Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1978
229 s.

objednat
000089142
Slučitelnost v Jednotném systému elektronických počítačů // Slučitelnost programů // Slučitelnost záznamu dat na médiích a přenosu dat // Slučitelnost přídavných zařízení // Slučitelnost obsluhy počítače // Jednotné připojení přídavných zařízení // Logická struktura způsobu připojení přídavných zařízení JSEP // Fyzické uspořádání přídavných zařízení JSEP // Spojení řídicí jednotky se základní jednotkou // Činnost kanálu // Hlášení přídavného zařízení základní jednotce // Druhy přídavných a periferních zařízení JSEP // Způsoby zobrazení informací // Druhy přídavných zařízení podle způsobu zobrazení informací // Rozdělení přídavných a periferních zařízení // Vnější paměti // Princip magnetického záznamu informací // Číslicový záznam // Ochrana záznamu proti chybám // Magnetické páskové paměti // Magnetické bubnové paměti // Magnetické paměti s pevnými disky // Magnetické paměti s výměnným svazkem disků // Svazek disků EC 5053 // Paměť s výměnnými disky EC 5058 4.8 Řidiči jednotky pro magnetické páskové paměti 61 // 4.8.1 Řídicí jednotka magnetických páskových paměti EC 5515 61 // 4.8.2 Obvodové řešení řídicí jednotky EC 5515 64 // 4.9 Řídicí jednotky pro magnetické diskové a bubnové paměti 65 // 4.9.1 Řídicí jednotka pro magnetické diskové paměti s výměnnými disky EC 5558 66 // 4.9.2 Formát záznamu 67 // 4.9.3 Řízení diskové paměti počítačem 70 // 4.9.4 Obvodové řešení řídicí jednotky diskových pamětí 80 // 5 Děrnoštítková zařízení 83 // 5.1 Snímač děrných štítků EC 6016 84 // 5.1.1 Spolupráce snímače děrných štítků EC 6016 s počítačem 87 // 5.1.2 Ovládání snímače děrných štítků EC 6016 operátorem 89 //
5.2 Děrovač děrných štítků EC 7013 90 // 5.2.1 Činnost mechanické části děrovače 91 // 5.2.2 Řídící jednotka děrovače 92 // 5.2.3 Řízení děrovače počítačem 93 // 5.2.4 Řízení děrovače operátorem 99 // 6 Děrnopásková zařízení 101 // 6.1 Sdružené děrnopáskové zařízení EC 7902 československé výroby 102 // 6.2 Snímač děrné pásky EC 6122 (ES 1503) 103 // 6.3 Děrovač děrné pásky EC 7122 (DT 105) 105 // 6.4 Spolupráce jednotky EC 7902 s počítačem 106 // 6.5 Řízení snímače děrné pásky 107 // 6.6 Řízení děrovače děrné pásky 110 // 6.7 Zásahy operátora 112 // 7 Řádkové tiskárny 113 // 7.1 Řádková tiskárna EC 7034 115 // 7.2 Abecedně číslicový kód tiskárny EC 7034 118 // 7.3 Ovládání tiskárny 119 // 7.4 Technické parametry řádkové tiskárny EC 7034 120 // 8 Kreslicí zařízení 121 // 8.1 Kreslicí zařízení EC 7054 — DIGIGRAF 1612 122 // 8.2 Kreslicí souřadnicový stůl 123 // 68.3 Řídicí systém Dapos D3G 125 // 8.4 Povely z počítače pro řízení kreslicích zařízení 126 // 8.5 Řízení kreslicího zařízení počítačem 128 // 8.6 Autonomní provoz 129 // 8.7 Zásahy operátora 132 // 9 Obrazovkové zobrazovací jednotky 134 // 9.1 Abecedně číslicová zobrazovací jednotka EC 7063 135 // 9.2 Autonomní režim 140 // 9.3 Spolupráce s počítačem 144 // 9.4 Panel operátora 149 // 10 Elektrické psací stroje a klávesnice 150 // 10.1 Elektrický psací stroj Consul — EC 7172 150 // 10.2 Technické parametry elektrického psacího stroje Consul 260 151 // 10.3 Popis psacího stroje Consul 260 152 // 10.4 Elektrický psací stroj s řídicí jednotkou EC 7071 154 // 10.5 Technické parametry elektrického psacího stroje s řídicí jednotkou EC 7071 155 // 10.6 Řízení psacího stroje počítačem 155 // 10.7 Panel operátora 157 //
11 Prostředky pro dálkové zpracování dat 159 // 11.1 Využití dálkového zpracování dat 160 // 11.2 Druhy spojů pro přenos dat 160 // 11.3 Způsoby přenosu a synchronizace 161 // 11.4 Způsoby modulace 162 // 11.5 Realizace spojů 163 // 11.6 Multiplexory přenosu dat 164 // 11.7 Zařízení pro přenos dat 165 // 11.8 Účastnické stanice 166 // 11.9 Multiplexor přenosu dat EC 8401 168 // 11.10 Řízení multiplexoru EC 8401 počítačem 168 // 12 Zařízení pro přípravu dat 172 // 12.1 Příprava dat na magnetickou pásku 172 // 12.2 Příprava dat na děrnou pásku 173 // 12.3 Příprava dat na děrný štítek 175 // 713 Abecedy a kódy JSEP I 177 // 13.1 Vnitřní kódy počítačů JSEP 178 // 13.2 Kódy přídavných zařízení JSEP 178 // 13.3 Normalizace kódů pro přenos dat v JSEP I 181 // 14 Další vývoj přídavných zařízení JSEP 183 // 14.1 Nové vlastnosti jednotného připojení přídavných zařízení 183 // 14.2 Připojení přídavných zařízení přes integrované adaptéry 184 // 14.3 Další vývoj vnějších pamětí 185 // 14.4 Další vývoj děrnoštítkových a děrnopáskových zařízení 187 // 14.5 Vývoj zařízení pro přímý styk s člověkem 188 // 14.6 Vývoj zařízení pro přípravu dat 190 // 14.7 Vývoj systému dálkového zpracování dat 190 // Literatura 192 // Příloha 193 // Přehled přídavných zařízení JSEP 194 // Kódy příkazů a povelů vybraných přídavných zařízení JSEP 213 // Abecedně číslicové kódy JSEP 221
(OCoLC)42143331
cnb000135333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC