Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Tigis, 2002
895 s. : il.

objednat
ISBN 80-900130-1-5 (váz.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, bibliografické citace, údaje o autorech, předmluvu, dodatek, jmenný a věcný rejstřík
Psychiatrie - učebnice vysokošk.
000088920
Obsah // Autoři ... 27 // Předmluva ... 29 // Česká psychiatrie na přelomu Století (C. Hoschl, J. Libiger) 31 // Zdroje a směřování české psychiatrie 32 // Česká psychiatrie pro 21. století 36 // 2 Neurovědní základy psychiatrie 39 // 2.1 Neuro anatomie (P. Petrovický) ...40 // 2.1.1 Telencefalon - koncový mozek ... 40 // Bazálni část telencefalon 40 // Dorzální část telencefalon 40 // Mediální část telenceflon - lamina epithelialis 41 // 2.1.2 Bazálni ganglia ... 41 // Corpus striatum 41 // Globulus pallidus - pallidum a substantia innominata 42 // Nucleus amygdalae - amygdala 43 // Claustrum 43 // 2.1.3 Mozková kůra ... 44 // Hlavní zářezy, laloky a gyry 44 // Vnitřní stavba kůry 44 // Korová centra a oblasti 49 // Bílá hmota hemisfér 51 // 2.1.4 Spoje bazálních ganglií ... 52 // Hlavní okruh bazálních ganglií 53 // Vedlejší okruhy bazálních ganglií 53 // 2.1.5 Limbický systém ... 55 // Hipokampální okruhy 56 // Amygdalární okruhy 57 // Přidružené limbické struktury 60 // Literatura ... 60 // 2.2 Funkční systémy lidského mozku (F. Koukolík) ...60 // 2.2.1. Vnímání a poznávání ... 61 // 2.2.2 Paměť ... 62 // 2.2.3 Jazyk a řeč ... 63 // 2.2.4 Motorika a praxie ... 64 // 2.2.5 Vědomí a orientovaná pozornost... 64 // 2.2.6 Emotivita ... 64 // 2.2.7 Řídící (exekutivní) funkce ... 65 // Literatura ... 65 // 2.3 Neurofyziologie (F. Šťastný) ... 66 // 2.3.1 Obecné a speciální funkce mozku
... 66 // Somatosenzorické funkce mozku 67 // Motorické funkce mozku 68 // 2.3.2 Integrace senzorických a motorických systémů mozku ... 69 // Literatura ... 70 // 2.4 Neurologie (E. Růžička) ... 70 // 2.4.1 Předmět oboru neurologie ... 70 // 2.4.2 Diagnostika ... 70 // Neurologické vyšetření 70 // 6 // Obsah // 2.4.3 Vybrané neurologické syndromy blízké oboru psychiatrie ... 71 // Poruchy vědomí 71 // Korové syndromy 71 // Extrapyramidové poruchy hybnosti 74 // Epilepsie 77 // Bolesti hlavy (cefalea, cefalgie) 78 // 2.4.4 Psychiatrická Symptomatologie u dalších neurologických onemocnění... 78 // Literatura ... 79 // 2.5 Spánek a bdělost (M. Matoušek) ... 79 // 2.5.1 Terminologie ... 79 // 2.5.2 Biologický význam spánku ...79 // 2.5.3 Základní spánkový výzkum ... 80 // 2.5.4 Neuroanatomie spánku ... 80 // 2.5.5 Neurochemie spánku ... 80 // 2.5.6 Spánkové rytmy ... 81 // 2.5.7 Spánková stadia ... 82 // 2.5.8 Vyšetřování spánku a bdělosti ... 82 // Literatura ... 84 // 3 Biologické obory v psychiatrii 85 // 3.1 Teorie živvch svstémů (A. Markoš) ... 86 // 3.1.1 O jaké „zákony fyziky a chemie“ vlastně jde? K 1 2 Novodobv vitalizmus 86 // 87 //  1  Hermeneutická biologie 90 // I іKрKKKKKK 90 // 3.2 Genetika (M. Aida) 3 7 1 Posrun nři venetickvch studiích nemocí a behaviorálních znaků 91 91 // 3.2.2 Identifikace genů přispívajících k etiologii nemocí nebo ovlivňujících hphavinrální znaku 93
// I .ireratura 95 // 3.3 Obecná nsvchofarmakolopie K Švestka) 96 //  3 1 Farmnkodvnamika osvcbořarmak .. 96 // Ovlivnění funkce receptorů 96 Neurotransmitery - monoaminy a acetylcholin Aminokyseliny 104 Adenosin a purinové receptory 107 Neuropepddy 107 Neurotrofní faktory 109 Oxid dusnatý 110 Oxid uhelnatý 110 Intracelulární přenos nervového signálu v CNS Terciární poslové a geny časné odpovědi 114 3 3? KKKтяkKkіKрKіkя nsvrhnfarmilk 98 110 // Absorpce 114 Distribuce 115 Metabolizace 115 Eliminace - exkrece 117 Hlavní faktory, ovlivňující farmakokinetiku psychofarmak 117 Tireramra 118 // 3.4 Chronobiologie (C. Höschl) 119 // Literatura ... 125 // 3.5 Psychoneuroendokrinologie (J. Horáček, C. Höschl)...125 // 3.5.1 Hypotalamus a neuroendokrinní regulace ... 125 // Hypotalamická kontrola sekrece hormonů hypofýzy 126 // 3.5.2 Hypotalamo-pituito-adrenální osa (HPA) ... 126 // Regulace aktivity HPA 126 // Hodnocení aktivity HPA 127 // Neurotoxické působení kortikoidů, vztah mezi stresem, depresí a PTSD 128 // Neurosteroidy 128 // Obsah 7 // 3.5.3 Hypotalamo-pituito-tyreoidální osa (HPT) ... 130 // Regulace HPT 130 // Hodnocení aktivity HPT 130 // Hypotyreóza 130 // Hypertyreóza 130 // 3.5.4 Hypotalamo-pituito-gonadální osa (HPG) ... 130 // Testosteron 131 // Estrogeny 131 // Prolaktin 131 // 3.5.5 Vliv dalších neuropeptidů ... 131 // Opioidní peptidy 131 // Vazopresin a oxytocin 132 // Neuropeptid Y 132 // Galanin
132 // Inzulín 132 // Literatura ... 132 // 3.6 Etologie a psychiatrie (C. Höschl) ... 133 // Uplatnění etologie v medicíně 140 // Literatura ... 142 // 3.7 Sociobiologie (C. Höschl) ... 143 // Literatura ... 146 // 4 Psychologické otázky v psychiatrii 147 // 4.1 Základy psychologie (R. Bahbouh) ... 148 // 4.1.1 Předmět psychologie ... 148 // 4.1.2 Stručný nástin dějin psychologie ... 148 // 4.1.3 Hlavní psychologické směry 20. století ... 149 // 4.1.4 Členění psychologie ... 150 // 4.1.5 Metody psychologie ... 150 // 4.1.6 Psychické funkce ... 151 // Vnímání 151 // Paměť 152 // Učení 152 // Myšlení a inteligence 153 // Cítění 154 // Motivace 154 // 4.1.7 Člověk mezi lidmi ... 155 // Literatura... 156 // 4.2 Učení a paměť (J. Bureš) ... 156 // 4.2.1 Neasociativní učení ... 156 // 4.2.2 Asociativní učení ... 156 // Klasický podmíněný reflex 156 // Instrumentální podmíněný reflex 157 // Vyhasínání a zapomínání 157 // 4.2.3 Deklarativní a procedurální paměť... 158 // Nervové mechanizmy paměti 158 // Časová dynamika paměti 158 // Lokalizace pamětních stop 159 // Neverbální deklarativní paměť 159 // Literatura... 159 // 4.3 Agrese a násilí (J. Volavka) ... 160 // 4.3.1 Definice a posuzovací škály ... 160 // 4.3.2 Demografické koreláty agrese ... 160 // Všeobecná populace 160 // Populace psychiatrických pacientů 160 // 4.3.3 Druhy agrese ... 160 // 4.3.4 Neurochemické mechanizmy agrese a jejich
genetický podklad ... 161 // 4.3.5 Mozkové struktury a funkce ovlivňující agresi ... 161 // 4.3.6 Alkohol ... 162 // 4.3.7 Drogy ... 163 // Psychofarmakologické účinky drog na agresivitu 163 // 8 Obsah // 4.3.8 Impulzivní agrese ... 163 // Psychofarmakologická léčba impulzivní agrese 164 // 4.3.9 Agrese u psychóz ... 164 // Psychofarmakologická léčba agrese u psychóz 165 // Literatura ... 166 // 4.4 Motivace (J. Madlafousek) ... 166 // 4.4.1 Základní charakteristiky (primární) motivace ... 167 // Pojem „motivační systém“ 167 // Motivace a racionální uvažování 167 // Motivační stavy 167 // Kritika unitárního pojetí a energetického modelu motivace 168 // 4.4.2 Specifické domény motivovaného chování ... 168 // Funkční organizování motivačních systémů 168 // Motivující vztahy 168 // Domény motivovaného chování 169 // 4.4.3 Klinické a sociální souvislosti motivovaného chování ... 169 // Agresivní chování 169 // Násilí a zdroje 169 // Literatura ... 170 // 4.5 Klinická psychologie (M. Preiss) ... 170 // 4.5.1 Úkoly klinické psychologie ... 170 // 4.5.2 Z historie klinické psychologie ... 170 // 4.5.3 Působiště klinické psychologie ... 172 // Postavení klinického psychologa na pracovišti 172 // 4.5.4 Psychodiagnostické metody ... 172 // Pozorování 172 // Rozhovor 173 // Psychologické testy 173 // Jaké psychologické testy by měl psychiatr znát? 175 // Neuropsychologické testy 177 // Užívání psychodiagnostických
metod 177 // 4.5.5 Osobnost klinického psychologa ... 178 // 4.5.6 Vize klinické psychologie ... 178 // Literatura ... 178 // 4.6 Neuropsychologie (M. Preiss) ... 179 // 4.6.1 Definice neuropsychologie ... 179 // 4.6.2 Z historie neuropsychologie ... 179 // 4.6.3 Základní neuropsychologická terminologie ... 180 // 4.6.4 Chování ... 180 // 4.6.5 Neuropsychologické vyšetření ... 181 // Screeningové a podrobné vyšetření 182 // 4.6.6 Neuropsychologický nález ... 183 // 4.6.7 Klinické aplikace ... 185 // Aplikace v neurologii 185 // Aplikace v psychiatrii 185 // 4.6.8 Osobnost a psychosociální následky poškození mozku ... 186 // Neuropsychologická rehabilitace 186 // Literatura ... 186 // 4.7 Teorie osobnosti (M. Babbouh) ... 187 // 4.7.1 Antické temperamenty ... 187 // 4.7.2 Psychoanalytické teorie osobnosti ... 187 // 4.7.3 Individuální psychologie ... 188 // 4.7.4 Analytická psychologie ... 188 // 4.7.5 Konštituční psychologie ... 188 // 4.7.6 Transakční teorie osobnosti ... 189 // 4.7.7 Humanistické teorie osobnosti ... 189 // 4.7.8 Faktorově analytické přístupy ... 189 // 4.7.9 Biologické teorie osobnosti ... 190 // Literatura ... 191 // 4.8 Psychoanalytické teorie v psychiatrii (V. Mikota) ... 191 // Psychoanalytické období (1881-1900) 191 // Překladatelské období (1900-1923) 192 // Obsah 9 // Klasické období (1923-1939) 191 // Egopsychologické období (1939 až 80. léca 20. století) 194 // Současné - integrativní období
(80. léta až dosud) 196 // Literatura ... 197 // 4.9 Psycholingvistika (]. Horáček) ... 197 // 4.9.1 Složky a charakteristiky jazyka ... 197 // 4.9.2 Anatomická lokalizace řeči a afázie ... 198 // 4.9.3 Struktura řeči a mentální reprezentace ... 199 // 4.9.4 Poruchy řeči a psychopatolotie ... 200 // 4.9.5 Patologie řeči u duševních poruch ... 201 // Literatura ... 201 // 4.10 Kognitivní věda a problém vztahu mezi myslí a tělem (I. Havel)...201 // 4.10.1 Kognitivní věda - pokus o integraci disciplín ... 202 // Umělá inteligence 202 // Neuronové sítě a konekcionizmus 203 // Vnitřní prožívání 203 // 4.10.2 Filozofický problém mysli a těla ... 204 // Moderní názory 205 // Počítačová metafora a „silná“ umělá inteligence 205 // Konekcionistický funkcionalizmus a teorie emergence 206 // Co je vědomí? 206 // Literatura ... 206 // 4.11 Transpersonální psychologie (S. Grof) ... 207 // 4.11.1 Historie, teorie a praxe ... 207 // Historická východiska 207 // 4.11.2 Empirické a teoretické základy transpersonální psychologie ... 208 // Literatura ... 211 // 4.12 Evoluční psychologie (]. Madlafousek) ... 212 // 4.12.1 Vymezení pojmů ... 212 // 4.12.2 Mechanizmy generující chování ... 212 // 4.12.3 Evoluce Homo sapiens sapiens ... 213 // 4.12.4 Metodika evoluční psychologie ... 213 // 4.12.5 Reprodukční strategie Homo sapiens sapiens ... 214 // 4.12.6 Psychiatrie a evoluční medicína ... 214 // Literatura ... 215
5 Sociologie V psychiatrii (K. Chromý) 217 // 5.1 Sociologie duševních poruch ... 218 // 5.1.1 Historie ... 218 // 5.1.2 Nemoc ze sociologického pohledu ... 219 // 5.1.3 Sociologické dělení nemocí ... 219 // 5.1.4 Stereotyp jedince s duševní poruchou ... 219 // 5.1.5 Laické dělení duševních poruch ... 219 // 5.1.6 Stereotyp psychiatra ... 219 // 5.1.7 Klinická mentalita ... 219 // 5.1.8 Stigma ... 220 // 5.1.9 Prestiž oboru ... 220 // 5.1.10 Nálepkovací teorie ... 221 // 5.1.11 Medicinizace ... 222 // Podstata medicinizace 223 // Výsledky medicinizace 223 // Literatura... 224 // 5.2 Sociální psychiatrie ... 224 // 5.2.1 Ústavní péče ... 224 // Systém otevřených dveří 224 // Atmosféra lůžkového zařízení 225 // 5.2.2 Důraz na mimoústavní péči ... 225 // 5.2.3 Zdravotní výchova ... 225 // Současný stav 226 // Literatura... OOP. // 10 Obsah // 6 Výzkumné metody v psychiatrii 227 // 6.1 Epidemiologický výzkum (L. Csémy, E. Dragomirecká) ...228 // 6.1.1 Předmět psychiatrické epidemiologie ... 228 // Základní pojmy 228 // 6.1.2 Metody epidemiologického výzkumu ... 228 // 6.1.3 Epidemiololgické studie v oblasti duševního zdraví... 230 // Literatura ... 231 // 6.2 Experimentální psychózy (S. Grof) ... 231 // Literatura ... 233 // 6.3 Animální modely psychických poruch (C. Höschl)... 234 // 6.3.1 Drogová závislost ... 234 // 6.3.2 Demence ... 234 // 6.3.3 Deprese ... 234 // 6.3.4 Úzkost ... 234 // 6.3.5 Agrese ...
235 // 6.3.6 Psychózy (schizofrenie) ... 236 // Literatura ... 237 // 6.4 Farmakologické studie (V. Filip) ...237 // 6.4.1 Protokol studie ...237 // 6.4.2 Uspořádání studie ... 238 // 6.4.3 Randomizace ... 239 // 6.4.4 Metody klinického hodnocení ... 240 // 6.4.5 Nežádoucí příhody ... 240 // 6.4.6 Zpracování dat ... 241 // 6.4.7 Dokumentace klinické studie ... 241 // 6.4.8 Zajištění kvality ... 242 // 6.5 Aplikace statistiky (R. Bahbouh) ... 243 // 6.5.1 Druhy statistik... 243 // 6.5.2 Typy proměnných ... 243 // 6.5.3 Deskriptívni statistika ... 244 // 6.5.4 Testování hypotéz ... 244 // 6.5.5 Statistické testy ... 245 // 6.5.6 Statistické metody ... 245 // 6.5.7 Metaanalýza ... 246 // Literatura ... 246 // 6.6 Základní dovednosti výzkumníka // (]. Libiger, J. Horáček, M. Aida, M. Kopeček, C. Höschl) ... 246 // 6.6.1 Jak číst vědecký článek ... 126 // 6.6.2 Jak se vyznat v medicínských informacích ... 248 // 6.6.3 Jak uspořádat klinickou studii ... 249 // Příprava projektu a výzkumný protokol 249 // Spolupráce ve výzkumu 250 // Etické otázky 250 // Kde a jak žádat o grant 250 // 6.6.4 Jak napsat vědecký článek ... 250 // Literatura ... 252 // 7 Psychiatrické vyšetření 253 // 7.1 Psychiatrické vyšetření (L. Motlooá) ... 254 // 7.1.1 Základní identifikační údaje ... 255 // 7.1.2 Anamnéza ... 255 // Rodinná anamnéza 255 4 // Osobní anamnéza 255 // Objektivní anamnéza 256 // 7.1.3 Nynější onemocnění
... 257 // 7.1.4 Přítomný stav psychický ... 257 // 7.1.5 Přítomný stav somatický ... 258 // 7.1.6 Psychodynamický rozbor... 258 // 7.1.7 Diagnóza a diferenciální diagnóza...259 // Obsah 11 // 7.1.8 Terapeutický plán ... 259 // Literatura ... 260 // 7.2 Orientační psychologické vyšetření (M. Preiss)... 260 // 7.2.1 Otázky kladené klinickému psychologovi ...260 // 7.2.2 Obsah a forma psychologického vyšetření ... 261 // Literatura ... 261 // 8 Pomocné vyšetřovací metody 265 // 8.1 Zobrazovací a funkčně zobrazovací metody v psychiatrii ...266 // (J. Horáček, M. Kopeček, J. Ubiger, F. Španiel) // 8.1.1 Rozdělení zobrazovacích metod ... 266 // 8.1.2 Principy zobrazovacích metod ... 266 // RTG 266 // Počítačová tomografie (CT) 266 // Dynamické CT (Xe/CT) 267 // Magnetická rezonance (MR) 267 // Jednofotonová emisní tomografie (SPÉCT) 268 // Pozitronová emisní tomografie (PET) 268 // 8.1.3 Použití zobrazovacích metod v psychiatrii ...270 // Strukturální zobrazovací metody 270 // Funkčně zobrazovací metody (PET, SPÉCT, fMR, MRS, CT) 270 // Neurofyziologické studie 270 // Neurochemické a receptorové studie 271 // 8.1.4 Klinické nálezy zobrazovacími metodami u vybraných // neuropsychiatrických onemocnění ...271 // Fyziologické stárnutí 271 // Demence 271 // Normotenzní hydrocefalus 272 // Huntingtonova chorea 272 // Parkinsonova nemoc 272 // Hepatolentikulární degenerace (Wilsonova choroba) 272 // Epilepsie
272 // Abúzus 272 // Schizofrenie 272 // Poruchy nálady 274 // Neurotické a úzkostné poruchy 274 // Literatura ... 275 // 8.2 EEG v psychiatrii (M. Matoušek) ... 276 // 8.2.1 Technika ... 276 // 8.2.2 Popis EEG křivky ... 276 // 8.2.3 Normální EEG ... 277 // 8.2.4 Patologický EEG ... 277 // Epilepsie 277 // Demence 278 // Psychózy 279 // Neurózy 280 // Poruchy osobnosti 280 // Změny EEG vlivem léčby a při intoxikacích 281 // Literatura ... 281 // 8.3 Laboratorní vyšetření v psychiatrii (J. Sikora) ...282 // 8.3.1 Vodní a minerálový metabolizmus ... 282 // 8.3.2 Stanovení metabolitů ... 282 // 8.3.3 Aktivity enzymů ... 283 // 8.3.4 Vyšetření mozkomíšního moku ...283 // 8.3.5 Laboratorní diagnostika syfilidy a AIDS ... 284 // 8.3.6 Vyšetření hormonů ... 285 // Funkční testy 285 // 8.3.7 Vyšetření moče ... 285 // Návykové látky 286 // 8.3.8 Stanovení psychofarmak ... 286 // Literatura ... 286 // 8.4 Psychometrická vyšetření (škály) (V. Filip, J. Klaschka) ... 286 // Stupnice sebeposuzovací versus hodnocené vnějším pozorovatelem 287 // Stupnice diskrétní versus analogové 287 // Obecný versus deskriptívni popis kotvících bodů 287 // Praktické použití psychiatrických posuzovacích stupnic 288 // Literatura ... 291 // 9 Psychopatologie (obecná psychiatrie) (J. Horáček, J. Švestka) 293 // 9.1 Poruchy vědomí ... 294 // 9.1.1 Kvantitativní poruchy vědomí (zastřené vědomí) ...295 // > Somnolence 295 // Sopor
295 // Kóma 295 // Mdloba (kolaps) 296 // 9.1.2 Kvalitativní poruchy vědomí (obluzené vědomí) ...296 // Delirium 296 // Obnubilace (mrákotný stav) 297 // Poruchy idiognoze 298 // Literatura ... 298 // 9.2 Poruchy vnímání ... 298 // 9.2.1 Fyziologický podklad vnímání ... 298 // 9.2.2 Rozdělení poruch vnímání ... 298 // Iluze 300 // Halucinace 300 // Psychosenzorické poruchy 302 // Gnostické poruchy 302 // Literatura... 303 // 9.3 Poruchy pozornosti ... 303 // 9.3.1 Fyziologický podklad pozornosti ...303 // 9.3.2 Rozdělení a vlastnosti pozornosti ...304 // 9.3.3 Poruchy pozornosti ... 304 // Výskyt poruch pozornosti 304 // Metody zjišťování poruch pozornosti 304 // Literatura... 305 // 9.4 Poruchy intelektu ... 305 // 9.4.1 Definice intelektu a inteligence ... 305 // Inteligence z pohledu teorie informací 306 // 9.4.2 Vývoj intelektu ... 306 // 9.4.3 Měření intelektových schopností ... 306 // 9.4.4 Třídění intelektových schopností podle stupně IQ... 307 // 9.4.5 Rozvoj intelektu ... 307 // 9.4.6 Poruchy intelektu ... 308 // Mentální retardace 308 // Demence 310 // Literatura... 310 // 9.5 Poruchy emocí ... 311 // 9.5.1 Definice emocí ... 311 // 9.5.2 Tělesné projevy emocí ... 311 // 9.5.3 Fyziologické mechanizmy emocí ... 311 // 9.5.4 Rozdělení emocí ... 312 // 9.5.5 Poruchy emocí ... 313 // Poruchy vyšších citů 313 // Poruchy nepřiměřené intenzity emocí (afekty) 313 // Poruchy s nepřiměřeným trváním emocí
(nálady) 314 // Poruchy struktury emocí 316 // Literatura... 317 // 9.6 Poruchy myšlení ... 317 // 9.6.1 Definice myšlení ... 317 // Myšlenkový proces 317 // Myšlení z pohledu zpracování informací a neuronálních sítí 317 // Obsah 13 // 9.6.2 Poruchy myšlení ... 318 // Poruchy formy myšlení 318 // Poruchy struktury myšlení 318 // Poruchy obsahu myšlení (bludy) 319 // Literatura... 322 // 9.7 Poruchy pudů ... 322 // 9.7.1 Definice pudů ... 322 // 9.7.2 Poruchy pudů ... 322 // Poruchy pudu obživného (nutričního) 322 // Poruchy pudu sebezáchovy 323 // Poruchy pudu rodičovského 323 // 9.8 Poruchy volního jednání (M. Maršálek) ...r... 324 // 9.8.1 Definice volního jednání ... 324 // 9.8.2 Poruchy volního jednání ... 324 // Poruchy vůle 324 // Poruchy cíleného jednání 324 // Poruchy psychomotoriky 326 // Literatura... 328 // 10 Klasifikace duševních poruch (P. Smolík) 329 // 10.1 Taxonomická otázka vztahu mysli a těla ... 330 // 10.2 Typy a strategie lékařské klasifikace ... 333 // 10.3 Vývoj klasifikace duševních poruch ... 334 // 10.4 Mezinárodní klasifikace duševních poruch MKN-10... 334 // 10.5 Reliabilita a validita diagnostických kritérií a kategorií // klasifikací DSM-IV a MKN-10 335 // 10.6 Důležitá upozornění a omezení při používání klasifikací // MKN-10 a DSM-IV ... 336 // 10.7 Klasifikace duševních poruch v současném světě ... 336 // 10.8 Kritika soudobých klasifikačních systémů
duševních poruch ... 337 // 10.9 Perspektivy klasifikace duševních poruch ... 338 // Literatura ... 338 // 11 Schizofrenní poruchy (j. ubiger) 341 // 11.1 Pojem a historie ... 342 // 11.1.1 Definice a význam pojmu ... 342 // 11.1.2 Historie ... 343 // 11.2 Diagnostika ... 347 // 11.2.1 Klinická diagnóza ... 347 // Diagnostická vodítka MKN-10 pro schizofrenii (F20) 348 // 11.2.2 Operacionalizovaná diagnóza ... 349 // Diagnostická kritéria pro schizofrenii v DSM-IV 349 // 11.2.3 Diferenciální diagnóza ... 350 // Akutní psychotický stav 350 // Ohraničení schizofrenie oproti ostatním psychózám 351 // Pomocná vyšetření 352 // 11.3 Průběh ... 352 // 11.3.1 Stadia průběhu ... 352 // 11.3.2 Varianty průběhu ... 354 // 11.3.3 Formy onemocnění ... 355 // Paranoidní forma sizofrenie (F20.0) 355 // Hebefrenní forma schizofrenie (F20.1) 356 // Katatonní forma schizofrenie (F20.2) 356 // Simplexní forma schizofrenie (F20.6) 357 // Nediferencovaná forma (F20.3) 359 // 14 Obsah // Reziduálni schizofrenie (F20.5) 359 // Pozitivní a negativní formy schizofrenie 360 // Deficitní schizofrenie 360 // 11.4 Epidemiologie ... 362 // 11.5 Etiologie a patogeneze ... 364 // 11.5.1 Genetické nálezy ... 364 // 11.5.2 Morfologické nálezy a schizofrenie ... 367 // 11.5.3 Biochemické nálezy u schizofrenie ... 369 // 11.5.4 Nálezy v oblasti elektrofyziologie ... 375 // 11.5.5 Nálezy zobrazovacími metodami ... 377 // 11.5.6 Experimentální a počítačové
modely schizofrenního onemocnění ... 381 // 11.5.7 Nálezy v oblasti sociální a psychologické ... 382 // 11.5.8 Neurokognitivní funkce ... 384 // 11.6 Velké teorie ... 386 // 11.6.1 Evoluční teorie onemocnění schizofrenií... 386 // 11.6.2 Neurovývojový a neurodegenerativní model vzniku schizofrenie ... 387 // 11.6.3 Teorie funkčního rozpojení ... 388 // 11.7 Léčba ... 390 // 11.7.1 Akutní léčba ataky nebo relapsu schizofrenie ... 390 // 11.7.2 Léčba chronického onemocnění a udržovací farmakoterapie schizofrenie...392 // 11.7.3 Léčba na terapii rezistentního onemocnění ... 394 // 11.7.4 Predikce ... 395 // 11.7.5 Psychoterapeutické a sociálně terapeutické intervence, týmová práce... 395 // 11.8 Pracovní posuzování a právní problematika spojená se schizofrenií ... 397 // 11.9 Stigma ... 397 // 11.10 Schizoafektivní porucha ... 399 // Literatura ... 400 // 12 Paranoidní poruchy (R. Balon) 403 // 12.1 Porucha s bludy a jiné vleklé poruchy s bludy... 404 // 12.1.1 Výskyt ... 404 // 12.1.2 Historie, klasifikace ... 404 // 12.1.3 Etiologie ... 404 // 12.1.4 Klinický obraz, průběh, formy ...404 // 12.1.5 Diferenciální diagnóza ... 406 // 12.1.6 Léčba ... 406 // 12.2 Indukovaná porucha s bludy ... 407 // Literatura ... 407 // 13 Poruchy nálady (afektivní poruchy) (C. Höschl) 409 // 13.1 Historie a vymezení pojmu ... 410 // 13.2 Neuroanatomie a neurofyziologie ... 413 // 13.2.1 EEG a spánek ... 413 // 13.2.2 Elektromyografie
... 414 // 13.2.3 Zobrazovací metody ... 414 // 13.3 Biochemie a psychofarmakologická paradigma... 414 // 13.3.1 Katecholaminová hypotéza ... 414 // Noradrenergní systém 414 // Serotonergní systém 417 // 13.3.2 Desenzibilizační hypotéza ... 417 // 13.3.3 Dysregulační hypotéza ... 418 // 13.3.4 Ostatní systémy ... 418 // Dopaminergní systém 418 // Cholinergní systém 418 // GABA 418 // Endorfiny 418 // Kordkoliberin (CRH) 419 // 13.3.5 Molekulární a buněčná hypotéza deprese ...419 // 13.4 Genetika ... 421 // 13.5 Imunologie ... 423 // 13.6 Chronobiologie afektivních poruch ... 423 // Sezónní afekdvní porucha 424 // Premenstruační syndrom 424 // 13.7 Etologie a farmakoetologie deprese ... 425 // 13.8 Vývojové aspekty onemocnění ... 426 // 13.9 Psychologie a sociologie deprese ... 426 // 13.9.1 Psychologie... 426 // Psycholingvisdcké hypotézy 426 // Psychoanalýza 426 // Testy 427 // Psychoterapie 427 // 13.9.2 Sociologie ... 427 // 13.10 Klinický obraz ... 431 // 13.10.1 Výskyt a průběh ... 432 // Prevalence 433 // Průběh 433 // 13.10.2 Sebevražda ... 434 // 13.11 Diagnostika ... 435 // 13.11.1 DSM-IV ... 435 // Zkrácená kritéria pro velkou depresivní poruchu 435 // Zkrácená kritéria pro manickou epizodu 435 // Zkrácená kritéria pro dystymní poruchu 435 // 13.11.2 MKN-10 ... 436 // Manická fáze (F30) 436 // Bipolámí afektivní pomcha (F31) 437 // Depresivní fáze (F32) 437 // Periodická (rekurentní) depresivní porucha
(F33) 438 // Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy (F34) 439 // Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy) (F38) 440 // Nespecifikovaná porucha nálady (afektivní porucha) (F39) 440 // 13.12 Léčba ... 441 // 13.12.1 Farmakoterapie ... 442 // Vodítka k farmakoterapii deprese 442 // Vodítka k farmakoterapii psychotické deprese 443 // Vodítka k farmakoterapii bipolámí deprese 443 // Vodítka k farmakoterapii mánie 443 // Vodítka k farmakoterapii smíšeného stavu a dysforické mánie 445 // Vodítka k tymoprofylaxi bipolámí poruchy 445 // 13.12.2 Elektrokonvulze ... 447 // 13.12.3 Fototerapie ... 447 // 13.12.4 Psychoterapie deprese ... 447 // Kognitivně-behaviorální psychoterapie 448 // Interpersonální psychoterapie 448 // Manželská terapie 448 // Krátká dynamická psychoterapie 448 // Rogersovská psychoterapie 448 // 13.12.5 Psychoedukace ... 448 // 13.13 Posuzování ... 448 // Literatura ... 452 // 16 Obsah // 14 Organické duševní poruchy (R. Jirák) 455 // 14.1 Demence ... 456 // 14.1.1 Definice demence... 456 // 14.1.2 Rozdělení demencí ... 457 // Demence atroficko-degenerativního původu 458 // Symptomatické (sekundární) demence 468 // Demence dětského a adolescentního věku 473 // 14.2 Organický amnestický syndrom ... 474 // 14.3 Deliria ... 475 // 14.3.1 Diagnostika a diferenciální diagnostika ...476 // 14.3.2 Etiologie ... 476 // 14.3.3 Léčba ... 476 // 14.4 Další organicky a somatogenně podmíněné psychické
poruchy...477 // Literatura ... 480 // 15 Neurotické poruchy 481 // 15.1 Úzkostné poruchy (J. Praško) ...482 // 15.1.1 Fobické úzkostné poruchy...482 // Agorafobie (F40.0) 482 // Sociální fóbie (F40.1) 484 // Specifické fóbie (F40.2) 486 // 15.1.2 Jiné úzkostné poruchy ...488 // Panická poruchy (F41.0) 488 // Generalizovaná úzkostná porucha (F41.1) 491 // Smíšená úzkostně-depresivní porucha (F41.2) 493 // 15.2 Obsedantně-kompulzivní porucha (J. Kosová) ...494 // 15.2.1 Historie ... 494 // 15.2.2 Epidemiologie ...495 // 15.2.3 Etiologie ... 495 // Psychologické mechanizmy 495 // Behaviorální faktory 495 // Nálezy zobrazovacích metod 496 // Biochemické nálezy 496 // Genetika 497 // Imunologické nálezy 497 // 15.2.4 Klinické charakteristiky ...!...497 // Diagnostická kritéria MKN-10 498 // Diferenciální diagnostika 498 // Komorbidita 498 // 12.2.5 Průběh a prognóza ...498 // Spektrum obsedantně-kompulzivní poruchy 498 // 12.2.6 Léčba ...499 // Kognitivně-behaviorální terapie 499 // Farmakoterapie 499 // Literatura ... 500 // 15.3 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (J. Praško)...501 // Akutní reakce na stres (F43.0) 501 // Posttraumatická stresová porucha (F43.1) 502 // Poruchy přizpůsobení (F43.2) 506 // 15.4 Dissociativní (konverzní) poruchy (J. Praško) ...508 // Dissociativní amnézie (F44.0) 508 // Dissociativní fuga (F44.1) 509 // Dissociativní stupor (F44.2) 509 // Trans a stavy posedlosti (F44.3)
509 // Dissociativní poruchy motoriky (F44.4) 510 // Dissociativní křeče (F44.5) 510 // Obsah 17 // Dissociativní porucha citlivosti a poruchy senzorické (F44.6) 510 // Jiné dissociativní (konverzní) poruchy (F44.8) 510 // 15.5 Somatoformní poruchy (J. Praško) ...511 // Somatizační porucha (F45.0) 511 // Flypochondrická porucha (F45.2) 513 // Dysmorfofobie 517 // Somatoformní vegetativní dysfunkce (F45.3) 518 // Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha (F45.4) 521 // 15.6 Jiné neurotické poruchy ... 523 // Neurastenie (F48.0) 523 // Depersonalizační a derealizační syndrom (F48.1) 525 // Literatura ... 526 // 16 Poruchy osobnosti 527 // 16.1 Poruchy osobnosti (R. Balon) ... 528 // 16.1.1 Definice ... 528 // Poruchy osobnosti versus změny osobnosti 529 // 16.1.2 Historie ... 529 // Problémy klasifikace osobnosti 531 // 16.1.3 Epidemiologie poruch osobnosti ... 532 // 16.1.4 Etiologie poruch osobnosti ... 532 // 16.1.5 Komorbidita ... 533 // 16.1.6 Diagnostika a diferenciální diagnostika, vyšetřovací testy... 534 // 16.1.7 Teorie a definice osobnosti ve vztahu ke klinické praxi a léčbě...534 // 16.1.8 Základní principy léčby poruch osobnosti ...535 // 16.1.9 Specifické poruchy osobnosti: klinický obraz, průběh, formy...535 // Všeobecná diagnostická kritéria poruchy osobnosti podle DSM-IV 535 // Trs A - podivíni, excentrici 536 // Trs K - afektovaní, emotivní, dramatizující 539 // Trs K - úkostní, uhýbaví, ustrašení
541 // Literatura ... 543 // 16.2 Psychoterapie poruch osobnosti (]. Praško) ... 544 // 16.2.1 Podpůrná psychoterapie ... 544 // 16.2.2 Psychoanalytická psychoterapie ... 545 // 16.2.3 Skupinová psychoterapie ... 545 // 16.2.4 Kognitivně-behaviorální psychoterapie ... 545 // KBT - konceptualizace poruch osobnosti 546 // Metody kognitivní restrukturalizace 549 // Literatura ... 550 // 16.3 Symptomatická farmakologická léčba poruch osobnosti (]. Kosová)...551 // 16.3.1 Agresivita/impulzivita ... 551 // 16.3.2 Afektivní příznaky ... 552 // 16.3.3 Chronická úzkost ... 553 // 16.3.4 Kognitivně-percepční poruchy ... 553 // Literatura ... 553 // 17 Návykové nemoci (K. Nešpor) 555 // 17.1 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem // psychoaktivních látek ... 556 // 17.1.1 Vymezení pojmu „psychoaktivní látka“ ...556 // 17.1.2 Akutní intoxikace (Flx.O) ... 556 // 17.1.3 Škodlivé užívání (Flx.l) ...’... 558 // 17.1.4 Syndrom závislosti (Fx.2) ... 559 // 17.1.5 Odvykací stav (Flx.3) a odvykací stav s deliriem (Fix.4) ...563 // 17.1.6 Psychotická porucha (tzv. toxické psychózy (Fix.5) ... 565 // 17.1.7 Amnestický syndrom, včetně Korsakovova syndromu vyvolaného // psychoaktivní látkou (Flx.6) ... 566 // 17.1.8 Reziduálni stav a psychotická poruchy s pozdním začátkem (Flx.7) ...566 // 17.1.9 Některé další poruchy vyvolané psychoaktivními látkami ...567 // llhaíeské v <kte<ká knihovna // 17.2 Některé návykové
a impulzivní poruchy ... эK/ // 17.2.1 Patologické hráčství (F63.0) ... 567 // 17.2.2 Další návykové nemoci ... 568 // 17.2.3 Přechody mezi návykovými problémy...569 // 17.2.4 „Dvojí diagnóza" ... 569 // 17.3 Návykové nemoci u specifických populací ... 570 // 17.3.1 Návykové nemoci u dospívajících ...570 // 17.3.2 Návykové nemoci ve stáří ...571 // 17.3.3 Návykové nemoci u žen ... 572 // 17.3.4 Etnické menšiny a cizinci ... 573 // 17.3.5 Návykové nemoci u homosexuálních pacientů ...574 // 17.4 Prevence návykových nemocí ... 574 // 17.4.1 Prevence obecně ... 574 // 17.4.2 Prevence lékařů a dalších zdravotnických pracovníků ... 575 // Literatura ... 576 // 18 Sexuální poruchy (S. Brrchcín) 577 // 18.1 Sexuální dysfunkce ... 578 // Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy (F52.0) 578 // Odpor k sexu a nedostatek sexuální zralosti (F52.1) 579 // Selhání genitální odpovědi (F52.2) 579 // Dysfunkční orgazmus (F52.3) 580 // Předčasná ejakulace (F52.4) 281 // Neorganický vaginizmus (F52.5) 581 // Neorganická dyspareunie (F52.6) 581 // Hypersexualita (F52.7) 582 // 18.2 Poruchy pohlavní identity...582 // Transsexualizmus (F64.0) 582 // Transvestitizmus dvojí role (F64.1) 583 // Porucha pohlavní identity v dětství (F64.2) 583 // 18.3 Poruchy sexuální preference - parafilie ... 583 // Fetišizmus (F65.0) 585 // Fetišistický transvestitizmus (F65.1) 585 // Exhibicionizmus (F65.2) 585 // Voyeurství (F65.3)
585 // Pedofilie (F65.4) 585 // Sadomasochizmus (F65.5) 586 // Patologická sexuální agresivita, frotérství, // tušérství, telefonní skatologie (F65.8) 586 // Egodystonická homosexualita (F66.1) 587 // Literatura ... 587 // 19 Od psychosomatické k behaviorální medicíně (J. Baštecký) 590 // 19.1 Psychosomatické hnutí ... 590 // 19.2 Psychosomatická medicína a její vývoj ... 590 // 19.2.1 Specifické koncepce ...590 // 19.2.2 Hraniční koncepce ...591 // 19.2.3 Nespecifické koncepce ...591 // 19.2.4 Krize psychosomatické medicíny ...593 // 19.3 Psychosomatická medicína v pojetí Z. J. Lipowskiho ...593 // 19.4 Behaviorální medicína ... 594 // 19.5 Diagnostika psychosomatických a behaviorálních poruch ...594 // 19.5.1 Specifika diagnostiky psychosomatických a behaviorálních poruch ...594 // 19.5.2 Klasifikace psychosomatických a behaviorálních poruch ...594 // Výčet nejdůležitějších psychosomatických poruch 595 // 19 5 3 Diferenciální KіяKKKчKіkя .595 // Obsah 19 // 19.6 Léčení psychosomatických a behaviorálních poruch ... 596 // 19.7 Prevence psychosomatických a behaviorálních poruch ... 597 // Literatura ... 597 // 20 Poruchy příjmu potravy (H. Papežova) 599 // 20.1 Historie ... 600 // 20.2 Epidemiologie ... 600 // 20.3 Etiopatogeneze ... 600 // 20.4 Diagnostická kritéria ... 602 // 20.5 Diferenciální diagnóza ... 602 // 20.6 Klinický obraz ... 603 // 20.7 Komorbidita ... 603 // 20.8 Průběh a prognóza
... 605 // 20.9 Terapie ... 605 // Literatura ... 605 // 21 Poruchy spánku (K šonka) 607 // 21.1 Vyšetření ... 608 // 21.2 Choroby spánku a bdění ... 609 // 21.2.1 Nadměrná denní spavost ... 609 // 21.2.2 Narkolepsie ... 610 // 21.2.3 Spánkový apnoický syndrom ... 610 // 21.2.4 Nespavost ... 611 // 21.2.5 Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetinami ve spánku...612 // 21.2.6 Poruchy cirkadiánního rytmu ... 613 // 21.2.7 Parasomnie ... 613 // 21.2.8 Pporuchy spánku u poruch nálady... 614 // 21.2.9 Poruhy spánku u úzkostných poruch ... 614 // Literatura ... 615 // 22 Psychiatrie a medicína 617 // 22.1 Zodpovědnost a omezení psychiatrie (C. Höschl, J. Libiger) ... 618 // Psychiatrie jako praktická lékařská disciplína 618 // Psychiatrie jako lékařská věda 618 // Společenská omezení psychiatrie 619 // Literatura... 619 // 22.2 Psychiatrie v jiných lékařských oborech - consultation liaison (li Balon) 619 // Konzilium (consultation) 620 // Consultation-liaison servis 620 // Literatura ... 621 // 22.3 Thanatologie (J. Šimek)... 621 // Literatura ... 622 // 22.4 Náročné situace v medicíně, zármutek (J. Šimek) ...622 // Literatura ... 623 // 22.5 Psychiatrická rehabilitace (]. Pfeiffer) ...623 // 22.5.1 Definice a vymezení pojmu ... 623 // 22.5.2 Historie vývoje psychiatrické rehabilitace ... 623 // 22.5.3 Hlavní principy psychiatrické rehabilitace... 624 // 22.5.4 Proces rehabilitace ... 624 // Liceratura ... 625
22.6 Komunitní péče (J. Pfeiffer) ... 625 // 22.6.1 Definice a vymezení pojmu ... 625 // 22.6.2 Historie ... 625 // 20 // Obsah // 22.6.3 Základní principy... 626 // 22.6.4 Specifické komunitní služby ... 626 // Krizové služby a domácí léčení 627 // Denní centra a denní stacionáře 627 // Podpora v bydlení 628 // Podpora v práci 628 // 22.6.5 Výzkum efektivity komunitní péče... 629 // Literatura ... 629 // 22.7 Rozhodování praktického lékaře (C. Höschl) ...630 // Literatura ... 630 // 22.8 Organizace psychiatrické péče (Z. Bašný)...631 // Literatura ... 632 // 22.9 Etika v psychiatrii (]. Šimek) ...632 // Etika psychoterapie 633 // Literatura ... 634 // 22.10 Ošetřovatelství a sociální práce... 634 // 22.10.1 Ošetřovatelství ... 634 // 22.10.2 Sociální práce ... 634 // Literatura ... 635 // 23 Krizové stavy spojené s násilím (ii Balon) 637 // 23.1 Sebevražda (suicidium)... 638 // 23.1.1 Definice demografie, rizikové faktory ... 638 // 23.1.2 Klinické vyšetření a ohodnocení rizika sebevraždy... 639 // 23.1.3 Opatření v případě sebevražedného jednání či zvýšeného rizika sebevraždy..640 // 23.1.4 Prevence sebevraždy... 641 // 23.2 Vražda ... 641 // 23.2.1 Definice, demografie, rizikové faktory ... 641 // 23.2.2 Klinické vyšetření a ohodnocení rizika vražedného chování ... 641 // 23.2.3 Opatření v případě vražedného úmyslu ... 642 // 23.3 Znásilnění ... 642 // Literatura ... 643 // 24
Psychoterapie 645 // 24.1 Psychoanalytická léčba (V. Mikota) ...646 // 24.1.1 Přenos - pohled psychoanalytika... 647 // 24.1.2 Zvláštní formy přenosu ... 648 // 24.1.3 Narcistické přenosy ... 649 // 24.1.4 Léčebné spojenectví ... 650 // 24.1.5 Protipřenos ... 652 // 24.1.6 Odpor ... 653 // 24.1.7 Agování ... 654 // 24.1.8 Interpretace a jiné zásahy analytika... 654 // Propracování 656 // 24.1.9 Závěrečný přehled ... 656 // Literatura ... 657 // 24.2 Kognitivně-behaviorální terapie (]. Praško) ...657 // 24.2.1 Vývoj KBT ... 657 // Experimentální modely 657 // Teorie sociálního učení 658 // Integrace kognitivní a behaviorální terapie 658 // 24.2.2 Základní rysy KBT ... 658 // 24.2.3 Terapeutický vztah v KBT ... 658 // 24.2.4 Struktura KBT ... 658 // Orientační vyšetření 659 // Podrobné vyšetření 659 // Behaviorální, kognitivní a funkční analýza problému 659 // Obsah 21 // KBT: formulace případu, stanovení problémů a cílů 660 // Vytvoření terapeutického plánu 661 // Ukončení terapie 661 // 24.2.5 Metody KBT ... 661 // Behaviorální strategie... 661 // Kognitivní strategie 664 // Komplexní programy 668 // 24.2.6 Praktické uplatnění KBT ... 670 // Literatura ... 670 // 24.3 Logoterapie (J. Praško)...670 // 24.3.1 Obraz člověka v logoterapii ...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC