Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Knižní klub, 2004
448 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-242-1133-5 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, úvod, slovníček, rejstřík
Ptáci - Evropa - atlasy
000087795
K DORLING KINDERSLEY BOOK // London, New York, Munich, Melbourne, Delhi // See DK complete catalogue at www.dk.com // Rob Hume BIRDS OF BRITAIN AND EUROPE // Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmi být reprodukována, ukládána v rešeršním systému nebo přenášena v žádné podobě elektronicky, mechanicky, fotokopiemi ani jakýmkoli dalším způsobem bez písemného souhlasu vydavatelů. // Copyright © 2002 Dorling Kindersley Limited, London First published in Great Britain in 2002 by Dorling Kindersley Limited, // 80 Strand, London WC2R 0RL All rights reserved Translation © 2004 by Helena Kholová Czech edition © 2004 by Euromedia Group k. s. // Z anglického originálu Birds of Britain and Europe // (Dorling Kindersley, London 2002) přeložila, doplnila a odborně revidovala Helena Kholová, prom, biol., CSc. Redigovala RNDr.Jana Horáčková Vydala Euromedia Group k. s. - Knižní klub v Praze v roce 2004 jako svou 2446. publikaci. // Odpovědné redaktorky Alena Peiscrtová a Leona Macháčková Technický redaktor David Dvořák Počet stran 448 Vydání první Sazba Typograf, spol. s r. o.. Praha Vytiskly Tlačiarne BB, spol. s r. o., Banská Bystrica // ISBN 80-242-1133-5 // OBSAH // Jak pracovat s touto knihou 6 // Úvod 8 // Anatomie 10 // Životní cyklus 12 // Určování 14 // V terénu 18 // -fry. ‘ni t đ v KяK*-.- . K K // •J’-’ // ’V ~ѕтK у_ ’? Kс ‘ýýijd-j // PŘEHLÍDKA DRUHÚ 22 // ľotáplice a potápky
23 // Buřňáci a buřňáčci 32 // Terejové, kormoráni a pelikáni 38 // Bukači a volavky 42 // Čápi 52 // Plameňáci 52, 56 // Vrubozobí 57 // Dravci 88 // Hrabaví 113 // Chřástali, lysky a slípky 122 // Jeřábi a dropi 122, 128 // Bahňáci 131 // Chaluhy, rackové a rybáci 169 // Alky 169,194 // Holubi a hrdličky 199 // Kukačky 199,205 // Sovy 206 // Lelkové 206,215 // Rorýsi 216 // Ledňáčci, vlhy, mandelíci. // dudci 220 // Datli a krutihlavové 225 // Skřivani 232 // Jiřičky, břehule a vlaštovky 240 // Lindušky a konipasi 246 // Střízlíci, skorci, brkoslavi // a pěvušky 256 // Drozdi a příbuzní pěvci 262 // Pěnice a příbuzní pěvci 281 // Lejskové 281,307 // Sýkory, mlynaříci, timálie // a moudivláčci 309 // Brhlíci, zedníčci a šoupálci 319 // Poděkování // Ťuhýci 324 // Žluvy 324,329 // Vrány, straky a další 330 // Špačci 330,340 // Vrabci 342 // Pěnkavy 347 // Strnadi 362 // Vzácné druhy // Zatoulanci // Slovníček // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC