Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 2., V TeMi 1.
Velké Bílovice : TeMi CZ, 2007
293 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-903873-3-1 (váz.)
Obsahuje rejstřík
000088097
Obsah // Začínat od Adama /OS/...13 // Kainovo znamení /OS/...14 // Starý jako Metuzalém /OS/ ... 14 // Hotová Sodoma a Gomora /J P/ . . 15 // Chlupatý jako Ezau /OS/. ... 16 // Putifarka /OS/...17 // Hubený jako sedm hladových let /OS/. .18 // Exodus, egyptské rány... /MP/ . . 19 // Rámus, že by se zbořilo Jericho /JW, OS/ . 21 // David a Goliáš /OS/...22 // Šalamounský výrok /OS/. ... 23 // Babylón jazyků /OS/...24 // Je to velký nimrod /MP/ ... 25 // Jobova zvěst /OS/...26 // Daniel v jámě lvové /JP/ ... 27 // Osmý div světa /JP/...28 // Záhadná jako sfinga /JP/ ... 29 // Pyramidální hloupost /JP ... 30 // Jako vyschlá mumie /JP/ ... 31 // Zlatý věk /JW/...33 // Gigantománie /OS/...33 // Olympský klid /OS/...34 // Pandořina skříňka /JP/...35 // Krutá Nemesis /JP/...36 // Krásný Adónis /JP/...37 // Políbila ho Múza /OS/...38 // Dionýské opojení /OS/...39 // Amorova střela /OS/...40 // Panický strach /JP/...41 // Proteovsky proměnlivý /JP/ ... 42 // Napít se vody z Léthé /OS/ ... 43 // Hotová Tantalova muka /OS/ . . .44 // Sisyfovská práce /OS/... 45 // V náručí Morfeově /JW/... 45 // Řádila jako megera /OS/... 46 // Pythický výrok /JP/... 47 // Má oči jako Argus /OS/... 48 // Chiméra /JP/... 49 // Osedlat Pegasa /JP/...50 // Dračí setba /JP/... 51 // 7 // Ikarův pád /OS/...52 // Prokrustovo lože /JP/... 53 // Ariadnina nit /OS/... 54 // Silný jako Herkules /JP/... 56 // Héraklés na rozcestí /JP/...
57 // Vyčistit Augiášův chlév /JP/ ... 57 // Hydra /JP/... 58 // Atlas /OS/... 59 // Matka Nioba /OS/... 60 // Žijí jako Filémón a Baukis /OS/ . . 61 // Zhlížet se v sobě jako Narcis /OS/. . 62 // Jablko sváru /JP/... 63 // Achillova pata /JP/...64 // Nestor /MP/...65 // Trojský kůň...67 // Scylla a Charybda /JP/...68 // Mentor /MP/...69 // Deus ex machina /OS/...70 // Amazonka /JP/...71 // Žabomyší válka /JP/...72 // Hic Rhodus, hic salta /JJ/...73 // Drakonické opatření /JP/...74 // Bohatý jako Krésus /MP/...75 // Maratón /JP/...76 // To je satrapa /JP/...77 // Atlantis /MP/...78 // Symposion /JP/...80 // Xantipa /JP/...81 // Mluvit demagogicky /JP/...82 // Anabaze /MP/...83 // Hérostratovský čin /JP/...84 // Mluví jako Démosthenés /OS/. . . 85 // Rozděl a panuj /JW/...86 // Rozetnout gordický uzel /OS/ ... 87 // Žije jako Diogenés /MP/...88 // Damoklův meč /JP/...90 // Sibylská moudrost /JP/...91 // Čínská zeď /LD/...92 // Nirvána /OS/...93 // Vzlétl jako fénix z popela ... 94 // Labutí zpěv /JW/...95 // Všechny cesty vedou do Říma /JP/. . .95 // Lárové a penáti /JP/...97 // Auguri /JP/...98 // 8 // Vestálka /JW/...99 // Běda přemoženým /JP/...100 // Tribun lidu /JP/...101 // Pyrrhovo vítězství /JP/...103 // Hannibal ante portas /JP/ ... 104 // Ceterum autem censeo /OS/ . . . .105 // Videant consules /JJ/...106 // Ciceronská výmluvnost /JP/ . . . 107 // Tuskulum /JP/...108 // Kostky jsou vrženy /JP/...109 // I
ty, Brute? /JP/...?? // Chléb a hry /JP/...112 // Mecenáš /JP/...113 // Arbiter elegantiarum /JP/ ... 114 // Krutý jako Nero /JP/...115 // Farizejský /OS/...116 // Návrat ztraceného syna /JP/ . . . 117 // Milosrdný samaritán /OS/. . . . 118 // Leží jako Lazar /JW/...119 // Jidášský groš /MP/...120 // Přišel ? tomu jako Pilát do Kréda/MP/ . 121 // Nevěřící Tomáš /??/...122 // Ze Savia se stal Pavel /??/ . . . 123 // Apokalyptická hrůza /??/. . . . 124 // Barbaři /JP/...125 // Furor teutonicus /JP/...126 // Nulla dies sine linea /JP/ ... 127 // Sine ira et studio /JP/...129 // Sub rosa /JP/...130 // Stěhování národů /JP/...131 // Vandalismus /JP/...132 // Ultima Thule /JP/...133 // Mohamed ? ??? /MP/. . . . 135 // Byzantinismus /LD/...136 // Pruty Svatoplukovy /LD/ ... 137 // Sága /LD/...138 // Fata morgána...139 // Morana /OS/...140 // Sudička /MP/...141 // Ochechule /MP/...142 // Tlačí ho můra /MP/...144 // Upír /MP/...145 // Bludička /MP/...146 // Nápoj lásky /OS/...147 // 9 // Číst někomu levity /JW/ ... 149 // Trubadúr /OS/...149 // Jít do Canossy /LD/...151 // Křižácké tažení /OS/...152 // Morová rána /LD/...153 // Zanechte vší naděje /JP/...154 // Toho bohdá nebude /OS/ ... 156 // Buridanův osel /JJ/...157 // Jiříkovo vidění /LD/...158 // Bloudí jako Ahasver /MP/. . . . 159 // Flagelant /LD/...160 // Přítel Páleč, přítelkyně pravda /OS/ . 161 // Adamité /MP/...162 // Blaničtí rytíři /MP/...164
Panna orleánská /OS/...165 // Někoho pranýřovat /LD/ ... 166 // Za krále Holce byla za groš ovce /MP/. .167 // Nouze naučila Dalibora housti /MP/. .168 // Kondotiér /JJ/...169 // Husarský kousek /LD/ ... 170 // Objevit Ameriku /LD/...172 // Kolumbovo vejce /LD/ ... 173 // Úsměv Mony Lisy /OS/ ... 174 // Raffaelská krása /OS/...175 // Ticián /OS/...176 // Utopie /LD/...177 // Bartolomějská noc /LD/...178 // Poturčenec horší Turka /MP/. . . 179 // A přece se točí /LD/...180 // Enšpígl /MP/...181 // Boj s větrnými mlýny /OS/ . . . 182 // Je něco shnilého ve státě dánském /OS/ .184 // Žárlivý jako Othello /JP/ ... 185 // Dobře jsi řval, lve /JP/...186 // Koně! Království za koně! /OS/. . 188 // To byl brajgl /LD/...189 // Potřebuje norimberský trychtýř /JW/. . 190 // Golem /MP/...191 // Labyrint světa /JJ/...192 // To jsou haranti /MP/...193 // Zná své pappenheimské /MP/ . . . 194 // Dopadl jako Kec u Jankova /MP/ . 196 // Flamendr /LD/...197 // Bloudí jako Holanďan /MP/ . . . 198 // 10 // Modrovous /MP/...199 // Popelka /LD/...200 // Vousatý jako Krakonoš /MP/ . . . 201 // Šedá eminence v pozadí /LD/ . . . 203 // Stát jsem já /JJ/...204 // Cyranovský nos /OS/...205 // Harpagon /JP/...206 // Donchuán /JP/...207 // Zdravý nemocný /JP/...209 // Po nás potopa /JJ/...210 // Koniáš/JJ/...211 // Je to starý kozák /LD/...212 // Otvírat okno do Evropy /LD/ . . . 213 // Potěmkinovy vesnice /LD/ ... 214 // Stojí jako Turek
na pražském mostě /MP/. . 215 // Žije jako Robinson /JW/...216 // Jako Gulliver mezi Liliputány /OS/. .217 // Lže jako baron Prášil /MP/ . . . 219 // Svůdný Casanova /LD/...220 // Dopadli jako sedláci u Chlumce /MP/. . 221 // Krásní dnové aranjuezští /JP/ . . 222 // V čem je jádro pudla /JP/ ... 224 // To je ferina /LD/...225 // Nosí v torně maršálskou hůl /MP/ . 226 // Waterloo /MP/...227 // Modrá punčocha /JW/...228 // Hurónský křik /MP/...229 // Poslední mohykán /MP/ ... 230 // To je apač /MP/...231 // Je to Kocourkov /MP/...232 // Nepozdravil u vrbiček /MP/ . . . 233 // Čarostřelec /MP/...234 // Grázl /MP/...235 // Kouká jako Babinský /MP/ . . . 236 // Kašle jako starý Rychnovský /MP/ . .237 // Pražští pepici /MP/...238 // Cherchez la femme /JW/ ... 240 // Zkouška státníkova /OS/...241 // To je turecké hospodářství /MP/ . 242 // Barnumská reklama /JW/ ... 243 // To bylo rodeo /JW/...244 // Oblomovština /JP/...245 // Jako u snědeného krámu /MP/ . . 247 // Kondelík a kondelíkovština /MP/ . 248 // 11 // Mrva /MP/...249 // Kopnikiáda /MP/...250 // John Bull a ti druzí /JW/ ... 251 // Drang nach Osten /JJ/...252 // Švejkovina /MP/...254 // Robot /JW/...255 // Chuligán /JJ/...256 // Rejstřík...258 // CO TO JE, KDYŽ SE // ŘEKNE... // 12
(OCoLC)228498690
cnb001757985

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC