Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Grada, 1995

objednat
ISBN 80-7169-169-0
000089161
Rekat.
1 Úvod a historie 9 // 2 Klasifikace psychofarmak 15 // 3 Omamné a psychoaktivní látky podle konvence OSN 19 // 3.1 Omamné látky 19 // 3.2 Psychoaktivní látky 20 // 4 Faktory ovlivňující účinek psychofarmak 23 // 4.1 Placebo vy efekt 23 // 5 Farmakogenetika a psychofarmakogenetika 25 // 6 Nežádoucí účinky, komplikace a intoxikace při podávání psychofarmak 29 // 7 Psychofarmaka působící pozitivně na vigilitu vedomí 35 // 7.1 Psychostimulancia 35 // 7.2 Nootropní léky 40 // 7.2.1 Léky s nootropními vlastnostmi spolu s účinky angiotonickými // a hemoreologickými 44 // 8 Psychofarmaka působící negativně na vigilitu vědomí - hypnotika 49 // 8.1 Barbiturátová hypnotika 52 // 8.2 Nebarbiturátová hypnotika 55 // 8.3 Benzodiazepinová anxiolytika s převažujícím hypnotickým účinkem 57 // 8.4 Hypnotika ?. generace 60 // 8.5 Ostatní hypnoticky působící psychofarmaka 62 // 9 Psychofarmaka působící pozitivně na afektivitu 65 // 9.1 Antidepresiva - obecná charakteristika 65 // 9.2 Tricyklická antidepresiva (tymoleptika) 76 // 9.2.1 Plazmatické koncentrace tricyklických a tetracyklických antidepresiv a jejich vztah k terapeutickým a nežádoucím účinkům 85 // 9.3 Antidepresiva II. a III. generace 88 // 9.3.1 Antidepresiva II. generace 88 // 9.3.2 Antidepresiva III. generace selektivně inhibujícf reuptake serotoninu S.S.R.I 93 // 9.3.3 Antidepresiva selektivně zvyšující uptake serotoninu 96 // 9.4 Inhibitory monoaminoxidázy 97 // 9.5 Tymoprofylaktika (normotymika) 108 // 9.5.1 Uhličitan lithný 109 // 9.5.2 Karbamazepin 115 // 9.5.3 Valproát sodný a valpromid 116 // 9.5.4 Klonazepam a spironolakton 118 // 9.6 Anxiolytika 118 // 9.6.1 Propandiolová anxiolytika 119 // 9.6.2 Benzodiazepinová anxiolytika 121 // 9.6.3 Malé dávky neuroleptik a antidepresiv 131 // 9.6.4 Beta-adrenergní blokátory 132 //
10 Psychofarmaka působící negativně na afektivitu - dysforika 145 // 11 Psychofarmaka ovlivňující pozitivně psychické integrace (myšlení) neuroleptika 149 // 11.1 Mechanismus účinku neuroleptik 149 // 11.2 Charakteristika klinického působení neuroleptik 151 // 11.3 Rozdělení neuroleptik 152 // 11.4 Indikace neuroleptik 156 // 11.5 Kontraindikace neuroleptik 159 // 11.6 Jednotlivé preparáty ze skupiny bazálních, incizivních a atypických neuroleptik 159 // 11.6.1 Bazální (sedativní) neuroleptika 159 // 11.6.2 Incizivní neuroleptika 160 // 11.6.3 Atypická neuroleptika 161 // 11.7 Depotní formy neuroleptik 166 // 11.8 Nežádoucí účinky neuroleptik 168 // 11.9 Komplikace léčby neuroleptiky 175 // 11.10 Neuroleptika, těhotenství a kojení 178 // 11.11 Interakce neuroleptik 179 // 11.12 Intoxikace neuroleptiky 181 // 12 Psychofarmaka ovlivňující negativně psychické integrace - halucinogeny 189 // 13 Některá jiná farmaka používaná v psychiatrii 195 // 13.1 Antiandrogeny 195 // 13.2 Antialkoholika 197 // 13.2.1 Disulfiram 197 // 13.2.2 Kalcium karbimid 199 // 13.2.3 Metronidazol 199 // 13.2.4 Nitrefazol 199 // 13.2.5 Lithium 200 // 13.2.6 Neuroleptika 200 // 14 Aplikace psychofarmak v dětském věku 203 // 14.1 Léčba tikových poruch 203 // 14.2 Léčba syndromu Gilles de la Tourette 204 // 14.3 Léčba poruch přijmu potravy 205 // 14.4 Léčba dětského autismu 206 // 14.5 Léčba poruch spánku v dětském věku 206 // 14.6 Léčba dětské poruchy pozornosti s hyperaktivitou 206 // 14.7 Léčba anxiózních poruch 208 // 15 Vodítka pro použití psychofarmak v geriatrii 211 // 15.1 Poznámky k jednotlivým skupinám psychofarmak 211 // 16 Závěr 215 // 17 Shrnující metodický manuál pro léčbu psychofarmaky 217 // 17.1 Neuroleptika 217 // 17.2 Antidepresiva 218 // 17.3 Anxiolytika a hypnotika 219 //
17.4 Psychostimulancia 220 // 17.5 Nootropní léky 220 // 17.6 Uhličitan lithný 221 // Nejdůležitější doporučená literatura 223 // Seznam kodexových a firemních označení psychofarmak 225 // Seřazení podle kodexových označení 225 // Seřazení podle firemních označení 232 // Rejstřík 241
cnb000109385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC