Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Mlčák (@@20120620-22:24:04@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:72x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2001
257 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0240-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 255-257
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Psychologie osobnosti - učebnice vysokošk.
000088425
ÚVODNÍ POZNÁMKA 7 // 1 TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 9 // 1.1 Přístup k výkladu a řešení klíčových problému // pojetí a poznávání osobnosti v psychologii 9 // 1.2 Ke vztahu struktury a dynymiky osobnosti 13 // 1.3 Ke vztahu situačních a dispozičních proměnných // v utváření a projevech osobnosti 17 // 1.4 K nomotetickému a idiografickému přístupu k poznávání osobnosti 22 // 1.5 K možnostem a cestám pronikání do osobnosti 25 // 2 VLASTNOSTI OSOBNOSTI 31 // 2.1 Povahové vlastnosti (temperament) 33 // 2.1.1 Klasické vymezení temperamentových typů 35 // 2.1.2 Konštitučné typologické přístupy k temperamentu 36 // 2.1.2.1 Kretschmerova konštituční typologie 38 // 2.1.2.2 Sheldonova konštituční typologie 39 // 2.1.3 K dispozičnímu vymezování typů osobnosti 41 // 2.1.3.1 Typy osobnosti v systému Jungovy analytické psychologie 41 // 2.1.3.2 Eysenckovo psychometricky založené pojetí temperamentu 42 // 2.1.4 Psychofyziologické koncepce „individuálních rozdílů“ 45 // 2.1.5 K jiným koncepcím temperamentu 49 // 2.1.5.1 Temperament v pojetí Heymanse a Wiersmy 50 // 5.1.5.2 Milionový typy psychopatických osobností 51 // 2.1.6 Pojetí bazálni struktury psychické autoregulace osobnosti 53 // 2.2 Motivace osobnosti 65 // 2.2.1 Východiska 65 // 2.2.2 K problematice postojů a sklonů 68 // 2.2.2.1 Vymezování struktury postojů a sklonů 69 // 2.2.2.2 Morrisovo pojetí „základní životní cesty“ 72 // 2.2.3 Pojetí hodnotových orientací 73 // 2.2.3.1 Franklovo pojetí základních životních hodnot 74 // 2.2.3.2 Spranglerova typologie hodnotových orientací 76 // 2.2.3.3 K systému interpersonálních hodnot osobnosti 78 // 2.2.4 Vymezování motivační struktury systémem potřeb 80 // 2.2.4.1 Murrayův přístup k roli potřeb jako motivačních sil 82 //
2.2.4.2. Cattellův přístup k motivačnímu systému osobnosti 86 // 2.2.4.3 Potřeby v Rotterově systému sociálního učení 88 // 2.2.4.4 Maslowův systém potřeb a motivace osobnosti 92 // 2.2.5 Struktura motivačních vlastností osobnosti 96 // 2.2.5.1 Pojetí základních a odvozených potřeb a jejich role // v systému motivačních vlastností osobnosti 97 // 2.2.5.2 Vztah potřeb a zájmů v motivačním systému osobnosti 104 // 2.2.5.3 Struktura motivačních vlastností a charakter osobnosti 107 // 23 Schopnosti 115 // 2.3.1 Obecná charakteristika osobnosti 115 // 2.3.1.1 Schopnosti a vlohy 116 // 2.3.1.2 Schopnosti a dovednosti 119 // 2.3.1.3 Schopnosti jako vlastnosti osobnosti 121 // 2.3.2 Inteligence jako vlastnost (schopnost) osobnosti 126 // 2.3.2.1 Vymezování inteligence jako obecné schopnosti 127 // 2.3.2.2 Vrozené a osvojené v intelektových schopnostech 130 // 2.3.2.3 Netradiční vymezování intelektových předpokladů (tvořivost, operativní, sociální a emocionální inteligence) 134 // 2.3.3 Struktura schopnostních vlastností osobnosti 138 // 2.3.4 Schopnosti a výkonnost osobnosti 142 // 2.3.4.1 Systémový přístup ke vztahu „schopnosti - výkonnost“ 143 // 2.3.4.2 Empirické přístupy ? posuzování schopností 152 // 3. OSOBNOST V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÍCH KONTEXTECH 162 // 3.1 Životní nároky a rozvoj osobnosti 162 // [4] // 3.2 Pojetí psychických zátěží 167 // 3.2.1 Vymezení pojmu „psychická zátěž“ 168 // 3.2.1.1 Běžné nároky na psychiku (běžná psychická zátěž) 168 // 3.2.1.2 Optimální psychická zátěž 169 // 3.2.1.3 Pesimální psychická zátěž 170 // 3.2.1.4 Hraniční psychická zátěž 170 // 3.2.1.5 Extrémní psychická zátěž 171 // 3.2.1.6 Dodatky 171 // 3.3 Dynamika psychických funkcí v zátěžových situacích 172 // 3.3.1 Linie nespecifických změn v psychice 173 //
3.3.1.1 Mobilizace psychiky 173 // 3.3.1.2 Aktivní řešení zátěže 176 // 3.3.1.3 Průběh třetí fáze 177 // 3.3.2 Specifické změny v psychice 178 // 3.3.3 Indikace dynamických změn v psychice 181 // 3.4 Dilema rozvoj, či integrace osobnosti? 189 // 3.4.1 Nároky na výkon 189 // 3.4.2 Nároky na řešení problémových situací 193 // 3.4.3 Nároky na zdolávání překážek (bariér) 198 // 3.4.4 Konfliktové situace a jejich řešení 204 // 3.4.5 Stresové situace 210 // 3.5 Závěrečná poznámka 214 // 4. POZNÁVÁNÍ OSOBNOSTI 217 // 4.1 Podmínky a předpoklady poznávání osobnosti 217 // 4.1.1 Co studovat? 218 // 4.1.2 Kde vlastnosti osobnosti studovat? 220 // 4.1.3 Jakými nástroji a metodami proniknout do osobnosti? 226 // 4.2 Možnosti komplexního pronikání do osobnosti // s využitím počítačové podpory 232 // 4.2.1 Východiska 232 // 4.2.2 Principy počítačové podpory 234 // [5] // 4.2.2.1 Ukládání a vyhodnocování dat 235 // 4.2.2.2 Stavebnicové uspořádání systému 237 // 4.2.2.3 Otevřenost systému 238 // 4.2.3 Aplikace 240 // 4.2.3.1 Počítač při pronikání do sebepojetí („PASKO“) // a do dynamiky psychických funkcí („PSYCHOLAB“) 241 // Využití počítače při depistáži sebepojetí dotazníkem PASKO 241 // Testování a vyhodnocování základních psychických funkcí (PSYCHOLAB) 243 // 4.2.3.2 Systém počítačové podpory programu DIAROS 244 // K diagnostické baterii 244 // Charakteristika metod, zařazených do programu DIAROS: 245 // Počítačové prostředí pro základní práci s jednotlivými dotazníky a testy . 247 // Nadstavbový řídicí systém 252 // 4.2.3.3 Idea sjednocování 252 // LITERATURA: 254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC