Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(46) Půjčeno:46x 
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1992
120 s.

ISBN 80-7067-211-0 (brož.)
Bibliografie na s. 118-120
Postižení mentálně - vzdělávání - učebnice vysokošk.
000088060
SLOVO NA ÚVOD 3 // 1. POJEM, PŘEDMĚT A TERMINOLOGIE DIDAKTIKY MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH, JEJÍ VZTAH K OSTATNÍM VĚDNÍM OBORŮM A PROPEDEUTIKA // 1.1. Teorie vzdělání // 1.2. Teorie vyučování // 2. GNOZEOLOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ PODSTATA PROCESU VYUČOVÁNÍ MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH // 2.1. Gnozeologická východiska vyučování // 2.2. Psychologická východiska vyučování // ČINITELÉ VYUČOVACÍHO PROCESU // 3.1. Učitel - speciální pedagog // 3.2. Mentálně retardovaný žák // 3.2.1. Bezprostřední poznání -. // 3.2.2. Myšlení a řeč mentálně retardovaných // 3.2.3. Paměť mentálně retardovaných // 3.2.4. Pozornost mentálně postižených // 3.2.5. Emotivita a motivace // 3.2.6. Specifická aspirace // 3.2.7. Charakter mentálně retardovaných // 3.2.8. Socializace mentálně postižených // 4. DIDAKTICKÉ ZÁSADY // 4.1. Zásada názornosti // 4.2. Zásada přiměřenosti // 4.3. Zásada soustavnosti // 4.4. Zásada trvalosti // 4.5. Zásada uvědomělosti a aktivity žáků // 5. DIDAKTICKÉ METODY 33 // 5.1. Motivačm metody 34 // 5.1.1. Úvodní motivační metody 34 // 5.1.2. Průběžně motivační metody 34 // 5.2. Expoziční metody 35 // 5.2.1. Metody přímého přenosu poznatků 35 // 5.2.2. Metody zprostředkovaného
přenosu informací 36 // 5.2.2.1. Metody demonstrační 36 // 5.2.2.2. Metody pracovní 37 // 5.2.2.3. Dramatické metody 38 // 5.2.2.4. Metody heuristické 39 // 5.2.2.5. Samostatná práce 40 // 5.3. Metody fkační 40 // 5.3.1. Metody opakování vědomostí 40 // 5.3.2. Metody nácviku dovedností 41 // l/Y l/Y OO // 5.4. Klasifikační metody 42 // 6. VYUČOVACÍ FORMY NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE 45 // 7. DIDAKTICKÉ POMŮCKY NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE 47 // 7.1. Didaktické dvojrozměrné pomůcky 48 // 7.2. Didaktické trojrozměrné pomůcky 49 // 8. MODERNIZACE VYUČOVACÍHO PROCESU 50 // 8.1. Modernizace pojetí výchovně vzdělávacího procesu 50 // 8.1.1. Koncepce rozvíjejícího vyučování L. V. Zankova 50 // 8.1.2. Waldorfská pedagogika 51 // 8.2. Modernizace obsahu vyučování 51 // 8.3. Modernizace vyučovacích forem 52 // 8.4. Modernizace didaktických metod 53 // 8.5. Tvořivá dramatika 54 // 9. SPECIFIKA JAZYKA ČESKÉHO V 1. - 3. ROČNÍKU ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY /KREJČÍŘOVÁ OLGA/ 57 // 9.1. Složky jazyka českého v 1. - 3. ročníku zvláštní školy 57 // 9.2. Čtení 58 // 9.3. Psaní 62 // 9.4. Prvouka 67 // 9.5. Prvky výtvarné výchovy 67 // 9.6. Prvky hudební výchovy 68 // 10. VÝTVARNÁ VÝCHOVA MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH 69 // 10.1. Diagnostická funkce výtvarné výchovy na zvláštní škole 70 // 10.1.1. Vývoj dětské kresby 72 // 10.2. Terapeutická funkce výtvarné výchovy na zvláštní škole 74 // 10.2.1. Metodika arteterapie (speciální výtvarné výchovy) 76 // 10.3. Tvořivé pojetí výtvarné výchovy na zvláštní škole 79 // 10.3.1. Výtvarná výchova na prvním stupni zvláštní školy 80 // 10.3.2. Výtvarná výchova na druhém stupni zvláštní školy 87 // 11. HUDEBNÍ VÝCHOVA MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ 90 // 11.1. Rozcvičování v hodinách hudební výchovy 91 //
11.1.1. Svalové rozcvičky 91 // 11.1.2. Dechová cvičení 92 // 11.1.3. Artikulační cvičení 94 // 11.2. Pěvecké činnosti 95 // 11.3. Instrumentální činnost 97 // 11.3.1. Doprovodné nástroje a jejich využití 98 // 11.3.2. Rytmus a rytmická cvičení 98 // 11.4. Pohybové hry 101 // 11.5. Poslech 102 // 12. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ // 12.1. Odraz zvláštností osobnostní struktury mentálně retardovaných v hodinách // pracovního vyučování // 12.2. Didaktické prostředky pracovního vyučování na zvláštní škole. // 12.2.1. Didaktické zásady // 12.2.2. Metody pracovního vyučování // 12.2.3. Organizační formy pracovního vyučování // 12.3. Struktura a obsah pracovního vyučování na zvláštní škole // 12.3.1. Dílenské práce na nižším stupni zvláštní školy // 12.3.2. Dílenské práce na vyšším stupni zvláštní školy // 13. METODICKÉ POZNÁMKY K TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVĚ NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE // 13.1. Organizace a obsah předmětu // 13.2. Dopravní výchova mentálně postižených dětí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC