Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Netopejr, 1997
193 s.

objednat
ISBN 80-902057-9-8 (brož.)
Obsahuje slovo na úvod, prameny
Bibliografie: s. 192 - 193
Postižení mentálně - vzdělávání - učebnice vysokošk.
000088061
SLOVO NA ÚVOD // POJEM, PŘEDMĚT A TERMINOLOGIE DIDAKTIKY MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH, JEJÍ VZTAH K OSTATNÍM VĚDNÍM OBORŮM A PROPEDEUTIKA // 1.1. Teorie vzdělání mentálně retardovaných // 1.2. Teorie vyučování mentálně retardovaných // 2. GNOZEOLOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ PODSTATA // PROCESU VYUČOVÁNÍ MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH // 2.1. Gnozeologická východiska vyučování // 2.2. Psychologická východiska vyučování // 9 // 9 // 13 // 16 // 16 // 18 // 3. ČINITELÉ VYUČOVACÍHO PROCESU 25 // 3.1. Učitel - speciální pedagog 25 // 3.2. Mentálně retardovaný žák 28 // 3.2.1. Bezprostřední poznání 29 // 3.2.2. Myšlení a řeč mentálně retardovaných 30 // 3.2.3. Paměť mentálně retardovaných 31 // 3.2.4. Pozornost mentálně retardovaných 32 // 3.2.5. Emotivita a motivace 32 // 3.2.6. Specifika aspirace 34 // 3.2.7. Zvláštnosti volních vlastností mentálně retardovaných // (0. Krejčí řová) 34 // 3.2.8. Socializace mentálně retardovaných 35 // DIDAKTICKÉ ZÁSADY 38 // 4.1. Zásada názornosti 38 // 4.2. Zásada přiměřenosti 39 // 4.3. Zásada soustavnosti 41 // 4.4. Zásada trvalosti 41 // 4.5. Zásada uvědomělosti a aktivity žáků 42 // 5. DIDAKTICKÉ METODY // 5.1. Motivační metody // 5.1.1. Úvodní motivační metody // 5.1.2. Průběžné motivační metody // 5.2. Expoziční metody 45 // 5.2.1. Metody přímého přenosu poznatků 45 // 5.2.2. Metody zprostředkovaného přenosu poznatků 47 // 5.2.2.1. Metody demonstrační 47 // 5.222. Metody pracovní 48 // 5.2.2.3. Dramatické metody 50 // 5.2.2.4. Metody heuristické 50 // 5.2.2.5. Samostatná práce 51 // 5.3. Metody fixační 52 // 5.3.1. Metody opakování vědomostí 5 2 // 5.3.2. Metody nácviku dovedností 53 // 5.4. Klasifikační metody 54 // 6. VYUČOVACÍ FORMY NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE 58 //
7. DIDAKTICKÉ POMŮCKY NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE 60 // 7.1. Didaktické dvojrozmčrné pomůcky 61 // 7.2. Didaktické trojrozměrné pomůcky 62 // 8. MODERNIZACE VYUČOVACÍHO PROCESU 63 // 8.1. Modernizace pojetí výchovně vzdělávacího procesu 63 // 8.1.1. Slovo o alternativě 63 // 8.1.2. Alternativní pedagogické koncepce 20. století 65 // 8.1.3. Antropozofická pedagogika 7 2 // 81.3.1. Praktické aplikace antropozofie 74 // 8.1.3.2. Waldorfská škola jako součást komunity 79 // 8.1.3.3. Karel König a historie camphillských komunit 81 // 8.1.3.4. Tři pilíře camphillského hnutí 84 // 8.1.3.5. Organizace a vnitřní život camphillu 85 // 8.1.3.6. Personální zabezpečení komunity 88 // 8.2. Modernizace obsahu v>oičování 93 // 8.3. Modernizace organizačních forem 95 // 8.4. Modernizace didaktických metod 95 // 8.5. Dramika 96 // 8.5.1. Cíle a specifické prostředky 100 // 8.5.2. Formy dramiky 104 // 8.5.2.1. Nositel pedagogických principů 105 // 8.5.2.2. Vyučovací předmět 106 // 8.5.2.3. Vyučovací metoda 107 // 8.5.2.4. Terapeutická metoda 111 // 8.5.2.4.1. Význam dramiky při integraci 115 // 8.5.2.5. Zájmová činnost 116 // 9. SPECIFIKA JAZYKA ČESKÉHO V 1. - 3. ROČNÍKU ZvŠ (O. Krejčířová) 118 // 9.1. Složky jazyka českého v 1.-3. ročníku ZvŠ 118 // 9.2. Čtení 119 // 9.3. Psaní 124 // 9.4. Literární výchova 132 // VYTVARNA VYCHOVÁ MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH // 10.1. Diagnostická funkce výtvarné výchovy na zvláštní škole // 10.1.1. Vývoj dětské kresby // 10.2. Terapeutická funkce výtvarné výchovy na zvláštní škole // 10.2.1. Metodika arteterapie (speciální výtvarné výchovy) // 10.3. Tvořivé pojetí výtvarné výchovy na zvláštní škole // 10.3.1. Výtvarná výchova na prvním stupni zvláštní školy // 10.3.2. Výtvarná výchova na druhém stupni zvláštní školy //
11. HUDEBNÍ VÝCHOVA MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH // 11.1. Rozcvičování v hodinách hudební výchovy // 11.1.1. Svalové rozcvičky // 11.1.2. Dechová cvičení // 11.1.3. Artikulační cvičení // 11.2. Pěvecké činnosti // 11.3. Instrumentální činnost // 11.3.1. Doprovodné nástroje a jejich využití // 11.3.2. Rytmus a rytmická cvičení // 11.4. Pohybové hry // 11.5. Poslech // 12. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 175 // 12.1. Odraz zvláštností osobnostní struktury mentálně retardovaných v hodinách pracovního vyučování 175 // 12.2. Didaktické prostředky pracovního vyučování na ZvŠ 178 // 12.2.1. Didaktické zásady 179 // 12.2.2. Metody pracovního vyučování 180 // 12.2.3. Organizační formy pracovního vyučování 181 // 12.3. Struktura a obsah pracovního vyučování na zvláštní škole 183 // 12.3.1. Dílenské práce na nižším stupni zvláštní školy 183 // 12.3.2. Dílenské práce na vyšším stupni zvláštní školy 184 // 13. METODICKÉ POZNÁMKY K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE 186 // 13.1. Organizace a obsah předmětu 187 // 13.2. Dopravní výchova mentálně postižených dětí 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC