Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.2) Půjčeno:81x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
189 s. : il. ; 21 cm

objednat
Knižnice psychologické literatury
Souběžný ruský a anglický obsah
Obsahuje bibliografii
000089322
OBSAH // Předmluva... // 1. PRÍSTUPY K METÓDAM ROZVOJE TVORIVOSTI...13 // a) Vymezení metod rozvoje tvorivosti...13 // b) Pedagogické a psychologické aspekty... // c) Prvky metod rozvoje tvořivostí...20 // 2. TVORIVÄ FUNKCE HRY...23 // a) Hra a vývoj tvořivých Činností v dětství...23 // b) Tvořivá hra u dospělých...38 // 3. ROZVOJ INDIVIDUÁLNÍCH PREDPOKLADU PRO TVORCI ČINNOST . 43 // A. Charakteristika tvůrcích dovedností a schopností...43 // a) Metody rozvoje tvůrCích dovedností a schopností...49 // b) CviCení aktivit tvůrCího procesu a vedení při jejich osvojování . . 54 // Iniciační fáze... // Logicko-operační fáze...63 // Intuitivní fáze...68 // Finální fáze...71 // c) Využití technických činností ? rozvoji tvůrčích dovedností a schopností (přehled)...73 // B. Rozvoj tvůrčí osobnosti...78 // a) Situační momenty a rozvojové dimenze... 78 // b) Etapy... 82 // c) Metody...83 // 4. VLIV UMĚNI A TVOŘIVĚ ESTETICKÝCH ČINNOSTÍ NA ROZVOJ TVOŘIVOSTI ...87 // A. Výtvarná kultura...88 // a) Různá východiska metodických postupů...88 // b) Výtvarné činnosti použitelné v kreativních programech . 94 // Apercepce viděného...95 // Vizuální obsahy rozvíjející tvořivost...95 // Výtvarná díla podněcující fantazii...97 // Imitativní zobrazovací činnosti...99 // Volné činnosti s výtvarnými prostředky a nástroji...101 // c) Pokusy o realizaci výtvarného artefaktu...104 // B. Hudba...]06
// a) Kreativní funkce hudby...106 // b) Vlivy obsahové stránky...109 // 5 // c) Korespondence mezi hudbou a myšlením...110 // d) Moment invence...111 // e} Efekt dotváření...113 // f) Efekt imaginací a fantazmat...113 // g) Efekt zážitku...114 // h) Relaxační a terapeutický účinek...115 // i) Vliv hudebně tvůrčích činností...116 // C. Drama... 119 // al Sledování dramatických situací...119 // b) Vliv aktivního dramatického jednání na tvořivost (kreativní drama] 122 // D. biteratura...135 // a] Obsahová stránka a vliv některých žánrů...137 // b) Využití literárních prostředků...144 // 5. VÝZNAM TĚLESNÉHO POHYBU, TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU . . 153 // a) Pohybová tvorba jako součást pohybových činností ... .156 // b) Systém kreativizačních cvičení...159 // 6. SOCIÁLNÍ ZDROJE ROZVOJE TVOŘIVOSTI...165 // a) Přístupy ? rozvoji sociální tvořivosti...165 // b) Metodické využití tvorby sociálních situací...167 // c) Možnosti rozvoje komunikace tvořivé povahy...173 // Závěr — Perspektivy metodiky rozvoje tvořivosti...177 // Literatura...181
(OCoLC)39409776
cnb000015727

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC