Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2008
2 sv. : il. (převážně barev.), portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1577-6 (brož.)
Na obálce označení: A1
Česko-anglicko-francouzsko-německo-španělsko-ruský slovník
Dotisk 2013
učebnice. 219 s. + 1 CD -- pracovní sešit. 170 s. + 1 CD
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000088047
9 // 10 // 11 // 13 // 14 // 15 // 17 // 17 // 18 // 19 // 21 // 22 // 23 // 23 // 25 // 25 // 25 // 27 // 28 // 29 // 30 // 31 // 31 // 32 // 33 // 35 // 36 // 37 // 38 // 39 // 33 // 39 // 42 // 43 // 44 // 45 // 46 // A) Fonetická a pravopisná cvičení (vokály a/á; vokály e/é; vokály i/y/i/ý; vokály o/ó; vokály ?/ú/ů; vokály e/é/i/y/í/ý; vokály o/ó/u/ú/ú; diftong ou; konsonanty č, š, ž) // B) Lexikálni cvičení // C) Gramatická cvičení // D) Poslechová cvičení // E) Čtecí cvičení // F) Komunikativní cvičení // 2. lekce // A) Fonetická a pravopisná cvičení (konsonanty c, s, z; konsonant f; slabiky bě, pě, vě, mě) // B) Lexikálni cvičení // C) Gramatická cvičení // D) Poslechová cvičení // E) Čtecí cvičení // F) Komunikativní cvičení // G) Psaní // 3. lekce // A) Fonetická a pravopisná cvičení (konsonanty h, ch; diftong au; slabiky dě, tě, ně) // B) Lexikální cvičení // C) Gramatická cvičení // D) Poslechová cvičení // E) Čtecí cvičení // F) Komunikativní cvičení // 4. lekce // A) Fonetická a pravopisná cvičení (slabika di; slabika ti; slabika ni; konsonant I ve slabice; konsonant r ve slabice) // B) Lexikální cvičení // C) Gramatická cvičení // D) Poslechová cvičení // E) Čtecí cvičení // F) Komunikativní cvičení // G) Psaní // 5. lekce // A) Fonetická a pravopisná cvičení (konsonant ď; konsonant ň; konsonant ť; slabika ia; slabika ie; slabika ii; slabika io;
slabika iu; slabika, kde „i/?“ je ve druhé pozici*) // B) Lexikální cvičení // C) Gramatická cvičení // D) Poslechová cvičení // E) Čtecí cvičení // F) Komunikativní cvičení // G) Psaní // OBSAH // ??? // 47 6. lekce // 47 A) Fonetická a pravopisná cvičení (b na konci slova; v na konci slova; d na konci slova; ďna // konci slova; z na konci slova; ž na konci slova; g na konci slova; h na konci slova) // 47 B) Lexikální cvičení // 50 C) Cramaticka cvicem // 51 D) Poslechová cvičení // 52 E) Čtecí cvicem // 54 F) Komunikativní cvičení // 55 C)Psaní // 57 7. lekce // 57 A) Fonetická a pravopisná cvičení {písmeno b ve skupině konsonantů; písmeno v ve skupině konsonantů; písmeno d ve skupině konsonantů; písmeno ďve skupině konsonantů; písmeno z ve skupině konsonantů; písmeno ž ve skupině konsonantů; písmeno h ve skupině konsonantů) // 57 B) Lexikální cvičení // 53 C) Gramatická cvičení // 61 D) Poslechová cvičení // 62 E) Čtecí cvičení // 63 F) Komunikativní cvičení // 63 G)Psaní // 65 8. lekce // 65 A) Fonetická a pravopisná cvičení {skupina kd, kb; skupina tb; skupina sb) // 65 B) Lexikalm cvicem // 69 C) Gramatická cvičení // 71 D) Poslechová cvičení // 72 E) Čtecí cvičení // 73 F) Komunikativní cvicem // 74 G) Psaní // 75 9, lekce // 75 A) Fonetická a pravopisná cvičení {předložka do; předložka z; předložka ze) // 76 B) Lexikální cvičení // 78 C) Gramatická cvičení
// 80 D) Poslechová cvičení // 81 E) Čtecí cvičení // 83 F) Komunikativní cvičení // 85 G)Psaní // 87 10. lekce // 87 A) Fonetická a pravopisná cvičení {předložka v; předložka ve) // 87 B) Lexikální cvičení // 83 C) Gramatická cvičení // 91 D) Poslechová cvičení // 92 E) Čtecí cvičení // 93 F) Komunikativní cvičení // 93 G)Psaní // 95 Klíč k cvičením v učebnici a řešení autotestů 109 Klíč ke cvičením v pracovním sešitě // 123 Řešení poslechových cvičení v učebnici // 133 Řešení poslechových cvičení v pracovním sešitě // 137 Slovníček // Hvězdička (*) označuje obtížnější cvičení určená pro rychle pracující studenty.
(OCoLC)276818299
cnb001823399

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC