Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:36x 
BK
Příručka
3. vyd.
Praha : Orbis, 1975
324 s. ; 19 cm

objednat
Pyramida
Obsahuje bibliografii
000088723
PŘEDMLUVA 5 // 1/ PŘEDMĚT A PŘÍSTUP // PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI 7 // ÚVODEM 7 // А/ Psychologický rozbor jedné osobnosti 7 // В/ Rozdělení psychologie osobnosti: funkční systém osobnosti ontogcneze osobnosti psychologie individuálních rozdílů 12 // С/ Sousední obory psychologie osobnosti: nejbližší oblasti uvnitř psychologie vědní obory mimo psychologii aplikační oblasti psychologie 16 // D/ Historický pohled na psychologii osobnosti: historické zdroje psychologie osobnosti vývoj psychologie osobnosti — historický smysl a poslání psychologie osobnosti 24 // Е/ Definice osobnosti: osobnost jako integrace osobnost jako interakce osobnost jako autotelie 35 // 2/ METODY PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI 39 // ÚVODEM 39 // А/ Výzkumné a diagnostické techniky psychologie osobnosti: systematické pozorování psychologický interview psychologický dotazník -posuzovad škály objektivní testy 39 // B/ Výzkumné strategie v psychologii osobnosti: vývojové projekty experiment taxonomie individuálních rozdílů v psychologii osobnosti N — 1 : výzkum jediného člověka 56 // 3/ BIOLOGICKÝ ZAKLAD OSOBNOSTI. // TEMPERAMENT A KONSTITUCE 84 // ÚVODEM 84 // A/ Základní psychofyziologickč procesy a jejich podmínky // B/ Citový základ osobnosti 90 // C/ Dimenze individuálních rozdílů: temperament: antická teorie temperamentu nervové teorie temperamentu další temperamentové vlastnosti 95 // D/ Věkové rozdíly v temperamentu 119 // E/ Temperament a konstituce 122 // 4/ SCHOPNOSTI 126 // A/ Pojmosloví 126 // B/ Schopnost jako struktura činnosti: jednotlivé funkce schopnostního aparátu schopnosti k praktickým činnostem 129 // С/ Metody zjišťování schopností: kvantifikace schopností — studium schopností v přirozených situacích testy schopností 137 //
D/ Klasifikace schopností: inteligence speciální schopnosti 144 // Е/ Vývoj schopností: obecné problémy vývoj inteligence vliv dědičnosti a prostředí na rozvoj schopností 152 // F/ Schopnosti a postavení člověka ve společnosti:primární a sekundární projevy schopnost! jak důležité jsou schopnosti? 163 // OSOBNOST A MOTIVACE 169 // ÚVODEM 169 // A/ Vybrané problémy 2 teorie motivace: dva introspektivně fy2Íkální homeostatické modely motivační perpetuum mobile — odvozování motivů a funkční autonomie konflikt — motivační vrstvy motivační stavy a motivační vlastnosti — klasifikace motivačních vlastností 171 // B/ Lidské primární potřeby: primární fyziologické potřeby primární psychologické potřeby primární potřeby z hlediska psychologie osobnosti 186 // C/ Zájmy 194 // D/ Postoje a hodnotové orientace 197 // E/ Metody výzkumu a zjišťování motivačních vlastností: pozorování — přímý dotaz dotaz oklikou využití projekce vliv motivace na výkon — preference v laboratorní situaci 199 // F/ Vývoj motivace: zrání a učení — vývoj motivace podle Maslowa vývoj motivace podle Freuda 205 // G/ Motivace a psychopatologie osobnosti 212 // OSOBNOST A VŮLE 217 // ÚVODEM 217 // A/ Teorie vůle: dvě fáze volního procesu — volní akt - zásah do konfliktu motivů podstata vůle 218„В/ Volní vlastnosti: síla motivů rozhodnost konfliktovost cílevědomost odvaha a statečnost vytrvalost stálost motivů sociální rezistence schopnost vyvinout volní úsilí a schopnost koncentrace sebeovládání a sebekázeň otužilost pružnost a technika vůle 228 // С/ Metody výzkumu a zjišťováni volních vlastnosti: dotazníkové metody výkonové zkoušky testy perzistence posuzovaci stupnice introspektívni metody analýza výrazu 236 // D/ Vývoj a výchova vůle 240 //
7/ SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI 244 // ÚVODEM 244 // А/ Osobnost jako systém roli: pojem role psychologie rolí typické role předpoklady pro role 246 // В/ Vývoj osobnosti jako socializace: teoretické východisko: co je socializace? vlčí děti začátek socializace: výchova v kojeneckém věku — socializace jako vývoj vztahů a roli internalizace norem: co je to svědomí! 254 // С/ Obecné sociálně psychologické vlastnosti: sociální inteligence Learyho systém: dvě základní dimenze interpersonálního chováníextraverze a sociabilità konformita a soběstačnost 270 // D/ Sociokulturní vlastnosti: výkonová motivace autoritářství 276 // E/ Hlavní aplikovaná témata sociální psychologie osobnosti: osobnost a vedení lidí: kdo má vůdcovské schopnosti? — sociopatie: lidé mezi psychiatrií a vězením neuróza - bludný kruh iracionálních vztahů k lidem 280 // 8/ JÁ A SVĚT 288 // ÚVODEM 288 // А/ Co je „Já“?: zájmeno introspekce: „Já“ viděné vnitřním zrakem Freudovo Ego a Rubinštejnův psychologický subjekt „Já“ - obraz sebe // moje znejmilejší „Já“ moje lepší „Já“ „Já“ jako naděje 288 // В/ Vývoj „Já" 300 // С/ Nemoci „Já“: komplex méněcennosti chorobné pocity viny 304 // D/ Sebevýchova: kdy není sebevýchova nic platná cíl sebevýchovy kdo nám pomůže kolik máme po sobě chtít kdy přestat 308 // Orientační dotazník 313 // Slovníček odborných termínů 321 // Seznam základní použité literatury a pramenů 323
(OCoLC)42089225
cnb000468725

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC