Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Libri, 2007
406 s. : il., portréty, mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-354-1 (brož.)
Historická řada
Obsahuje bibliografii na s. 371-390, bibliografické odkazy, rejstřík
000088094
ÚVODEM ...9 // I. VELMOCI A MOCNOSTI ...12 // Věk rozumu a osvěty ...12 // Válečné umění ...15 // Británie a Hannoversko ...19 // Francie ...23 // Rakousko ...27 // Rusko ...31 // Prusko ...35 // Éímsko-německá říše a Polsko ...44 // Švédsko ...47 // II. DIPLOMATICKÁ REVOLUCE ...51 // Krize v koloniích ... 51 // Kounic ...53 // Britové zostřují napětí ...55 // Na petrohradském dvoře ...58 // Schůzka v Babiole ...59 // Britsko-ruská subsidiámí smlouva ...63 // Westminsterská konvence ...65 // Konec starého systému ...68 // „Nová“ Bestuževova politika ...72 // Válka v zámoří ...75 // Pruský úder ...80 // III. PRVNÍ BOJE A DOTVOŘENÍ KOALICÍ (1756) ...84 // Saská operace ...84 // Bitva u Lovosic ...89OBSAH // Tábor u Pimy ...93 // Reakce na válku ve střední Evropě ...97 // Říše proti agresorovi ...99 // Ruští maršálové ...102 // Přípravy na válku ...106 // Švédové opět v sedlech ...110 // Druhá versailleská smlouva ...112 // IV. NEJVĚTŠÍ BITVY (1757) ...117 // Tažení v Cechách ...117 // Daunův triumf u Kolína ...122 // Neslavný pruský ústup ...127 // První boje na vestfálské frontě ...130 // Hastenbeck ...135 // W. Pitt a příměří z Kloster Zevenu ...137 // Rusové pochodují na západ ...142 // Vítězové na ústupu ...146 // Boje ve Slezsku, Sasku a Pomořansku ...153 // Bitva u Rossbachu ...157 // Pruské neúspěchy ve Slezsku ...162 // Leuthen ...164 // Karta se obrátila ...168 // V. TAŽENÍ V LETECH 1758-1759 ...172 // Rusové ve Východním Prusku ...172 // Úspěchy Ferdinanda Brunšvického ...175 // Obléhání Olomouce ...176 // Operace rakouských spojenců ...185 // Bitva u Zomdorfu ...189 // Švédové opět u Fehrbellinu ...193 // Hochkirch ...194 // Bilance roku 1758 ...197 // Příprava nového tažení ...199 // Nový ruský vrchní velitel ...202 //
Francouzská ofenziva ...204 // Porážka generála Wedella ...207 // Pruská katastrofa u Kunersdorfu ...209 // „Zázrak Braniborského domu“ ...215 // Francouzi připravují invazi ...218 // Bitva u Maxenu ...220 // VI. O BYTÍ A NEBYTÍ PRUSKA (1760-1761) ...225 // Spory mezi spojenci ...225 // Zajetí generála Fouquého ...228 // Další pruské neúspěchy ...230 // Lehnice ...233 // Pomořanské bojiště ...236 // Hrabě Buturlin ...239 // Obsazení Berlína ...241 // Obléhání Weselu a bitva u Torgau ...246 // Kounicovy úvahy o míru ...251 // Nový britský král ...253 // Ofenziva Ferdinanda Brunšvického ...255 // Operační plány na rok 1761 ...256 // Slezské bojiště ...258 // Tábor u Bunzelwitzu ...262 // Dobytí Kolbergu ...265 // VII. POSLEDNÍ BOJOVÉ AKCE (1762) ...270 // Pokus o mírový kongres ...270 // Válka na Pyrenejském poloostrově ...273 // Portugalská fronta ...277 // Carevna zemřela, ať žije mír! ...280 // Už ani libru pruskému králi ...285 // Poslední boje ...288 // Z nepřátel spojenci ...291 // Závěrečné operace ve Slezsku a Kladsku ...295 // Španělský neúspěch ...297 // Poslední bitva ...301 // VIII. MÍROVÉ SMLOUVY A BILANCE ...306 // Versailleský mír ...306 // Hubertusburský mír ...309 // Smutná bilance ...312 // Poražení ...313 // Vítězové ...319 // Viníci ...323 // Ztroskotání protipruské koalice ...327 // Slovo na závěr ...334 // Poznámky к jednotlivým kapitolám ...336 // PŘEHLED NEJDÚLEŽITÉJSÍCH BITEV // SEDMILETÉ VÁLKY V EVROPĚ ...367 // PŘEHLED GENERÁLSKYCH HODNOSTÍ ...369 // VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE ...371 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...391 // PORTRÉT AUTORA ...407
(OCoLC)190753481
cnb001756898

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC