Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
3. vyd., v Nakladatelství H & H 1. uprav.
Praha : H & H, 1998
206 s.

objednat
ISBN 80-86022-36-6 (brož.)
Psychologie - učebnice středošk.
000089052
Obsah // 1 PSYCHOLOGIE A JEJÍ ÚKOLY---7 // 1/1 Úkoly psychologie v praxi---7 // 1/2 Psychologie jako jedna z věd o člověku. Psychické jevy // a jejich úloha v životě člověka---10 // 1/3 Ke způsobu studia psychologie na střední pedagogické // škole---13 // 2 ČINNOSTI, PSYCHIKA, UČENÍ---17 // 2/1 Činnosti v každodenním životě a co říkají o člověku---17 // 2/2 Průběh činnosti a její části---22 // 2/3 Působení psychiky v činnostech. Druhy psychických jevů - 25 // 2/4 Fyziologické mechanismy činnosti a psychických jevů — 32 // 2/5 Společenská stránka činnosti člověka a jeho psychika---36 // 2/6 Učení, jeho průběh a výsledky---39 // 2/7 Činitelé působící při učení »---47 // 2/8 Využití psychologických poznatků o učení při studiu // na střední škole---56 // 3 OSOBNOST---59 // 3/1 Pojem osobnosti---59 // 3/2 Motivace a její utváření---65 // 3/3 Schopnosti ---74 // 3/4 Rysy osobnosti---83 // 3/5 Temperament---86 // 3/6 Charakter---94 // 4 UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI---101 // 4/1 Biologičtí a sociální činitelé a jejich vzájemné působení // při utváření osobnosti ---101 // 4/2 Sociální učení a jeho úloha při formování osobnosti---104 // 5 // 4/3 Způsob uspokojování potřeb v náročných životních // situacích---108 // 4/4 Vliv činností a požadavků na utváření osobnosti---111 // 4/5 Utváření osobnosti ve styku s lidmi, způsob výchovy — 114 // 4/6 Aktivnost jedince a sebevýchova---119
// 4/7 Souhrn o formování osobnosti---122 // 5 PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI 125 // 5/1 Třídění psychických procesů a stavů---125 // 5/2 Vnímání---127 // 5/3 Paměť---137 // 5/4 Představy a fantazie---143 // 5/5 Řeč---148 // 5/6 Myšlení---153 // 5/7 City---165 // 5/8 Volní procesy---173 // 5/9 Psychické stavy. Pozornost---177 // 6 STRUČNÝ PŘEHLED HLAVNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH TEORIÍ OSOBNOSTI---186 // 7 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ---197 // Přílohy ---201 // A. Souhrnné schéma pro vypracování psychologické charakteristiky---201 // B. Ukázka záznamu o dlouhodobě sledované osobě 204 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC