Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:70x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Doplněk, 1997
381 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-85765-70-5 (váz.)
Bibliogr. s. 371-381
Psychologie osobnosti - procesy duševní - autodiagnostika - výklady populární
000087858
OBSAH // ? // PŘEDMLUVA ... 5 // OBSAH... 8 // 0. ÚVOD ? // 0.1. Psychologie osobnosti ...(12 // 0.2. Teorie vrstev osobnosti ... 17 // 0.3. Náš model vrstev duševního dění osobnosti... 22 // 1. VRSTVA DUŠEVNÍCH PROCESŮ // V BEZPROSTŘEDNÍM KONTAKTU S REALITOU 27 // 1.1. Poznávací procesy ...31 // 1.1.1. Schopnosti ... 32 // 1.1.2. Vědomí a pozornost ... 33 // 1.1.3. Čití a vnímání... 36 // 1.1.4. Krátkodobá paměť ... 39 // 1.1.5. Verbální a názorné myšlenkové operace ... 42 // 1.2. City ...51 // 1.2.1. Emocionalita ... 52 // 1.2.2. Psychofyziologická složka emocionality ... 54 // 1.2.3. Výrazová složka emocionality ... 58 // 1.2.4. Emoce, motivace a osobnost ... 61 // 1.3. Chtění ... 69 // 1.3.1. Východiska konativního zaměření ... 70 // 1.3.2. Volní procesy ... 76 // 1.3.3. Osobnost a volní jednání...82 // 1.3.4. Frustrace a frustracní tolerance ... 85 // 8 // 2. VRSTVA SOCIÁLNÍMI VLIVY UTVÁŘENÝCH PŘÍSTUPŮ ? REALITĚ // 91 // 2.1. Nabývání vědomostí a dovedností ... 95 // 2.1.1. Dlouhodobá paměť a učení ... 96 // 2.1.2. Psychologie učení... 101 // 2.1.3. Samostudium ... 108 // 2.2. Formování postojů ...115 // 2.2.1. Pojem a funkce postoje... 116 // 2.2.2. Teorie formování postojů ... 123 // 2.2.3. Postoje a chování... 127 // 2.3. Osvojování vzorců chování ... 137 // 2.3.1. Společenské normy, pozice a role... 138 // 2.3.2. Racionálně - sociální aspekty role ... 143 // 2.3.3. Role a osobnost
... 149 // 2.3.4. Některé aspekty dynamiky sociální interakce... 155 // 3. VRSTVA SEBEUTVÁŔEJÍCÍCH // A SEBEPROSAZUJÍCÍCH TENDENCÍ VLASTNÍHO JÁ 161 // 3.1. Vědomí vlastní individuality ...169 // 3.1.1. Kognitivní koncepce vědomí Já ... 170 // 3.1.2. Kognitivní přístupy ? sebepoznávání... 177 // 3.2. Subjektivní sebeposuzování ... 187 // 3.2.1. Proměny pojetí člověka... 188 // 3.2.2. Sebepojetí... 192 // 3.2.3. Sebehodnocení ... 212 // 3.3. Sebeuskutečňování ...’...225 // 3.3.1. Některé koncepce a obecné aspekty sebeuskutečňování 226 // 3.3.2. Seberozvíjení a zájmy ... 231 // 3.3.3. Sebeuplatňování a profesionální orientace ... 243 // 4. VRSTVA EXISTENCIÁLNÍCH A SEBEPŘESAHÍíJÍCÍCH ASPEKTŮ OSOBNOSTI // 4.1. Integrace znalostí o světě ... // 4.1.1. Vzdělanost ... // 4.1.2. Rozhodování a tvořivost .;... // 4.2. Harmonizace obrazu světa ... // 4.2.1. Imaginativně - emotivní funkce... // 4.2.2. Moudrost ... // 4.3. Životní teleologie ... // 4.3.1. Hodnoty ... // 4.3.2. Charakter... // ZÁVĚR ... // ZÁKLADNÍ POUŽITÁ LITERATURA
(OCoLC)37962217
cnb000202721

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC