Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Signeta, 2002
296 s. : il.

objednat
ISBN 80-902608-4-5 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje tabulky, předmluvy, úvod, rejstřík
Nakladatelství - management - příručky
000089088
Obsah // Předmluva k českému vydání ... 11 // Poděkování ... 17 // Úvod... 19 // Část I — Nakladatelský svět ...25 // 1. Odhodlání, důslednost a důvěryhodnost...27 // 2. Nakladatelské prostředí ...31 // Část II — Organizace řízení: strategie a techniky...43 // 3. Stanovte si své zaměření...45 // Průzkum, průzkum, průzkum — rozhlédněte se, než skočíte...47 // Určete si jasnou vizi — programové prohlášení...53 // Organizační schéma...56 // Popisy náplně práce ...59 // 4. Nejprve plánovat...69 // Určení cílů a úkolů ...70 // Rozpočtové plánování ...74 // Peněžní tok ...80 // Výkaz zisků a ztrát a rozvaha...89 // Vytvořte si poradní orgán...100 // 5. Zaměstnanci: méně může znamenat více ...103 // 6. Chraňte svoje aktiva...109 // Peněžní prostředky a pohledávky ...110 // Nehmotná aktiva...110 // Autorská práva ...112 // Smlouvy...114 // Ochranné známky...115 // Část HI — Funkční organizace: strategie a techniky ... 117 // 7. Ediční proces... 119 // Plánování edičních kategorií ... 119 // Srovnávací tabulka knih a její vyhodnocení... 124 // Ediční akvizice ... 128 // Ediční zasedání a redakční rada ... 132 // Kalkulace titulu ... 134 // Smlouvy... 146 // Formulář pro rozbor smlouvy ... 159 // Listy s údaji o titulu... 159 // Informujte ostatní v oboru o své knize... 162 // Správa a revitalizace katalogu starších titulů... 167 // Každý redaktor by měl být
obchodním manažerem... 168 // Hodnocení redaktorů ... 169 // 8. Produkce a výroba ... 175 // Produkční rozvrh ... 176 // Produkční schůzky... 178 // Produkční kontrolní seznam ... 179 // Oceňování a odhady ... 181 // 9. Prodej ... a zase prodej... 189 // Co prodává knihy a kdo je kupuje?... 189 // Distribuce: možnosti a problémy... 191 // Prodejní rozpočty ... 198 // Schůzky pro rozjezd knihy... 199 // Předprodejní schůzky...201 // Prodejní schůzka...202 // Analýza prodeje...206 // Marketingové plány ...213 // Publicita ...218 // 10. Subsidiární práva ...233 // Knižní kluby...234 // Určování ceny pro knižní kluby ...240 // Práva pro periodika ...246 // Zahraniční práva...247 // Agenti pro zahraniční práva...254 // Práva pro hromadný trh (mass market)...256 // Sledování prodeje subsidiárních práv...258 // 11. Marketing přímé odezvy...265 // Vytvořit cílený seznam potenciálních zákazníků...266 // Balíček...269 // Ekonomika marketingu přímé odezvy...270 // Sledování prodeje ...272 // 12. Provoz, vyřizování objednávek a účetnictví ...277 // Elektronické sdílení dat...279 // Pohledávky ...280 // Skladování a odesílání ...281 // Remitenda...283 // Závěr ...287 // Rejstřík ...291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC