Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Praha : Grada, 1993

ISBN 80-85623-61-7
000088586
Rekat.
Obsah // 1. Úvod ... 15 // 1.1 Jazykové mutace ... 16 // 1.2 Technické požadavky... 16 // 1.3 Instalace... 17 // 1.4 Spuštění programu... 19 // 1.4.1 Spuštění programu pod MS WINDOWS ... 20 // 1.5 Ukončení programu... 21 // 1.6 Obrazovka Quattra... 21 // 1.7 Indikátory stavového řádku ... 24 // 1.8 Ovládání programu ... 25 // 1.9 Užití myši... 28 // 1.10 Funkční klávesy ... 28 // 1.11 Ovládací klávesy... 30 // 1.12 Vkládání dat... 31 // 1.12.1 Texty ... 32 // 1.12.2 Číselné údaje... 33 // 1.12.3 Vzorce... 33 // 1.12.4 Priorita... 35 // 1.12.5 Numerické vzorce... 35 // 1.12.6 Textové vzorce... 37 // 1.12.7 Logické vzorce... 37 // 1.13 Turbosum... 38 // 1.14 Nápověda... 39 // 1.15 Grafický a textový režim... 39 // 1.16 Příklad vytvoření tabulky ... 40 // 1.17 Rozdíly verzí 3.01 a 4.0... 46 // 2. Nabídkové menu ... 493. File... 53 // 3.1 Základní pojmy ... 53 // 3.2 Ovládací panel... 55 // 3.2.1 Konverze souborů ... 58 // 3.3 Prázdné okno (NEW)... 60 // 3.4 Otevření (OPEN)... 61 // 3.5 Načtení (RETRIEVE)... 61 // 3.6 Uložení (SAVE)... 61 // 3.7 Uložení jako (SAVE AS)... 62 // 3.8 Uložení všech (SAVE ALL)... 63 // 3.9 Uzavření (CLOSE) ... 63 // 3.10 Uzavření všech (CLOSE ALL)... 64 // 3.11 Smazání (ERASE) ... 65 // 3.12 Adresář (DIRECTORY) ... 65 // 3.13 Prostředí (WORKSPACE)... 65 // 3.14 Utility (UTILITIES)... 66 // 3.15 Konec (EXIT) ... 68 // 3.16 Správce souborů... 68 // 3.16.1 Soubor (FILE) ...
71 // 3.16.2 Edit (EDIT)... 73 // 3.16.3 Uspořádání (SORT) ... 76 // 3.16.4 Strom (TREE) ... 76 // 3.16.5 Tisk (PRINT)... 78 // 3.16.6 Parametry (OPTIONS) ... 78 // 3.16.7 Okno (WINDOW)... 79 // 3.17 Kontrolní otázky... 81 // 4. Edit... 85 // 4.1 Bloky buněk... 85 // 4.2 Kopie (COPY)... 87 // 4.3 Kopírování vzorců ... 88 // 4.4 Speciální kopie (COPY SPECIAL) ... 91 // 4.5 Přesun (MOVE) ... 91 // 4.6 Mazání bloku (ERASE BLOCK)... 92 // 4.7 Anulace (UNDO)... 92 // 4.8 Vložení (INSERT)... 92 // 4.9 Zrušení (DELETE) ... 934.10 Jména (NAMES)... 95 // 4.11 Naplnění (FILL)... 99 // 4.12 Hodnoty (VALUES) ... 100 // 4.13 Transpozice (TRANSPOSE) ... 101 // 4.14 Hledání a náhrada (SEARCH & REPLACE) ... 102 // 5. Styl (STYLE)... 105 // 5.1 Zarovnání (ALIGNMENT) ... 105 // 5.2 Formát čísel (NUMERIC FORMAT) ... 107 // 5.3 Ochrana (PROTECTION)... Ill // 5.4 Šířka sloupce (COLUMN WIDTH)... Ill // 5.5 Standardní šířka (RESET WIDTH)... 112 // 5.6 Skrytí sloupce (HIDE COLUMN)... 112 // 5.7 Velikost bloku (BLOCK SIZE) ... 114 // 5.8 Kreslení linek (LINE DRAWING)... 115 // 5.9 Stínování (SHADING)... 118 // 5.10 Font (FONT)... 119 // 5.11 Tabulka fontů (FONT TABLE)... 121 // 5.12 Použití stylu (USE STYLE)... 122 // 5.13 Definice stylu (DEFINE STYLE)... 124 // 5.14 Nová stránka (INSERT BREAK)... 128 // 5.15 Fonty... 129 // 5.16 Bullet značky ... 133 // 6. Graf (GRAPH) ... 135 // 6.1 Tvorba grafů ... 135 // 6.2 Postoj při vytváření grafu... 135
// 6.3 Typ grafu (GRAPH TYPE)... 136 // 6.3.1 Čárový graf (LINE)... 137 // 6.3.2 Sloupcový graf (BAR) ... 138 // 6.3.3 XY graf (XY) ... 139 // 6.3.4 Vrstvený graf (STACKED BAR)... 140 // 6.3.5 Kruhový graf (PIE) ... 141 // 6.3.6 Plošný graf (AREA)... 142 // 6.3.7 Otočený graf (ROTATED BAR)... 143 // 6.3.8 Sloupcový graf (COLUMN)... 144 // 6.3.9 Rozdílový graf (HIGH-LOW) ... 1456.3.10 Textový graf (TEXT) ... 146 // 6.3.11 Bublinkový graf (BUBBLE)... 147 // 6.3.12 3-D graíý (3-D GRAPHS) ... 147 // 6.3.13 Sloupcový graf (BAR) ...148 // 6.3.14 Stupňovitý graf (STEP) ... 149 // 6.3.15 Pásový graf (RIBBON)... 150 // 6.3.16 Plošný graf (AREA)... 151 // 6.4 Série (SERIES)... 152 // 6.4.1 Analýza dat grafem ... 155 // 6.5 Text (TEXT) ... 158 // 6.6 Změna sérií (CUSTOMIZE SERIES) ... 162 // 6.7 X-ová osa, y-ová osa (X-AXIS, Y-AXIS) ... 169 // 6.8 Globální nastavení (OVERALL) ... 172 // 6.9 Vložení (INSERT)... 175 // 6.10 Vyjmutí (HIDE)... 176 // 6.11 Jméno (NAME)... 176 // 6.12 Prohlížení (VIEW)... 179 // 6.13 Okamžitý graf (FAST GRAPH)... 180 // 6.14 Editace grafů (ANNOTATE)... 181 // 6.15 Editování grafu... 182 // 6.15.1 Ovládací nástroje... 184 // 6.15.2 Kreslení... 185 // 6.15.3 Editování... 187 // 6.15.4 Práce s vlastnostmi... 188 // 6.15.5 Paměťový panel...200 // 6.15.6 Propojování prvků ...203 // 7. Tisk (PRINT) ...209 // 7.1 Blok (BLOCK)...212 // 7.2 Nadpisy (HEADINGS) ... 213 // 7.3 Výstup (DESTINATION) ...214 // 7.4
Úprava (LAYOUT)...218 // 7.5 Formát (FORMAT)...222 // 7.6 Kopie (COPIES) ... .223 // 7.7 Nastavení papíru (ADJUST PRINTER)...223 // 7.8 Tiskni (SPREADSHEET PRINT) ...224 // 7.9 Tisk na míru (PRINT-TO-FIT) ...2247.10 Graf-tisk (GRAPH PRINT)...225 // 7.11 Správce tisku (PRINT MANAGER) ...228 // 7.12 Hotovo (QUIT) ...235 // 7.13 Řídicí kódy tiskáren...235 // 8. Databáze (DATABASE)...239 // 8.1 Co je to databáze?...239 // 8.2 Třídění (SORT)...240 // 8.3 Dotaz (QUERY)...245 // 8.4 Omezení vstupu (RESTRICT INPUT)...252 // 8.5 Vstup dat (DATA ENTRY)...252 // 8.6 Přístup do Paradoxu (PARADOX ACCESS)...253 // 9. Nástroje (TOOLS) ...255 // 9.1 Makro (MACRO) ...255 // 9.2 Přeformátování (REFORMAT)...258 // 9.3 Import (IMPORT)...259 // 9.4 Slučování (COMBINE) ...261 // 9.5 Extrakce (XTRACT) ...265 // 9.6 Aktualizace propojení (UPDATE LINKS)...266 // 9.7 Vyšší matematika (ADVANCED MATH)...266 // 9.8 Rozklad (PARSE) ...270 // 9.9 Co by, kdyby (WHAT-IF) ...274 // 9.9.1 Jednocestná analýza...275 // 9.9.2 Dvoucestná analýza ...277 // 9.9.3 Propojení s funkcí ...278 // 9.10 Frekvence (FREQUENCY)...279 // 9.11 Zpětné řešení (SOLVE FOR) ...281 // 9.12 Optimalizace (OPTIMIZER)...284 // 9.13 Dozor (AUDIT)...293 // 9.14 Knihovna (LIBRARY)...296 // 9.15 Propojování tabulek...29610. Parametry (OPTIONS) ...303 // 10.1 Hardware (HARDWARE)...303 // 10.1.1 Obrazovka (SCREEN)...304 // 10.1.2 Tiskárny (PRINTERS)...305 // 10.1.3 Myš ...308 // 10.2 Barvy (COLORS)...308
// 10.2.1 Preference barev ...315 // 10.3 Národní prostředí (INTERNATIONAL) ...315 // 10.4 WYSIWYG % měřítko (WYSIWYG ZOOM %)...317 // 10.5 Zobrazovací režim (DISPLAY MODE)...318 // 10.6 Iniciální nastavení (STARTUP) ...320 // 10.7 Příruční menu (SPEEDBAR)...322 // 10.8 Grafická kvalita (GRAPHICS QUALITY)...323 // 10.9 Různé (OTHER) ...324 // 10.10 Síť (NETWORK)... 327 // 10.11 Aktualizace (UPDATE)...328 // 10.12 Hodnoty (VALUES) ...328 // 10.13 Formáty (FORMATS) ...329 // 10.14 Přepočet (RECALCULATION)...331 // 10.15 Ochrana (PROTECTION)...333 // 10.16 Přepočítávání vzorců...334 // 10.17 Tvorba uživatelského menu...336 // 10.17.1 Obrazovka editoru ...337 // 10.17.2 Obslužné menu...340 // 10.17.3 Rada ...343 // 10.18 Práce v síti...343 // 10.18.1 Instalace...344 // 10.18.2 Sdílení souborů...348 // 10.18.3 Mapování...349 // 10.18.4 Tisk na síťové tiskárně...351 // 11. Okno (WINDOW)...353 // 11.1 Přepínání oken...354 // 11.2 Clona (ZOOM) ...354 // 11.3 Dlaždicová okna (TILE)...355 // 11.4 Vrstvená okna (STACK) ...355 // 11.5 Umístění/vehkost (MOVE/SIZE) ...35611.6 Parametry (OPTIONS)...356 // 11.6.1 Rozdělení okna ...357 // 11.6.2 Uzamknutí titulků ...360 // 11.6.3 Zbylé vlastnosti ...362 // 11.7 Seznam oken (PICK)...365 // 12. Doplňky...367 // 12.1 Optimalizace rychlosti ...367 // 12.2 Seznam funkcí ...367 // 12.3 Seznam makroinstrukcí...372 // 12.4 Srovnání jazykových verzí menu...378 // 12.5 Doprovodná disketa...405
// 13. Rejstřík...411

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC