Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Mlčák (@@20120620-22:24:04@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(16.3) Půjčeno:65x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2001
257 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0240-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 255-257
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Psychologie osobnosti - učebnice vysokošk.
000088425
OBSAH // é // ÚVODNÍ POZNÁMKA... 7 // 1 TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA ... 9 // 1.1 Přístup k výkladu a řešení klíčových problému // pojetí a poznávání osobnosti v psychologii... 9 // 1.2 Ke vztahu struktury a dynymiky osobnosti ... 13 // 1.3 Ke vztahu situačních a dispozičních proměnných // v utváření a projevech osobnosti... 17 // 1.4 ? nomotetickému a idiografickému přístupu // ? poznávání osobnosti ... 22 // 1.5 ? možnostem a cestám pronikání do osobnosti ... 25 // 2 VLASTNOSTI OSOBNOSTI ... 31 // 2.1 Povahové vlastnosti (temperament) ... 33 // 2.1.1 Klasické vymezení temperamentových typů... 35 // 2.1.2 Konštitučné typologické přístupy ? temperamentu... 36 // 2.1.2.1 Kretschmerova konštituční typologie... 38 // 2.1.2.2 Sheldonova konštituční typologie... 39 // 2.1.3 ? dispozičnímu vymezování typů osobnosti... 41 // 2.1.3.1 Typy osobnosti v systému Jungovy analytické psychologie ... 41 // 2.1.3.2 Eysenckovo psychometricky založené pojetí temperamentu... 42 // 2.1.4 Psychofyziologické koncepce „individuálních rozdílů“ ... 45 // 2.1.5 ? jiným koncepcím temperamentu... 49 // 2.1.5.1 Temperament v pojetí Heymanse a Wiersmy... 50 // 5.1.5.2 Milionový typy psychopatických osobností ... 51 // 2.1.6 Pojetí bazálni struktury psychické autoregulace osobnosti ... 53 // [3] // 2.2 Motivace osobnosti... 65 // 2.2.1 Východiska ... 65 // 2.2.2 ? problematice postojů a sklonů ... 68 // 2.2.2.1 Vymezování
struktury postojů a sklonů ... 69 // 2.2.2.2 Morrisovo pojetí „základní životní cesty“ ... 72 // 2.2.3 Pojetí hodnotových orientací ... 73 // 2.2.3.1 Franklovo pojetí základních životních hodnot ... 74 // 2.2.3.2 Spranglerova typologie hodnotových orientací... 76 // 2.2.3.3 ? systému interpersonálních hodnot osobnosti... 78 // 2.2.4 Vymezování motivační struktury systémem potřeb... 80 // 2.2.4.1 Murrayův přístup ? roli potřeb jako motivačních sil... 82 // 2.2.4.2. Cattellův přístup ? motivačnímu systému osobnosti... 86 // 2.2.4.3 Potřeby v Rotterově systému sociálního učení... 88 // 2.2.4.4 Maslowův systém potřeb a motivace osobnosti ... 92 // 2.2.5 Struktura motivačních vlastností osobnosti... 96 // 2.2.5.1 Pojetí základních a odvozených potřeb a jejich role // v systému motivačních vlastností osobnosti... 97 // 2.2.5.2 Vztah potřeb a zájmů v motivačním systému osobnosti ... 104 // 2.2.5.3 Struktura motivačních vlastností a charakter osobnosti... 107 // 23 Schopnosti ... 115 // 2.3.1 Obecná charakteristika osobnosti... 115 // 2.3.1.1 Schopnosti a vlohy... 116 // 2.3.1.2 Schopnosti a dovednosti... 119 // 2.3.1.3 Schopnosti jako vlastnosti osobnosti ... 121 // 2.3.2 Inteligence jako vlastnost (schopnost) osobnosti ... 126 // 2.3.2.1 Vymezování inteligence jako obecné schopnosti ... 127 // 2.3.2.2 Vrozené a osvojené v intelektových schopnostech ... 130 // 2.3.2.3 Netradiční vymezování intelektových
předpokladů // (tvořivost, operativní, sociální a emocionální inteligence) ... 134 // 2.3.3 Struktura schopnostních vlastností osobnosti ... 138 // 2.3.4 Schopnosti a výkonnost osobnosti ... 142 // 2.3.4.1 Systémový přístup ke vztahu „schopnosti - výkonnost“... 143 // 2.3.4.2 Empirické přístupy ? posuzování schopností ... 152 // 3. OSOBNOST V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÍCH KONTEXTECH... 162 // 3.1 Životní nároky a rozvoj osobnosti... 162 // [4] // 3.2 Pojetí psychických zátěží... 167 // 3.2.1 Vymezení pojmu „psychická zátěž“... 168 // 3.2.1.1 Běžné nároky na psychiku (běžná psychická zátěž)... 168 // 3.2.1.2 Optimální psychická zátěž... 169 // 3.2.1.3 Pesimální psychická zátěž... 170 // 3.2.1.4 Hraniční psychická zátěž... 170 // 3.2.1.5 Extrémní psychická zátěž... 171 // 3.2.1.6 Dodatky... 171 // 3.3 Dynamika psychických funkcí v zátěžových situacích... 172 // 3.3.1 Linie nespecifických změn v psychice... 173 // 3.3.1.1 Mobilizace psychiky ... 173 // 3.3.1.2 Aktivní řešení zátěže... 176 // 3.3.1.3 Průběh třetí fáze... 177 // 3.3.2 Specifické změny v psychice... 178 // 3.3.3 Indikace dynamických změn v psychice... 181 // 3.4 Dilema rozvoj, či integrace osobnosti? ... 189 // 3.4.1 Nároky na výkon... 189 // 3.4.2 Nároky na řešení problémových situací ... 193 // 3.4.3 Nároky na zdolávání překážek (bariér)... 198 // 3.4.4 Konfliktové situace a jejich řešení... 204
// 3.4.5 Stresové situace... 210 // 3.5 Závěrečná poznámka... 214 // 4. POZNÁVÁNÍ OSOBNOSTI... 217 // 4.1 Podmínky a předpoklady poznávání osobnosti ... 217 // 4.1.1 Co studovat? ... 218 // 4.1.2 Kde vlastnosti osobnosti studovat?... 220 // 4.1.3 Jakými nástroji a metodami proniknout do osobnosti?... 226 // 4.2 Možnosti komplexního pronikání do osobnosti // s využitím počítačové podpory ... 232 // 4.2.1 Východiska... 232 // 4.2.2 Principy počítačové podpory... 234 // [5] // 4.2.2.1 Ukládání a vyhodnocování dat... 235 // 4.2.2.2 Stavebnicové uspořádání systému ... 237 // 4.2.2.3 Otevřenost systému... 238 // 4.2.3 Aplikace ... 240 // 4.2.3.1 Počítač při pronikání do sebepojetí („PASKO“) // a do dynamiky psychických funkcí („PSYCHOLAB“)... 241 // Využití počítače při depistáži sebepojetí dotazníkem PASKO... 241 // Testování a vyhodnocování základních psychických funkcí (PSYCHOLAB)... 243 // 4.2.3.2 Systém počítačové podpory programu DIAROS ... 244 // ? diagnostické baterii ... 244 // Charakteristika metod, zařazených do programu DIAROS: ... 245 // Počítačové prostředí pro základní práci s jednotlivými dotazníky a testy . 247 // Nadstavbový řídicí systém... 252 // 4.2.3.3 Idea sjednocování ... 252 // LITERATURA: ...254 // [6]

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC