Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Victoria Publishing, 1995

objednat
ISBN 80-85605-35-X
000088370
Rekat.
OBSAH // Předmluva k českému vydání 5 // Úvod 7 // I. ČÁST Psychologie jako věda a jako lidské dílo // 1 Podstata psychologie // Předmět psychologie 14 // Přístupy v psychologii 15 // Psychologické metody 23 // Oblasti psychologie 32 // Přehled obsahu knihy 37 // II. ČÁST Biologické a vývojové procesy // 2 Biologický základ psychologie // Součásti nervové soustavy 43 // Organizace nervového systému 50 // Struktura mozku 52 // Mozkové hemisféry 56 // Asymetrie mozku 60 // Autonomní nervový systém 67 // Endokrinní systém 67 // Vliv genetiky na chování 69 // 3 Psychologický vývoj // Základní otázky vývoje 80 // Schopnosti novorozence 85 // Kognitivní vývoj v dětství 92 // Sociální vývoj v dětství 106 // Vývoj v adolescenci 120 // Vývoj jako celoživotní proces 125 // III. ČÁST Vědomí a vnímání // 4 Senzorické procesy // Společné vlastnosti smyslů 137 // Zrak 144 // Sluch 154 // Jiné smysly 161 // 5 Vnímání // Funkce vnímání 174 // Lokalizace 175 // Rozpoznávání 182 // Percepční konstanty 197 // Vývoj vnímání 201 // 860 // 6 Vědomí a stavy změněného vědomí // Jednotlivé aspekty vědomí 213 // Rozdělené vědomí 216 // Spánek a sny 219 // Psychoaktivní látky 230 // Meditace 244 // Hypnóza 247 // Psí-fenomény 253 // IV. ČÁST Učení, zapamatování a myšlení // 7 Učení a podmiňování // Přístupy k učení 265 // Klasické podmiňování 266 // Operantní podmiňování 276
// Komplexní učení 290 // 8 Paměť // Rozdíly v paměti 301 // Krátkodobá paměť 303 // Dlouhodobá paměť 311 // Implicitní paměť 324 // Zlepšování paměti 330 // Konstruktivní paměť 336 // 9 Myšlení a jazyk // Pojmy a kategorie 344 // Usuzování 351 // Jazyk a komunikace 358 // Vývoj řeči 363 // Imaginatívni myšlení 373 // Myšlení v činnosti: řešení problému 375 // V. ČÁST Motivace a emoce // 10 Základní motivy // Motivy přežití a homeostáza 387 // Hlad 391 // Obezita a anorexie 396 // Dospělá sexualita 408 // Raný sexuální vývoj 418 // Mateřské chování 421 // Motivy zvědavosti 425 // Společné principy různých motivů 427 // 11 Emoce // Složky emoce 432 // Aktivace a emoce 433 // Poznání a emoce 439 // Výraz a emoce 444 // Obecné reakce na emoční stav 449 // Agrese jako emoční reakce 451 // 861 // VI. ČÁST Osobnost a individualita // 12 Měření duševních schopností // Testy schopností 465 // Vlastnosti kvalitního testu 469 // Inteligenční testy 471 // Prediktivní validita testů 479 // Podstata inteligence 487 // Genetické vlivy a vlivy prostředí 493 // Realistický pohled na testy schopností 497 // 13 Osobnost v průběhu života // Dětství: utváření osobnosti 504 // Adolescence: budování identity 522 // Dospělost: kontinuita osobnosti 525 // 14 Teorie a hodnocení osobnosti // Rysový přístup 538 // Psychoanalytický přístup 545 // Přístup teorie sociálního učení 553 // Fenomenologický
přístup 556 // Hodnocení osobnosti 563 // Paradox konzistence 576 // VII. ČÁST Stres, psychopatologie a terapie // 15 Stres a jeho zvládání // Charakteristiky stresových situací 588 // Psychické reakce na stresor 593 // Fyziologické reakce na stresor • 597 // Jak stres ovlivňuje zdraví 600 // Hodnocení a osobnostní styly jako mediátory stresových reakcí 605 // Dovednosti zvládat stres 611 // Ovládání stresu 618 // 16 Psychopatologie // Abnormální chování 626 // Úzkostné poruchy 633 // Poruchy nálady 643 // Schizofrenie 653 // Poruchy osobnosti 665 // 17 Metody terapie // Historický vývoj 673 // Techniky psychoterapie 678 // Účinnost psychoterapie 697 // Druhy biologické terapie 703 // Péče o duševní zdraví 707 // VIII. ČÁST Sociální chování // 18 Sociální přesvědčení a postoje // Intuitivní věda o sociálních přesvědčeních 715 // Postoje 727 // Interpersonální přitažlivost 737 // 862 // 19 Sociální interakce a vliv // Přítomnost druhých 750 // Interpersonální vliv 760 // Skupinové rozhodování 778 // I. dodatek // Jak studovat učebnici: Metoda PQRST 785 // II. dodatek // Statistické metody a měření 789 // Deskriptívni statistika 789 // Statistická indukce 793 // Koeficient korelace 798 // III.dodatek // Psychologické časopisy 803 // Odkazy na literaturu 805 // Rejstřík // 845

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC