Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ETC Publishing, 1998
236 s.

objednat
ISBN 80-86006-57-3 (váz.)
Manager-podnikatel
Bibliografie: s. 234 - 235
Evropská unie - učebnice vysokošk.
000088045
1. Základní etapy vývoje integračního procesu v západní Evropě po ŕoce 1945 12 // 1.1 Etapa integračních východisek, formovaná výsledky druhé světové války 12 // 1.2 Etapa ekonomického a sociálního rozvoje a mimořádné integrační dynamiky 13 // 1.3 Etapa stagnace integračního procesu a strukturálních krizí. 16 // 1.4 Etapa oživení integrační dynamiky a rozšíření jejího teritoriálního rozměru 18 // 1.5 Etapa formování Evropské unie a přípravy východního rozšírení // 2. Hospodářské, sociální a bezpečnostní cíle Evropské unie a jejich souvislosti 28 // 3. Orgány Evropské unie, rozhodovací proces a jeho právní 34 // 3.1 Právní východiska rozhodovacího procesu 34 // 3.2 Kompetence orgánů EU a zájmová východiska 36 // 3.2.1 Rada Evropské unie i 37 // 3.2.2 Evropská rada 39 // 3.2.3 Evropská komise 40 // 3.2.4 Evropská parlament 44 // 3.2.5 Soudní dvůr 47 // 3.2.6 Účetní dvůr 48 // 3.2.7 Další 49 // 3.3 K rozhodovacímu procesu v EU, procedura spolupráce a spolurozhodování 52 // 3.4 Evropské zájmové svazy a role lobby srnu v EU 57 // Literatura // 4. Politiky (nástroje) Evropské unie v hospodářské a sociální sféře // 4.1 Souvislosti cílů a nástrojů - souhrnný pohled // 4.2 Společná obchodní politika // 4.2.1 Východiska a nástroje // 4.2.2 EU v mezinárodním obchodě a ve světě // 4.3 Společná zemědělská politika // 4.3.1 Cíle a společné zemědělské politiky 73 // 4.3.2 Metody společné zemědělské politiky 75 // 4.3.3 Reforma společné zemědělské politiky 77 // 4.3.4 Společná rybolovná politika 78 // 4.4 Společná dopravní politika 80 // 4.5 Politika regulování hospodářské soutěže 83 // 4.6 Regionální a strukturální politika 88 // V/ Výzkumná a technologická politika 95 // 4.8 Sociální politika 100 //
4.9 Politika životního prostředí 104 // 4.10 Rozvojová politika a spolupráce 107 // 4.11 Průmyslová politika 110 // 4.12 Další politiky EU (kultura, zdravotnictví, ochrana spotřebitele, energetika) 116 // 4.13) Rozpočet EU - K otázce financování politik a aktivit 118 // Literatura 123 // 5. Jednotný vnitřní trh Evropské unie - principy, efekty, souvislosti 126 // 5.1 Jednotný vnitřní trh - východiska a principy 126 // 5.2 Volný pohyb zboží, služeb, osob, kapitálu 130 // 5.3 Vnitřní trh Unie a přidružené země střední a východní Evropy - problém začleňování 136 // 5.4 K dosavadní bilanci a efektům realizace vnitřního trhu EU.. 144 // Literatura 150 // 6. Měnová spolupráce a Evropská hospodářská a měnová unie 151 // 6.1 Tzv. Evropský měnový systém a východiska měnové spolupráce // ES/EU - 151 // 6.2 Evropská hospodářská a měnová unie - projekt a realizace 157 // 6.2.1 Východiska 157 // 6.2.2 Kriteria měnové unie a kontexty makroekonomické // politiky 161 // 6.3 Završení EMU a problémy realizace 164 // Literatura 170 // 7. Východní rozšíření Evropské unie jako program i výzva 171 // 7.1 Základní prvky předvstupní strategie 171 // 7.2 Eurodohoda - základní pilíř předvstupní strategie 178 // 7.2.1 Východiska 178 // 7.2.2 Priority Eurodohody 180 // 7.2.3 Hospodářská spolupráce mezi ČR a EU - rozhodující sektory 184 // 7.3 K adaptaci podnikatelské sféry na vstup do EU 187 // 7.3.1 Zcela nové podmínky na vnitřních i vnějších trzích - // problém europeifikace 187 // 7.3.2 Rozvojová strategie pro eurotrhy 192 // 7.3.3 Euromarketing - přibližování k jednotnému vnitřnímu trhu EU - šance a rizika 197 // Literatura 202 // Evropská unie na cestě k vlastní transformaci - Agenda 2000 205 // Hlavní směry reforem aktivit a politik Evropské unie 207 //
8.2 Na prahu jednání o rozšíření EU 213 // 8.2.1 Politická a ekonomická kriteria vstupu 213 // 8.2.2 K dopadu východního rozšíření na některé politiky EU 218 // 8.2.3 Nové prvky v předvstupní strategii a finanční perspektiva EU 2000-2006 221 // 8.3 Amsterodamská smlouva a transformace Evropské unie 226 // Literatura 234 // Místo závěru // 235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC