Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Tigis, 2002
895 s. : il.

objednat
ISBN 80-900130-1-5 (váz.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, bibliografické citace, údaje o autorech, předmluvu, dodatek, jmenný a věcný rejstřík
Psychiatrie - učebnice vysokošk.
000088920
Předmluva 29 // 1 Česká psychiatrie na přelomu století (C. Höschl, J. Libiger) 31 // 2 Neurovědní základy psychiatrie 39 // 2.1 Neuroanatomie (P. Petrovický) 40 // 2.3 Neurofyziologie (F. Šťastný) 66 // 2.4 Neurologie (E. Růžička) 70 // 2.5 Spánek a bdělost (M. Matoušek) 79 // 3 Biologické obory v psychiatrii 85 // 3.1 Teorie živých systémů (A. Markoš) 86 // 3.2 Genetika (M. Aida) 91 // 3.3 Obecná psychofarmakologie (J. Švestka) 96 // 3.4 Chronobiologie (C. Höschl) 119 // 3.5 Psychoneuroendokrinologie (J. Horáček, C. Höschl) 125 // 3.6 Etologie a psychiatrie (C. Höschl) 133 // 3.7 Sociobiologie (C. Höschl) 143 // 4 Psychologické otázky v psychiatrii 147 // 4.1 Základy psychologie (R. Bahbouh) 148 // 4.2 Učení a paměť (J. Bureš) 156 // 4.3 Agrese a násilí (J. Volavka) 160 // 4.4 Motivace (J. Madlafousek) 166 // 4.5 Klinická psychologie (M. Preiss) 170 // 4.6 Neuropsychologie (M. Preiss) 179 // 4.7 Teorie osobnosti (M. Bahbouh) 187 // 4.8 Psychoanalytické teorie v psychiatrii (V. Mikota) 191 // 4.9 Psycholingvistika (J. Horáček) 197 // 4.10 Kognitivní věda a problém vztahu mezi myslí a tělem (I. Havel) 201 // 4.11 Transpersonální psychologie (S. Grof) 207 // 4.12 Evoluční psychologie (J. Madlafousek) 212 // 5 Sociologie v psychiatrii (K. Chromý) 217 // 5.1 Sociologie duševních poruch 218 // 5.2 Sociální psychiatrie 224 // 6 Výzkumné metody v psychiatrii 227 // 6.1 Epidemiologický výzkum (L Csémy, E. Dragomireckd) 228 // 6.2 Experimentální psychózy (S. Grof) 231 // 6.3 Animální modely psychických poruch (C. Höschl) 234 // 6.4 Farmakologické studie (V. Filip) 237 // 6.5 Aplikace statistiky (R. Bahbouh) 243 // 6.6 Základní dovednosti výzkumníka // 7 Psychiatrické vyšetřeni 253 // 7.1 Psychiatrické vyšetření (L. Motlová) 254 // 7.2 Orientační psychologické vyšetření (M. Preiss) 260 //
8 Pomocné vyšetřovací metody // 8.1 Zobrazovací a funkčně zobrazovací metody v psychiatrii (J. Horáček, M. Kopeček, J. Libiger, F. Španiel) 266 // 8.2 EEG v psychiatrii (M. Matoušek) 276 // 8.3 Laboratorní vyšetření v psychiatrii (J. Sikora) 282 // 8.4 Psychometrická vyšetření (škály) (V. Filip, J. Klaschka) 286 // 9 Psychopatologie (obecná psychiatrie) (j. Horáček, j. švestka) 293 // 9.1 Poruchy vědomí 294 // 9.2 Poruchy vnímání 298 // 9.3 Poruchy pozornosti 303 // 9.4 Poruchy intelektu 305 // 9.5 Poruchy emocí 311 // 9.6 Poruchy myšlení 317 // 9.7 Poruchy pudů - 322 // 9.8 Poruchy volního jednání (M. Maršálek) r 324 // 10 Klasifikace duševních poruch (P. Smolík) 329 // 10.1 Taxonomická otázka vztahu mysli a těla 330 // 10.2 Typy a strategie lékařské klasifikace 333 // 10.3 Vývoj klasifikace duševních poruch 334 // 10.4 Mezinárodní klasifikace duševních poruch MKN-10 334 // 10.5 Reliabilita a validita diagnostických kritérií a kategorií klasifikací DSM-IV a MKN-10 335 // 10.6 Důležitá upozornění a omezení při používání klasifikací MKN-10 a DSM-IV 336 // 10.7 Klasifikace duševních poruch v současném světě 336 // 10.8 Kritika soudobých klasifikačních systémů duševních poruch 337 // 10.9 Perspektivy klasifikace duševních poruch 338 // 11 Schizofrenní poruchy (J. Libiger) 341 // 11.1 Pojem a historie 342 // 11.2 Diagnostika 347 // 11.3 Průběh 352 // 11.4 Epidemiologie 362 // 11.5 Etiologie a patogeneze 364 // 11.6 Velké teorie 386 // 11.7 Léčba 390 // 11.8 Pracovní posuzování a právní problematika spojená se schizofrenií 397 // 11.9 Stigma 397 // 11.10 Schizoafektivní porucha 399 // 12 Paranoidní poruchy (R. Balon) 403 // 12.1 Porucha s bludy a jiné vleklé poruchy s bludy 404 // 12.2 Indukovaná porucha s bludy 407 //
13 Poruchy nálady (afektivní poruchy) (C. Höschl) 409 // 13.1 Historie a vymezení pojmu 410 // 13.2 Neuroanatomie a neurofyziologie 413 // 13.3 Biochemie a psychofarmakologické paradigma 414 // 13.4 Genetika 421 // 13.5 Imunologie 423 // 13.6 Chronobiologie afektivních poruch 423 // 13.7 Etologie a farmakoetologie deprese 425 // 13.8 Vývojové aspekty onemocnění 426 // 13.9 Psychologie a sociologie deprese 426 // 13.10 Klinický obraz 431 // 13.11 Diagnostika 435 // 13.12 Léčba 441 // 13.13 Posuzování 448 // 14 Organické duševní poruchy (R. Jirák) 455 // 14.1 Demence 456 // 14.2 Organický amnestický syndrom 474 // 14.3 Deliria 475 // 14.4 Další organicky a somatogenně podmíněné psychické poruchy 477 // 15 Neurotické poruchy 481 // 15.1 Úzkostné poruchy (J. Pras’ko) 482 // 15.2 Obsedantně-kompulzivní porucha (J. Kosová) 494 // 15.3 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (J. Prasko) 501 // 15.4 Dissociativní (konverzní) poruchy (J. Praško) 508 // 15.5 Somatoformní poruchy (J. Praško) 511 // 15.6 Jiné neurotické poruchy 523 // 16 Poruchy osobnosti 527 // 16.1 Poruchy osobnosti (R. Balon) 528 // 16.2 Psychoterapie poruch osobnosti (J. Praško) 544 // 16.3 Symptomatická farmakologická léčba poruch osobnosti (J. Kosová) 551 // 17 Návykové nemoci (K. Nešpor) 555 // 17.1 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek 556 // 17.2 Některé návykové a impulzivní poruchy 30/ // 17.3 Návykové nemoci u specifických populací 570 // 17.4 Prevence návykových nemocí 574 // 18 Sexuální poruchy (S. Brichcín) 577 // 18.1 Sexuální dysfunkce 578 // 18.2 Poruchy pohlavní identity 582 // 18.3 Poruchy sexuální preference - parafilie 583 // 19 Od psychosomatické k behaviorální medicíně (J. Baštecký) 590 // 19.1 Psychosomatické hnutí 590 // 19.2 Psychosomatická medicína a její vývoj 590 //
19.3 Psychosomatická medicína v pojetí Z. J. Lipowskiho 593 // 19.4 Behaviorální medicína 594 // 19.5 Diagnostika psychosomatických a behaviorálních poruch 594 // 19.6 Léčení psychosomatických a behaviorálních poruch 596 // 19.7 Prevence psychosomatických a behaviorálních poruch 597 // 20 Poruchy příjmu potravy (H. Papežová) 599 // 20.1 Historie 600 // 20.2 Epidemiologie 600 // 20.3 Etiopatogeneze 600 // 20.4 Diagnostická kritéria 602 // 20.5 Diferenciální diagnóza 602 // 20.6 Klinický obraz 603 // 20.7 Komorbidita 603 // 20.8 Průběh a prognóza 605 // 20.9 Terapie 605 // 21 Poruchy spánku (K. Šonka) 607 // 21.1 Vyšetření 608 // 21.2 Choroby spánku a bdění 609 // 22 Psychiatrie a medicína 617 // 22.1 Zodpovědnost a omezení psychiatrie (C. Höschl, J. Libiger) 618 // 22.2 Psychiatrie v jiných lékařských oborech - consultation liaison (R. Balon) 619 // 22.3 Thanatologie (J. Šimek) 621 // 22.4 Náročné situace v medicíně, zármutek (J. Šimek) 622 // 22.5 Psychiatrická rehabilitace (J. Pfeiffer) 623 // 22.6 Komunitní péče (J. Pfeiffer) 625 // 22.7 Rozhodování praktického lékaře (C. Höschl) 630 // 22.8 Organizace psychiatrické péče (Z. Bašný) 631 // 22.9 Etika v psychiatrii (J. Šimek) 632 // 22.10 Ošetřovatelství a sociální práce 634 // 23 Krizové stavy spojené s násilím (R. Balon) 637 // 23.1 Sebevražda (suicidium) 638 // 23.2 Vražda 641 // 23.3 Znásilnění 642 // 24 Psychoterapie 645 // 24.1 Psychoanalytická léčba (V. Mikota) 646 // 24.2 Kognitivně-behaviorální terapie (J. Praško) 657 // 24.3 Logoterapie (J. Praško) 670 // 24.4 Skupinová terapie (J. Praško) 674 // 24.5 Systemická rodinná terapie (Š. Gjuričová) 681 // 24.6 Hypnóza (M. Maršálek) 684 // 24.7 Psychoedukace (L. Motlová, F. Španiel) 686 // 25 Psychofarmaka 691 // 25.1 Antipsychotika (J. Švestka) 692 // 25.2 Antidepresiva (J. Švestka) 704 //
25.3 Anxiolytika (J. Švestka) 718 // 25.4 Tymoprofylaktika (J. Švestka, P. Grof, C. Höschl) 726 // 25.5 Hypnotika (J. Švestka) 732 // 25.6 Psychostimulancia (J. Švestka) 737 // 25.7 Neuroprotektiva (J. Švestka) 738 // 25.8 Pohybové, mentální a senzorické extrapyramidové poruchy při léčbě psychofarmaky (M. Maršálek, D. Seifertová) 741 // 25.9 Maligní neuroleptický syndrom 751 // 26 Nefarmakologická biologická léčba 759 // 26.1 Elektrokonvulzní terapie (D. Seifertová) 760 // 26.2 Psychochirurgie (R. Balon) 768 // 26.3 Fototerapie (J. Praško) 769 // 26.4 Spánková deprivace (R. Balon) 772 // 26.5 Transkraniální magnetická stimulace (R. Balon) 773 // 26.6 Ostatní léčebné modality (R. Balon) 773 // 27 Hospitalizace (D. Seifertová) 775 // 27.1 Formy hospitalizace 776 // 27.2 Přijetí 776 // 27.3 Režim oddělení 777 // 27.4 Propuštění 781 // 28 Dětská a dorostová psychiatrie 783 // 28.1 Úvod a historické poznámky (E. Malá) 784 // 28.2 Vývojová psychologie (Z. Matějček) 784 // 28.3 Dítě v rodině (Z. Dytrych) 787 // 28.4 Týrané a zneužívané dítě (H. Provazníkova) 789 // 28.5 Specifika dětské a dorostové psychiatrie (E. Malá) 791 // 28.6 Schizofrenie (E. Malá) 792 // 28.7 Deprese (E. Malá) 794 // 28.8 Suicidalita v dětském věku (J. Lorenc) 798 // 28.9 Fobické úzkostné poruchy a jiné úzkostné poruchy z aspektu pedopsychiatrie (E. Malá) 798 // 28.10 Obsedantně-kompulzivní porucha (E. Malá) 799 // 28.11 Dissociativní poruchy (J. Lorenc) 800 // 28.12 Poruchy příjmu potravy (J. Lorenc) 801 // 28.13 Psychosomatické poruchy (E. Malá) 801 // 28.14 Porucha pohlavní identity v dětství (E. Malá) 80 // 28.15 Mentální retardace (E. Malá) 803 // 28.16 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (M. Hrdlička) 807 // 28.17 Specifické vývojové poruchy školních dovednosti (Z. Matějček) 808 //
28.18 Pervazivní vývojové poruchy (M. Hrdlička) 809 // 28.19 Specifická vývojová porucha motorické funkce (E. Malá) 811 // 28.20 Hyperkinetické poruchy (E. Malá) 812 // 28.21 Poruchy chování (E. Malá) 814 // 28.22 Emoční poruchy a v dětství (J. Lorenc) 818 // 28.23 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci (E. Malá) 820 // 28.24 Tikové poruchy (E. Malá) 820 // 28.25 Jiné poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a adolescenci (J. Lorenc) 822 // 29 Soudní psychiatrie (j. Baštecký) 825 // 29.1 Vybrané právní otázky v psychiatrii 826 // 29.2 Vybrané soudně psychiatrické otázky 829 // Literatura 835 // Appendix: Diagnostické kategorie MKN-10 837 // Zkratky 844 // Jmenný rejstřík 853 // Věcný rejstřík 855
(OCoLC)53261502
cnb001176374

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC