Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005
152 s. : il.

objednat
ISBN 80-89185-05-3 (brož.)
Filozofia - sociológia - psychológia
Obsahuje stručný terminologický slovník
Bibliografie na s. 146-147
Psychologie osobnosti - učebnice vysokošk.
000088697
OBSAH // Úvod ...6 // 1. Základné pojmy ...9 // 1.1 Osobnosť - osoba - jedinec - indivíduum...10 // 1.2 Pokusy definovať osobnosť ...12 // 1.3 Psychológia osobnosti...15 // 2. Determinácia osobnosti ...19 // 2.1 Biologická determinácia osobnosti...20 // 2.2 Sociálna determinácia osobnosti...24 // 2.2.1 Osobnosť a rola...28 // 3. Vlastnosti osobnosti...35 // 3.1 Temperament ...39 // 3.1.1 Emocionalita...45 // 3.2 Schopnosti...46 // 3.2.1 Inteligencia...49 // 3.2.1.1 Štruktúra inteligencie ...50 // 3.2.1.2 Kognitívny štýl ...51 // 3.2.1.3 Druhy inteligencie ...52 // 3.2.1.4 Tvorivosť...55 // 3.2.1.5 Emocionálna inteligencia...57 // 3.2.2 Špeciálne schopnosti ...61 // 3.3 Charakter...62 // 3.4 Motívy - zameranosť osobnosti...65 // 3.4.1 Druhy motívov...65 // 3.4.2 Potreby ako motívy...66 // 3.4.3 Záujmy ...67 // 3.4.4 Hodnoty...68 // 4. Metódy poznávania osobnosti ...73 // 4.1 Štandardné metódy...75 // 4.2 Neštandardné metódy...78 // 4.3 Charakteristika osobnosti...80 // 5. Štruktúra osobnosti...83 // 5.1 Vertikálna štruktúra osobnosti ...85 // 5.2 Horizontálna štruktúra osobnosti ...88 // 5.3 Súčasná situácia ...92 // 5.4 Model optimálnej osobnosti ...93 // 5.5 Typy osobnosti...95 // 5.5.1 Typológia osobnosti ...97 // 6. Dynamika osobnosti...103 // 6.1 Dynamická funkcia ega ...106 // 6.2 Obranné mechanizmy osobnosti...108 // 6.3 Osobnosť a adaptácia...111 // 7. Genéza osobnosti...117 // 7.1 Vznik a vývin vedomia ja...120
7.1.1 Ľudská bytosť ...120 // 7.1.2 Sociálna bytosť...121 // 7.1.3 Psychická bytosť...121 // 7.2 Idiognózia...123 // 8. Teórie osobnosti...127 // 8.1 Dynamický prístup a osobnosť ...129 // 8.2 Behaviorálny prístup a osobnosť...131 // 8.3 Humanistický prístup a osobnosť ...133 // 8.4 Kognitivně teórie osobnosti ...137 // 8.4.1 Teória osobných konštruktov...137 // 8.4.2 Kognitívna psychológia a druhy informácií ...139 // 8.4.3 Implikácia kognitívnych prístupov k osobnosti v praxi...139 // Na záver ...141 // Literatúra...142 // Stručný slovník...144

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC