Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1995
82 s.

objednat
ISBN 80-7066-987-X (brož.)
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia ; Monographia [vol.] 122/1994
Obsahuje anglické a německé resumé.
Bibliografie: s. 77-80.
Teorie překladu - pojednání
000089392
OBSAH // Slovo úvodem ... 7 // L kapitola: O přeložitelnosti... 9 // IL kapitola: K problematice zaměřem uměleckého překladu na čtenáře... 15 // III. kapitola: ? jazykovému zaměřem překladatele na čtenáře v teorii a praxi umě- // leckého překladu... 19 // IV. kapitola: O formálně grafické ekvivalenci... 27 // V. kapitola: Překlad záměrných pravopisných a gramatických chyb... 33 // VI. kapitola: Jak překládat cizojazyčné prvky v uměleckém textu... 39 // VIL kapitola: Nocionálně-kryptická funkce cizojazyčných prvků z překladatelské perspektivy... 45 // VIH. kapitola: ? překladu dvojjazyčných pasáží v literárním díle... 53 // IX. kapitola: Jak překládat šifry... 59 // X. kapitola: Zástavem u překladu gramatických kategoriálmch jevů... 67 // XI. kapitola: Nad překladem tzv. bezekvivalentní slovní zásoby... 73 // Literatura... 77 // Bibliografická poznámka... 80 // Résumé // 81

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC