Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ETC Publishing, 1998
236 s.

objednat
ISBN 80-86006-57-3 (váz.)
Manager-podnikatel
Bibliografie: s. 234 - 235
Evropská unie - učebnice vysokošk.
000088045
OBSAH // Úvodem...  // \\L Základní etapy vývoje integračního procesu v západní Evropě po ŕoce 1945... 12 // 1.1 Etapa integračních východisek, formovaná výsledky druhé světové // války... *2 // 1.2 Etapa ekonomického a sociálního rozvoje a mimořádné integrační // dynamiky... 13 // 1.3 Etapa stagnace integračního procesu a strukturálních krizí. 16 // 1.4 Etapa oživení integrační dynamiky a rozšíření jejího teritoriálního // rozmeru... 18 // 1.5 Etapa formování Evropské unie a přípravy východního // rozšírení... LL // 2. Hospodářské, sociální a bezpečnostní cíle Evropské unie a jejich souvislosti... 28 // 3. Orgány Evropské unie, rozhodovací proces a jeho právní // ’ 34 // 3.1 Právní východiska rozhodovacího procesu... 34 // 3.2 Kompetence orgánů EU a zájmová východiska... 36 // 3.2.1 Rada Evropské unie...i... 37 // 3.2.2 Evropská rada... 39 // 3.2.3 Evropská komise... 40 // 3.2.4 Evropská parlament... 44 // 3.2.5 Soudní dvůr... 47 // 3.2.6 Účetní dvůr... 48 // 3.2.7 Další ... 49 // 3.3 ? rozhodovacímu procesu v EU, procedura spolupráce // a spolurozhodování ... 52 // 3.4 Evropské zájmové svazy a role lobby srnu v EU ... 57 // Literatura... // 4. Politiky (nástroje) Evropské unie v hospodářské a sociální sféře // 4.1 Souvislosti cílů a nástrojů - souhrnný pohled... // 4.2 Společná obchodní politika... // 4.2.1 Východiska a nástroje... // 4.2.2 EU v mezinárodním
obchode a ve světě... // 4.3 Společná zemědělská politika // 62 // 62 // 64 // 64 // 68 // 73 // 5 // 4.3.1 Cíle a společné zemědělské politiky ... 73 // 4.3.2 Metody společné zemědělské politiky... 75 // 4.3.3 Reforma společné zemědělské politiky... 77 // 4.3.4 Společná rybolovná politika... 78 // 4.4 Společná dopravní politika ... 80 // 4.5 Politika regulování hospodářské soutěže... 83 // 4.6> Regionální a strukturální politika ... 88 // V/ Výzkumná a technologická politika... 95 // 4.8 Sociální politika ... 100 // 4ľ9 Politika životního prostředí... 104 // 4.10 Rozvojová politika a spolupráce... 107 // 4.11 Průmyslová politika ... 110 // 4.12 Další politiky EU (kultura, zdravotnictví, ochrana spotřebitele, // energetika)... 116 // 4.13) Rozpočet EU - ? otázce financování politik a aktivit ... 118 // Literatura... 123 // 5. Jednotný vnitřní trh Evropské unie - principy, efekty, // souvislosti...126 // r 5.1 Jednotný vnitřní trh - východiska a principy... 126 // ?/. ’ 5.2 Volný pohyb zboží, služeb, osob, kapitálu... 130 // 5.3 Vnitřní trh Unie a přidružené země střední a východní Evropy - // problém začleňování... 136 // 5.4 ? dosavadní bilanci a efektům realizace vnitřního trhu EU.. 144 // Literatura...150 // I/ ! // 6. Měnová spolupráce a Evropská hospodářská a měnová unie... 151 // ’ ". 6.1 Tzv. Evropský měnový systém a východiska měnové spolupráce // /? ES/EU...-...
151 //  6.2 Evropská hospodářská a měnová unie - projekt a realizace... 157 // 6.2.1 Východiska... 157 // 6.2.2 Kriteria měnové unie a kontexty makroekonomické // politiky... 161 // 6.3 Završení EMU a problémy realizace... 164 // Literatura... 170 // 7. Východní rozšíření Evropské unie jako program i výzva... 171 // 7.1 Základní prvky předvstupní strategie... 171 // 7.2 Eurodohoda - základní pilíř předvstupní strategie... 178 // 7.2.1 Východiska... 178 // 7.2.2 Priority Eurodohody... 180 // 6 // 7.2.3 Hospodářská spolupráce mezi ČR a EU - rozhodující // sektory...184 // 7.3 ? adaptaci podnikatelské sféry na vstup do EU...187 // 7.3.1 Zcela nové podmínky na vnitřních i vnějších trzích - // problém europeifikace...187 // 7.3.2 Rozvojová strategie pro eurotrhy ...192 // 7.3.3 Euromarketing - přibližování ? jednotnému vnitřnímu // trhu EU - šance a rizika...197 // Literatura...202 // G // » // . Evropská unie na cestě ? vlastní transformaci - Agenda 2000 ... 205 // ?8? Hlavní směry reforem aktivit a politik Evropské unie ...207 // 8.2’ Na prahu jednání o rozšíření EU ...213 // 8.2.1 Politická a ekonomická kriteria vstupu...213 // 8.2.2 ? dopadu východního rozšíření na některé politiky EU 218 // 8.2.3 Nové prvky v předvstupní strategii a finanční perspektiva // EU 2000-2006...221 // 8.3 Amsterodamská smlouva a transformace Evropské unie ...226 // Literatura...234 // Místo závěru // 235 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC