Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.08.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:30x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
127 s. : il.

objednat
ISBN 80-7368-196-X (brož.)
Určeno pro studenty oboru Fyzioterapie
Obsahuje černobílé fotografie
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
Bibliografie na s. 121-123
Přístroje lékařské - rehabilitace - učebnice vysokoškolské
Rehabilitace léčebná - přístroje - učebnice vysokoškolské
000088376
Obsah: // Úvod 1 // 1 Základní pojmy 4 // 2 Požadavky na přístrojovou techniku 7 // 2.1 Obecné požadavky na BOZ 7 // 2.2 Požadavky na prístroje 7 // 2.2.1 Technické požadavky 7 // 2.2.2 Estetické požadavky 8 // 2.2.3 Ergonomické požadavky 8 // 2.2.2 Ekonom ické požadavky 8 // 2.2.2 Funkční požadavky 9 // 3 Diagnostické prístroje využívané v rehabilitaci 11 // 3.1 Elektromy agrafie 11 // 3.2 Elektrodiagnostika pomoci l/t krivky 14 // 3.3 Ergometrie 15 // 3.4 Podografie, pedobar o grafie, posturografie 15 // 3.5 Termografie 18 // 3.6 Sonografie (ultras ono grafie) 20 // 3.7 Moiré zobrazování 21 // 3.8 Dynamometric 22 // 3.9 Přístrojová algometrie 23 // 3.10 Videografie 24 // 4 Mechanoterapie 26 // 4.1 Přístrojové masáže 26 // 4.1.1 Vibrační masáže 26 // 4.1.2 Přetlakové masáže 2 7 // 4.1.3 Podtlakové masáže 2 7 // 4.2 Vakuově - kompresivní terapie 29 // 124 // 4.3 Přístrojové polohování 30 // 4.4 Přístrojové trakce 31 // 4.5 Přístrojová mechanoterapie pasivními pohyby 33 // 4.6 Ultrasonoterapie 34 // 4.7 Terapie rázovou vlnou 3 7 // 5 Elektroléčebné přístroje 40 // 5.1 Galvanoterapie 40 // 5.1.1 Klidová galvanizace 42 // 5.1.2 Hydrogalvanizace 43 // 5.1.3 Iontoforéza 44 // 5.2 Nízkofrekvenční terapie 45 // 5.2.1 Diadynamické proudy (Bernardovy proudy) 45 // 5.2.2 TENS 46 // 5.2.3 Trábertův proud 48 // 5.2.4 Leducův proud 49 // 5.2.5 H-vlny 49 // 5.2.6 Modulované impulsní proudy (??) 49 // 5.2.7 Impulzní
proudy s pozvolným nástupem 50 // 5.2.8 „ Spřažené “ impulsní proudy 50 // 5.3 Středofrekvenční terapie 51 // 5.3.1 Interferenční proudy 52 // 5.3.1.1 Klasická interference 52 // 5.3.1.2 Izoplanární vektorové pole 53 // 5.3.1.3 Dipólové vektorové pole 53 // 5.3.2 Bipolárně aplikované amplitudově modulované SFproudy 54 // 5.3.3 Kotzovy proudy 54 // 5.3.4 Přerušovaná galvanizace 54 // 5.4 Kombinovaná terapie 56 // 5.4.1 Kombinace ultrazvuku a nízkofrekvenčních proudů 56 // 5.4.2 Kombinace ultrazvuku a středofrekvenčních proudů 56 // 5.5 Vysokofrekvenční terapie 58 // 5.5.1 Krátkovlnná diatermie 58 // 125 // 5.5.2 Ultrakrátkovlnná diatermie 60 // 5.5.3 Mikrovlnná diatermie 60 // 5.5.3 Distanční elektroléčba 62 // 5.7 Magnetoterapie 64 // 5.7.1 Nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie 65 // 5.7.2 Vysokofrekvenční magnetoterapie 65 // 6 Světloléčebné přístroje 68 // 6.1 Léčba nepolarizovaným zářením 68 // 6.1.1 Léčba infračerveným zářením 68 // 6.1.2 Léčba ultrafialovým zářením 71 // 6.1.3 Léčba viditelným světlem 72 // 6.2 Léčba pomocí polarizovaného záření 73 // 6.2.1 Las er otěrapie 73 // 6.2.2 Léčba pomocí bio lampy 76 // 7 Teploléčebné a vodoléčebné přístroje 79 // 7.1 Teploléčba 79 // 7.1.1 Použití lokálního tepla 79 // 7.1.2 Celkové aplikace tepla 82 // 7.1.3 Kryoterapie 83 // 7.2 Vodoléčba 87 // 8 Inhalační léčba 93 // 8.1 Plynové (pneumatické) inhalace 93
8.2 Inhalace mlhovin (aerodisperzoidů) 95 // 8.3 Elektroinhalace 97 // 9 Přístrojová technika v balneológii 100 // 9.1 Léčivé vody 100 // 9.2 Peloidy 101 // 9.3 Přírodní plyny 102 // 9.4 Klimatoter apie 105 // 126 // 10 Jiné přístroje využívané ve fyzioterapii 107 // 10.1 Přístroje ? audiovizuální stimulaci mozku 107 // 10.2 Neinvazivní mezoterapie 108 // 11 Přístrojová technika v ergoterapii 111 // 10.1 Invaiidní vozíky 111 // 10.2 Další lokomoční prostředky a pomůcky ? přesunu v prostoru 116 // 127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC