Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26.5) Půjčeno:106x 
BK
[Olomouc] : Votobia, 2004
427 s.

objednat
ISBN 80-7220-195-6 (váz.)
Další názvový údaj na obálce: přehled pro humanitní obory
Bibliografie na s. 413-424
Axiologie - učebnice vysokošk.
Psychologie hodnot - učebnice vysokošk.
000088435
PSYCHOLOGIE HODNOT // 5 // Obsah // Úvodem: Proč zájem o hodnoty? 9 // ČÁST I.  Historické pozadí současné psychologie hodnot 15 // 1. Axiologické koncepce subjektivistické filozofie 19 // 1.1. Koncepční pojetí věcného subjektivizmu 19 // 1.1.1. Subjektivní intelektualizmus 19 1 Q // 1.1.1.1. Sokrates 1? // 1.1.1.2. Kynická škola 22 // 1.1.1.3. Kyrénská škola 22 // 1.1.2. Emocionální subjektivizmus 23 // 1.1.2.1. Platón 23 // 1.1.2.2. Aristotelés 26 // 1.1.2.3. Epikuros 29 ? A // 1.1.2.4. Stoikové 30 A ? // 1.1.2.5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 31 01 // 1.1.2.6. Jean Jacques Rousseau il // 1.1.2.7. Paul Heinrich Dietrich von Holbách 32 // 1.1.3. Egoizmus a individualizmus 32 // 1.1.3.1. Niccolo di Bernardo Machiavelli . 32 // 1.1.3.2. Thomas Hobbes 33 V ? // 1.1.4. Novodobý emotivizmus 34 á // 1.1.4.1. Christian von Ehrenfels 34 A // 1.1.4.2. Bertrand Russell 34 // 1.1.5. Sociologický funkcionalizmus 38 ? ? // 1.1.5.1. Talco« Parsons 38 // 1.1.6. Utilitarizmus 39 // 1.1.6.1. Jeremy Bentham 39 ? ? // 1.1.6.2. John Stuart Mill 40 // 1.1.7. Fenomenologie a existencializmus 41 // 1.1.7.1. Edmund Husserl 41 // 1.1.7.2. Sóren Kierkegaard 42 ? ? // 1.1.7.3. Max Scheler 43 4 4 // 1.1.7.4. Nicolai Hartmann 44 // 6 // PANAJOTIS CAK1RPALOCLU // 1.1.7.5. Martin Heidegger 47 // 1.1.7.6. Jean Paul Sartre 49 // 1.1.7.7. Albert Camus 50 // 1.2. Formálni subjektivizmus 51 // 1.2.1. Immanuel Kant 52 // 1.3. Náladový subjektivizmus 58 // 1.3.1. Arthur Schopenhauer 59
// 2. Axiologické koncepce objektivistické filozofie 61 // 2.1. Metodický objektivizmus 64 // 2.1.1. Auguste Comte 54 // 2.1.2. Emile Durkheim 65 // 2.1.3. Max Weber 55 // 2.1.4. Herbert Spencer 56 // 2.1.5. Jean Mari Guyau 56 // 2.2. Věcný objektivizmus 57 // 2.2.1. Friedrich Nietzsche 58 // 2.3. Koncepce o vyšším řádu 74 // 2.3.1. Judaizmus 76 // 2.3.2. Křesťanství 79 // 2.3.3. Patristika 83 // 2.3.3.1. Aurelius Augustinus 84 // 2.3.3.2. Blaise Pascal 87 // 2.3.4. Scholastika 88 // 2.3.4.1. Tomáš Akvinský 90 // 2.3.5. Protestantizmus 97 // 2.3.6. Islám 96 // 2.3.7. Náboženství a filozofie východních kultur 100 // 2.3.7.1. Konřucius 100 // 2.3.7.2. Buddhizmus 100 // 2.3.8. Metafyzika 105 // 2.3.8.1. Benedictus (Baruch) de Spinoza 106 // 2.3.8.2. René Descartes 107 // 2.3.9. Sociologické pojetí hodnot 107 // 2.3.9.1. Mihailo Popovié ?8 // 2.3.9.2. Radomir Lukié ?9 // ČÁST II. // Utváření psychologie hodnot 112 // 3. Klasická introspektivní psychologie 114 // 3.1. Wilhelm Wundt 114 // 3.2. Edgard Bradford Titchener II4 // PSYCHOLOGIE HODNOT // 7 // 4. Klasický psychologický funkcionalizmus 116 ? ? s // 4.1. William James 116 ? ? // 4.2. John Dewey 117 // 5. Psychologie chování 119 // 5.1. John Watson 119 // 5.2. Edward Chace Tolman 121 // 5.3. Burrhus Frederic Skinner 123 // 6. Klasická psychoanalýza 129 // 7. Reformované psychoanaiytické učení 139 // 7.1. Psychologie Já 140 // 8. Sociálně psychologické koncepce hodnot 143 // 8.1.
Individuální psychologie 144 i f* i // 8.2. Sociálně kulturní koncepce 151 // 8.3. Humanistická psychoanalýza 163 // 8.4. Koncepce o nerepresivní civilizaci 181 ? O P* // 8.5. Personalistická psychoanalýza 185 // 9. Psychosociální teorie 188 // 10. Orgonová teorie 200 // 11. Analytická psychologie 209 // 12. Psychologie holizmu 224 // 12.1. Tvarová psychologie ¦ 225 // 12.2. Holisticko-organizmická psychologie 231 // 13. Hormická psychologie 234 // 14. Psychologie porozumění 238 // 15. Personalistická psychologie 242 // 16. Humanistická psychologie 256 // 16.1. Hierarchická koncepce hodnot 257 // 16.2. Klientocentrický přístup 265 // 17. Humanisticko-existenciální axiologie // 276 // 8 // Panajotis Cakirpaloglu // 18. Kognitivně vývojový přístup 296 // 18.1. Fylogenetický vývoj hodnocení a mravnosti 296 // 18.2. Ontogenetický vývoj morálního cítění, vědomí a hodnot 302 // 18.2.1. Vývoj procesu morálního uvažování 302 // 18.2.2. Fáze vývoje morálního vědomí 307 // ČÁST III. // Axiologická paradigmata současné psychologie 311 // 19. Terminologická různorodost týkající se pojmu hodnota 313 // 20. Příbuzné a inklinující pojmy ? pojmům hodnota a hodnocení 316 // 20.1. Etika 316 // 20.2. Mravnost 319 // 20.3. Kategorie mravnosti 321 // 20.3.1. Dobro 322 // 20.3.2. Špatnost 324 // 20.4. Mravy, obyčeje a zvyky 328 // 20.5. Mravní vědomí 329 // 20.6. Norma 330 // 20.7. Ctnost 336 // 21. Teoretické a praktické
otázky psychologie hodnot a hodnocení 343 // 21.1. Hodnocení 344 // 21.2. Hodnoty 353 // 21.2.1. Psychologické určení pojmu hodnota 353 // 21.2.2. Problém klasifikace hodnot 357 // 21.2.3. Fenomenologie hodnot 362 // 21.2.4. Stabilizace a udržování hodnot 385 // 21.2.5. Transformace hodnot 391 // 21.2.6. Možnosti a meze psychoterapie hodnot 399 // 21.2.7. Funkce hodnot 402 // Závěrečné úvahy 406 // Literatura 413 // Poznámky 425

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC