Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(42) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 1.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1992
120 s.

objednat
ISBN 80-7067-211-0 (brož.)
Bibliografie na s. 118-120
Postižení mentálně - vzdělávání - učebnice vysokošk.
000088060
OBSAH // SLOVO NA ÚVOD // 3 // 1. POJEM, PŘEDMĚT A TERMINOLOGIE DIDAKTIKY MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH, JEJÍ VZTAH K OSTATNÍM VĚDNÍM OBORŮM A PROPEDEUTIKA... // 1.1. Teorie vzdělání... // 1.2. Teorie vyučování... // 2. GNOZEOLOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ PODSTATA PROCESU VYUČOVÁNÍ MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH... // 2.1. Gnozeologická východiska vyučování... // 2.2. Psychologická východiska vyučování... // ČINITELÉ VYUČOVACÍHO PROCESU... // 3.1. Učitel - speciální pedagog... // 3.2. Mentálně retardovaný žák... // 3.2.1. Bezprostřední poznání...-. // 3.2.2. Myšlení a řeč mentálně retardovaných // 3.2.3. Paměť mentálně retardovaných . . . . // 3.2.4. Pozornost mentálně postižených . . . // 3.2.5. Emotivita a motivace... // 3.2.6. Specifická aspirace... // 3.2.7. Charakter mentálně retardovaných . . // 3.2.8. Socializace mentálně postižených . . . // 4. DIDAKTICKÉ ZÁSADY ... // 4.1. Zásada názornosti... // 4.2. Zásada přiměřenosti... // 4.3. Zásada soustavnosti... // 4.4. Zásada trvalosti... // 4.5. Zásada uvědomělosti a aktivity žáků // 10 // 10 // 11 // 17 // 17 // 19 // 20 21 22 22 // 23 // 24 // 25 // 25 . i. // 28 // 28 // 29 // 30 // 31 31 // 5. DIDAKTICKÉ METODY...33 // 5.1. Motivačm metody...34 // 5.1.1. Úvodní motivační metody...34 // 5.1.2. Průběžně motivační metody...34 // 5.2. Expoziční metody...35 // 5.2.1. Metody přímého přenosu poznatků...35 // 5.2.2. Metody zprostředkovaného
přenosu informací...36 // 5.2.2.1. Metody demonstrační...36 // 5.2.2.2. Metody pracovní...37 // 5.2.2.3. Dramatické metody...38 // 5.2.2.4. Metody heuristické...39 // 5.2.2.5. Samostatná práce...40 // 5.3. Metody fkační... 40 // 5.3.1. Metody opakování vědomostí...40 // 5.3.2. Metody nácviku dovedností . . ...41 // l/Y l/Y OO // 5.4. Klasifikační metody...42 // 6. VYUČOVACÍ FORMY NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE...45 // 7. DIDAKTICKÉ POMŮCKY NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE...47 // 7.1. Didaktické dvojrozměrné pomůcky...48 // 7.2. Didaktické trojrozměrné pomůcky...49 // 8. MODERNIZACE VYUČOVACÍHO PROCESU...50 // 8.1. Modernizace pojetí výchovně vzdělávacího procesu...50 // 8.1.1. Koncepce rozvíjejícího vyučování L. V. Zankova...50 // 8.1.2. Waldorfská pedagogika...51 // 8.2. Modernizace obsahu vyučování... 51 // 8.3. Modernizace vyučovacích forem...52 // 8.4. Modernizace didaktických metod...53 // 8.5. Tvořivá dramatika...54 // 9. SPECIFIKA JAZYKA ČESKÉHO V 1. - 3. ROČNÍKU ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY // /KREJČÍŘOVÁ OLGA/...57 // 9.1. Složky jazyka českého v 1. - 3. ročníku zvláštní školy...57 // 9.2. Čtení ...58 // 9.3. Psaní...62 // 9.4. Prvouka... 67 // 9.5. Prvky výtvarné výchovy...67 // 9.6. Prvky hudební výchovy...68 // 10. VÝTVARNÁ VÝCHOVA MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH ...69 // 10.1. Diagnostická funkce výtvarné výchovy na zvláštní škole...70 // 10.1.1. Vývoj dětské kresby...72 // 10.2. Terapeutická funkce výtvarné
výchovy na zvláštní škole ...74 // 10.2.1. Metodika arteterapie (speciální výtvarné výchovy)...76 // 10.3. Tvořivé pojetí výtvarné výchovy na zvláštní škole...79 // 10.3.1. Výtvarná výchova na prvním stupni zvláštní školy...80 // 10.3.2. Výtvarná výchova na druhém stupni zvláštní školy...87 // 11. HUDEBNÍ VÝCHOVA MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ ...90 // 11.1. Rozcvičování v hodinách hudební výchovy...91 // 11.1.1. Svalové rozcvičky...91 // 11.1.2. Dechová cvičení...92 // 11.1.3. Artikulační cvičení...94 // 11.2. Pěvecké činnosti...95 // 11.3. Instrumentální činnost...97 // 11.3.1. Doprovodné nástroje a jejich využití...98 // 11.3.2. Rytmus a rytmická cvičení...98 // 11.4. Pohybové hry... 101 // 11.5. Poslech...102 // 12. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ... // 12.1. Odraz zvláštností osobnostní struktury mentálně retardovaných v hodinách // pracovního vyučování... . // 12.2. Didaktické prostředky pracovního vyučování na zvláštní škole. // 12.2.1. Didaktické zásady... // 12.2.2. Metody pracovního vyučování... // 12.2.3. Organizační formy pracovního vyučování... // 12.3. Struktura a obsah pracovního vyučování na zvláštní škole... // 12.3.1. Dílenské práce na nižším stupni zvláštní školy... // 12.3.2. Dílenské práce na vyšším stupni zvláštní školy ... // ?" // 13. METODICKÉ POZNÁMKY ? TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVĚ // NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE... // 13.1. Organizace
a obsah předmětu... // 13.2. Dopravní výchova mentálně postižených dětí ... // 104 // 104 // 107 // 107 // 108 // 109 // 110 110 111 // 113 // 114 // 115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC