Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:52x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
103 s. : il., grafy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-464-8 (brož.)
Nad názvem:Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 96
Biometrika - učebnice vysokošk.
000087801
Obsah předmětu // Úvod // 1. Základní pojmy // 1.1 Model a modelování // 2. Kvantifikace a měření // 2.1 Úloha statistiky v biologii // 2.2 Znaky // 2.3 Data // 3. Popisná statistika // 3.1 Nominální znaky // 3.2 Ordinální znaky // 3.3 Metrické znaky // 4. Základy teorie pravděpodobnosti // 4.1 Základní pojmy // 4.2 Základní pravidla počítání s pravděpodobnostmi // 4.3 Věta o úplné pravděpodobnosti // 5. Senzitivita, specificita, prediktivní hodnota // 5.1 Senzitivita, specificita // 5.2 Prediktivní hodnota // 5.3 Byesův vzorec // 6. Náhodná veličina a pravděpodobnostní rozdělení // 6.1 Náhodná veličina // 6.2 Rozdělení pravděpodobností // 6.3 Normální rozdělení // 6.4 Binomické rozdělení // 6.5 Poissonovo rozdělení // 7. Testování statistických hypotéz // 7.1 Statistické hypotézy // 7.2 Chyby při testování hypotéz // 7.3 Postup při testování hypotéz // 7.4 Shrnutí postupu při testu hypotéz // 7.5 Statistická versus klinická významnost // 8. Bodové a intervalové odhady, rozsah výběru // 8.1 Reprezentativní výběr // 8.2 Odhady parametrů populace // 8.3 Intervalový odhad průměru // 8.4 Intervalový odhad populační pravděpodobnosti // 8.5 Stanovení požadovaného rozsahu výběru // 9. Testy dobré shody, testy přiléhavosti // 9.1 Testy dobré shody pro nominální znaky // 9.2 Testy dobré shody pro ordinální znaky // 9.3 Testy hypotézy o poloze rozdělení pro metrické znaky // 10. Testy srovnání dvou výběrů // 10.1 Testovací metody parametrické a neparametrické // 10.2 Testy srovnám několika výběrů // 10.3 Testy homogenity pro nominální znaky // 10.4 Srovnání dvou souborů pořadových měření // 10.5 Testy rovnosti středních hodnot metrické veličiny // 11. Testy pro párová pozorování // 11.1 Párová pozorování //
11.2 Testy symetrie podle Bowkera // 11.3 Srovnání pořadové veličiny u párových pozorování // 11.4 Srovnání metrické veličiny s normálním rozdělením u párových pozorování // 12. Korelační a regresní analýza // 12.1 Korelační a regresní analýza pro spojité veličiny // 12.2 Spearmanův pořadový korelační koeficient // 13. Obecné schéma výzkumného projektu // 13.1 Plánování a návrh výzkumného projektu // 13.2 Sběr a zpracování dat // 13.3 Analýza, interpretace a prezentace výsledků // 13.4 Publikace výsledků výzkumu // Literatura // Statistické tabulky // 1. Percentily rozdělení x2 // 2. Percentily statistiky dmax testu dobré shody Kolmogorova a Smirnova // 3. Percentily Studentova t rozdělení // 4. Kritické hodnoty dvouvýběrového Wilcoxonova testu // 5. Kritické hodnoty párového Wilcoxonova testu // 6. Kritické hodnoty Spearmanova korelačního koeficientů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC