozkovými poruchami ...138 // IV - Biologická zpětná vazba jako mobilizační proces celé osobnosti žáka ...150 // V - Neuropsychický aparát jako tvůrce obrazů a mentálních map ...156 // Kapitola IV // Poznávací procesy a mechanismy člověka ...169 // I - Ontogenetické a kognitivní mechanismy /lidského učení ...185 // II - Neuropsychické dynamismy chování a nabývání vědomostí ...191 // III - Kognitivně-emocionální dimenze neuropsychického aparátu ...202 // Kapitola V // Racionalita a sociální emocionalita v dynamice a organizaci poznání a osobní vyrovnanosti ...217 // I - Biologické, sociální a psychické faktory v mechanismech změn chování ...223 // II - Sociální dynamika v chování mozku ...232 // III - Komunikační systémy mozkové metropole ...239 // IV - Mozek a myšlení při budování osobnosti ...249 // V - Emoce v dynamice racionálního myšlení..259 // VI - Vliv ideologie na emotivně-racionální myšlení ...264 // VII - Výsledek interakcí emocionálního a imunitního systému ...270 // Příloha I Anatomické oblasti mozkových hemisfér ...281 // Příloha II Mozkové oblasti podle Brodmana ...282 //
Příloha III Mapování neurofyziologie agnosií ...283 // Příloha IV Systémy a složky psychického aparátu podle psychoanalýzy ...288 // Příloha V Fungování mozku ...289 // Příloha VI Aktivizace mozkových oblastí ...290 // Příloha VII Mentální mapy jako činitelé kognitivní účinnosti ... 291 // Literatura ...293

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC