Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Menzlová (@@20121126-14:54:39@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:52x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
103 s. : il., grafy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-464-8 (brož.)
Nad názvem:Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 96
Biometrika - učebnice vysokošk.
000087801
Základy biostatistiky -- Obsah předmětu -- Úvod -- 1. Základní pojmy -- 1.1 Model a modelování -- 2. Kvantifikace a měření -- 2.1 Úloha statistiky v biologii -- 2.2 Znaky -- 2.3 Data -- 3. Popisná statistika -- 3.1 Nominální znaky -- 3.2 Ordinální znaky -- 3.3 Metrické znaky -- 4. Základy teorie pravděpodobnosti -- 4.1 Základní pojmy -- 4.2 Základní pravidla počítání s pravděpodobnostmi -- 4.3 Věta o úplné pravděpodobnosti -- 5. Senzitivita, specificita, prediktivní hodnota -- 5.1 Senzitivita, specificita -- 5.2 Prediktivní hodnota -- 5.3 Byesův vzorec -- 6. Náhodná veličina a pravděpodobnostní rozdělení -- 6.1 Náhodná veličina -- 6.2 Rozdělení pravděpodobností -- 6.3 Normální rozdělení -- 6.4 Binomické rozdělení -- 6.5 Poissonovo rozdělení -- 7. Testování statistických hypotéz -- 7.1 Statistické hypotézy -- 7.2 Chyby při testování hypotéz -- 7.3 Postup při testování hypotéz -- 7.4 Shrnutí postupu při testu hypotéz -- 7.5 Statistická versus klinická významnost -- 8. Bodové a intervalové odhady, rozsah výběru -- 8.1 Reprezentativní výběr -- 8.2 Odhady parametrů populace -- 8.3 Intervalový odhad průměru -- 8.4 Intervalový odhad populační pravděpodobnosti -- 8.5 Stanovení požadovaného rozsahu výběru -- 9. Testy dobré shody, testy přiléhavosti -- 9.1 Testy dobré shody pro nominální znaky -- 9.2 Testy dobré shody pro ordinální znaky -- 9.3 Testy hypotézy o poloze rozdělení pro metrické znaky -- 10. Testy srovnání dvou výběrů -- 10.1 Testovací metody parametrické a neparametrické -- 10.2 Testy srovnám několika výběrů -- 10.3 Testy homogenity pro nominální znaky -- 10.4 Srovnání dvou souborů pořadových měření -- 10.5 Testy rovnosti středních hodnot metrické veličiny -- 11. Testy pro párová pozorování -- 11.1 Párová pozorování --
11.2 Testy symetrie podle Bowkera -- 11.3 Srovnání pořadové veličiny u párových pozorování -- 11.4 Srovnání metrické veličiny s normálním rozdělením u párových pozorování -- 12. Korelační a regresní analýza -- 12.1 Korelační a regresní analýza pro spojité veličiny -- 12.2 Spearmanův pořadový korelační koeficient -- 13. Obecné schéma výzkumného projektu -- 13.1 Plánování a návrh výzkumného projektu -- 13.2 Sběr a zpracování dat -- 13.3 Analýza, interpretace a prezentace výsledků -- 13.4 Publikace výsledků výzkumu -- Literatura -- Statistické tabulky ......................................... -- 1. Percentily rozdělení x2 -- 2. Percentily statistiky dmax testu dobré shody Kolmogorova a Smirnova -- 3. Percentily Studentova t rozdělení -- 4. Kritické hodnoty dvouvýběrového Wilcoxonova testu -- 5. Kritické hodnoty párového Wilcoxonova testu -- 6. Kritické hodnoty Spearmanova korelačního koeficientů --

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC