Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:5x 
BK
Brussels : Informační a tisková kancelář NATO, 1999
480 s.

objednat
ISBN 92-845-0119-9 (brož.)
Další údaj z titulního listu: vydání k 50. výročí
NATO - příručky
000089064
OBSAH // Strana // Slovo úvodem od generálního tajemníka 11 // Úvodní slovo prezidenta republiky 15 // Předmluva 17 // Kapitola 1 - Co je NATO? 21 // Hlavní funkce 23 // Vznik 25 // NATO dnes 26 // Kapitola 2 - Hlavní politické a rozhodovací orgány Aliance 31 // Severoatlantická rada 33 // Výbor pro obranné plánování 36 // Skupina pro jaderné plánování 36 // Klič k hlavním výborům NATO 37 // Kapitola 3 - Transformace Aliance 57 // Nové bezpečnostní prostředí v Evropě 59 // Strategická koncepce Aliance 65 // Role spojeneckých ozbrojených sil a transformace // obranného postoje Aliance 68 // Budování evropské bezpečnostní a obranné identity // v rámci Aliance 73 // Kapitola 4 - Otvírám Aliance 77 // Pozvání novým členským státům 79 // Vznik a vývoj Rady euroatlantického partnerství 82 // Partnerství pro mír 84 // Rozšíření programu Partnerství pro mír 89 // Spolupráce mezi NATO a Ruskem 94 // Partnerství NATO s Ukrajinou 98 // Stredomorský dialog NATO 101 // Klíč k institucím pro spolupráci, partnerství a dialog 102 // Kapitola 5 - Operativní úloha Aliance při udržování míru 107 // Proces nastolení míru v bývalé Jugoslávii 109 // Realizační síly pod vedením NATO (IFOR) 116 // Stabilizační síly pod vedením NATO (SFOR) 119 // -5- // Pokračovaní mírového procesu v Bosně a Hercegovině 123 // Kapitola 6 - Role Aliance při omezování zbrojení 125 // Politika omezování zbrojení a celková
koncepce NATO 127 // Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě 127 // Ověřování a realizace dohod o omezení zbrojení 129 // Omezení jaderných zbraní a nebezpečí jejich šíření 135 // Kapitola 7 - Politika a rozhodování 139 // Politika konsenzu a společné rozhodování 141 // Zvládání krizí 144 // Obranný rozměr  145 // Jaderná politika 148 // Hospodářská spolupráce 151 // Veřejná informovanost 153 // Kapitola 8 - Programy a činnosti___161 // Spotřební logistika 163 // Hlavní logistické funkce // Zbrojní plánování, spolupráce a standardizace 169 // Spojovací a informační systémy 172 // Civilně-vojenská koordinace řízení letového provozu 173 // Protivzdušná obrana 174 // Civilní nouzové plánování 176 // Vědecká spolupráce a problémy životního prostředí 180 // Kapitola 9 - Společné financované zdroje: // Rozpočty a finanční řízení NATO 185 // Zásady společného financování 188 // Sdílení nákladů 189 // Civilní rozpočet 191 // Vojenský rozpočet 191 // Program bezpečnostních investic NATO 192 // Řízeníjzdrojů 192 // Finanční řízení 193 // Finanční správa 195 // Kapitola 10 - Civilní organizace a struktury 201 // Ústředí NATO 203 // Stálí představitelé a národní delegace 203 // -6- // Generální tajemník 203 // Mezinárodní sekretariát 205 // Tisková informační a kancelář 208 // Bezpečnostní kancelář 208 // Politická divize 208 // Divize obranného
plánování a operací 211 // Divize podpory obrany 213 // Štáb konzultací, velení a řízení ústředí NATO 215 // Divize bezpečnostních investic, logistiky a civilního // nouzového plánování 215 // Divize včdy a životního prostředí 217 // Kancelář organizace a řízení 218 // Kancelář finančního správce 218 // Kancelář předsedy Vyšší rady pro zdroje 218 // Kancelář předsedy rozpočtových výborů 218 // Mezinárodní revizní komise 218 // Výrobní a logistické organizace NATO 219 // Kapitola 11 - Vojenská organizace a struktury 221 // Vojenský výbor 223 // Předseda Vojenského výboru 225 // Hlavní velitelé NATO 226 // Mezinárodní vojenský štáb 226 // Kapitola 12 - Struktura vojenského velení 233 // Úloha integrovaných vojenských sil 235 // Současná struktura vojenského velení 237 // Vývoj nové vojenské struktury 247 // Budoucí podoba struktury vojenského velení 251 // Příští fáze 257 // Kapitola 13 - Průvodce organizacemi a agenturami 261 // Podřízené orgány vytvořené Radou a jinými rozhodovacími // orgány NATO 263 // Spotřební logistika 265 // Výrobní logistika 268 // Standardizace 270 // Civilní nouzové plánování 273 // Řízení letového provozu, protivzdušná obrana 274 // Letecký systém včasné výstrahy 275 // Spojovací a informační systémy 277 // -7- // Řízení vysílacích frekvencí 278 // Elektronický boj 279 // Meteorologie 280 // Věda a technika 281 // Školství
a výcvik 285 // Řídící výbory projektů a projektové kanceláře 291 // Kapitola 14-Širší institucionální rámec bezpečnosti 293 // Organizace spojených národů 295 // Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 298 // Evropská unie 305 // Západoevropská unie 310 // Rada Evropy v 318 // Kapitola 15 - Parlamentní a nevládní organizace 323 // Severoatlantické shromáždění 325 // Sdružení Atlantické smlouvy 328 // Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků 332 // Kapitola 16 - Chronologie NATO 1945-1998 337 // DODATKY 421 // 1. Členové Severoatlantické rady 423 // 2. Generální tajemníci NATO 425 // 3. Členové Vojenského výboru 427 // 4. Vedoucí diplomatických misí a styčných úřadů // partnerských zemí 429 // 5. Hlavní představitelé Mezinárodního // sekretariátu NATO 431 // 6. Hlavní velitelé NATO 433 // 7. Běžně používané zkratky 435 // 8. Zdroje dalších informací 451 // Seznam ilustrací // Civilní a vojenská struktura NATO 34 // Hlavní výbory NATO 38 // Hlavní instituce partnerské spolupráce a dialogu 105 // Mezinárodní sekretariát NATO 204 // -K- // Divize Mezinárodního sekretariátu 206 // Vojenská struktura NATO 224 // Mezinárodní vojenský štáb 227 // Současná vojenská struktura // Spojenecké velení v Evropě 240 // Spojenecké velení v Atlantiku 246 // Budoucí vojenská struktura // Spojenecké velení v Evropě 254 // Spojenecké velení v Atlantiku 256 // Severoatlantická
smlouva Strategická koncepce Aliance // 455 // 459

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC