Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:28x 
BK
V českém jazyce vyd. 1.
Praha : Perla, 2004
366 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-902156-6-1 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Bibliografie: s. 344-352
Psychologie transpersonální - pojednání
Vědomí - výzkumy - pojednání
000088385
1. LÉČIVÉ A VÝZKUMNÉ MOŽNOSTI MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ VĚDOMÍ...13 // Holotropní stavy vědomí...14 // Holotropní stavy vědomí a historie lidstva ...15 // Holotropní stavy v dějinách psychiatrie...24 // Současná psychiatrie - omyly a naléhavá potřeba revize ...27 // Důsledky moderního výzkumu vědomí pro psychiatrii ...28 // 2. MAPA LIDSKÉ PSÝCHÉ - BIOGRAFICKÁ, PERINATÁLNÍ A TRANSPERSONÁLNÍ OBLAST ...31 // Postnatální biografie a individuální nevědomí...31 // Systémy kondenzovaných zážitků - COEX-systémy ...33 // „Vnitřní radar“ působící během holotropních stavů ...38 // Perinatální úroveň nevědomí...39 // První bazální perinatální matrice (BPM I) - prvotní jednota s matkou...47 // Druhá bazální perinatální matrice (BPM II) - kosmické pohlcení, bezvýchodnost a peklo ...51 // Třetí bazální perinatální matrice (BPM III) - zápas smrti a znovuzrození ...55 // Čtvrtá bazální perinatální matrice (BPM IV) - zážitek smrti a znovuzrození ...61 // Transpersonální oblast psýché ...66 // 3. ARCHITEKTURA EMOČNÍCH A PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH ...79 // Úzkost a fóbie ... 85 // Konverzní hysterie ...100 // Obsedantně kompulzivní neuróza...103 // Deprese, mánie a sebevražedné jednání...105 // Alkoholismus a drogová závislost ...115 // Sexuální poruchy a deviace...118 // Psychosomatické projevy emočních poruch ...131 // Autistické a symbiotické infantilní psychózy, narcistická osobnost // a hraniční stavy...135 // Dynamika psychotických stavů v dospělosti ...136 //
4. PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE - CHÁPÁNÍ A LÉČBA TRANSFORMAČNÍCH KRIZÍ ...141 // Spouštěcí mechanismy psychospirituální krize...143 // Diagnóza psychospirituální krize...144 // Formy duchovní krize...147 // Šamanské krize ...148 // Probuzení hadí síly...153 // Epizody sjednocujícího vědomí - vrcholné zážitky...158 // Psychická obroda návratem do středu...159 // Krize duchovního otevírání psychiky...161 // Zážitky z minulých životů ...162 // Komunikace s duchovními průvodci // a zprostředkované předávání informací - channeling ...164 // Zážitky blízké smrti ...165 // Setkání s UFO a zážitky únosu mimozemšťany...166 // Stavy posedlosti ...168 // Alkoholismus a drogová závislost jako forma duchovní krize...170 // Léčba psychospirituálních krizí...172 // 5. NOVÉ PERSPEKTIVY V PSYCHOTERAPII A VÝZKUMU LIDSKÉHO NITRA...178 // Teorie a praxe holotropního dýchání...183 // Léčivá síla dechu...183 // Léčivý potenciál hudby...185 // Cílená práce s tělem - bodywork...190 // Podpůrný tělesný kontakt...193 // Průběh holotropní terapie...195 // Kresba mandal a sdílení zážitků ve skupině...197 // Léčivý potenciál holotropního dýchání...199 // Fyziologické mechanismy působící během holotropního dýchání...201 // Holotropní terapie a jiné léčebné metody...202 // 6. SPIRITUALITA A NÁBOŽENSTVÍ ...204 //
7. ZÁŽITEK SMRTI A UMÍRÁNÍ - PSYCHOLOGICKÉ, FILOSOFICKÉ A DUCHOVNÍ PERSPEKTIVY...216 // Zážitky a pozorování, které podkopávají tradiční názory // na povahu vědomí a jeho vztah ke hmotě ...226 // Zážitky a pozorování týkající se možnosti přežívání vědomí po smrti...228 // Fenomény na prahu smrti ...228 // Zážitky z minulých životů ...230 // Zjevení zemřelých a komunikace s nimi ...238 // Psychedelická terapie u pacientů trpících smrtelnými nemocemi...243 // Individuální a sociální důsledky výzkumu smrti a umírání...262 // 8. PSÝCHÉ A KOSMOS - HOLOTROPNÍ STAVY, ARCHETYPÁLNÍ PSYCHOLOGIE A TRANZITNÍ ASTROLOGIE...265 // Důkaz o oduševnělosti vesmíru...268 // Empirické potvrzení existence archetypů...269 // Objev synchronicity...270 // Psychologický význam porodu ...272 // Vzájemné vazby mezi holotropními stavy a tranzity planet ...273 // 9. KOSMICKÁ HRA - VÝZKUM NEJZAZŠÍCH HRANIC LIDSKÉHO VĚDOMÍ...296 // Oduševnělá příroda a archetypální oblast ...297 // Zážitek nej vyššího kosmického principu...300 // Věčnost v našem nitru...301 // Slova pro nepopsatelné...302 // Proces stvoření...303 // Cesty k opětovnému sjednocení...307 // Tabu proti uvědomění si, kdo jsme...308 // Problém dobra a zla...311 // Účast v kosmické hře ...313 //
10. VÝVOJ VĚDOMÍ A PŘEŽITÍ LIDSTVA -TRANSPERSONÁLNÍ POHLED NA GLOBÁLNÍ KRIZI...317 // Násilí a chamtivost v dějinách lidstva...317 // Zhoubné scénáře ohrožení života na naší planetě ...318 // Psychospirituální kořeny globální krize...320 // Tři jedy podle tibetského buddhismu...321 // Praktické poznatky a transcendentní moudrost...322 // Anatomie lidské destruktivity...324 // Biografické zdroje agresivity...324 // Perinatální kořeny násilí...325 // Transpersonální zdroje násilí...335 // Biografické determinanty nenasytné chamtivosti ...336 // Perinatální zdroje nenasytné chamtivosti...337 // Transpersonální příčiny nenasytné chamtivosti ...338 // Posvátné techniky a možnosti přežití lidstva ...340 // Poučení z holotropních stavů pro psychologii přežití ...341 // Literatura...344 // Rejstřík ...353 // O autorovi...378
(OCoLC)85135264
cnb001497707

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC