Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:30x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1973

objednat
000089416
Rekat.
Předmluva ...5 // Úvod ...7 // HLAVNÍ RYSY KVATÉRNÍ EPOCHY // Kvartér jako poslední epocha geologické historie ...11 // Výnačné rysy kvartéru ...12 // Časová měřítka v kvartéru ...16 // METODY VÝZKUMU // Historie výzkumu ...19 // Základní metody výzkumu kvartéru ...22 // Požadavky a možnosti jednotlivých metod ...23 // Chronostratigrafie čtvrtohor ...30 // Souborný výzkum kvartéru ...40 // VÝKYVY PODNEBÍ A JEJICH PROJEVY // Změny podnebí v kvartéru ...41 // Kritéria pro rekonstrukci podnebí a rozpětí klimatických změn ...43 // Příčiny klimatických změn v kvartéru ...46 // Kategorie podnebných výkyvů ...48 // Přehled a popis podnebných výkyvů, ...49 // Změny základních rostlinných formací jako výraz podnebných výkyvů ...57 // Kvartérní klimatický cyklus ...58 // PŘEHLED KVARTĚRNÍCH UL0ŽEN1N A JEJICH GENEZE // Genetické třídění kvartémích uloženin ...62 // SEDIMENTY LEDOVCOVÉ (GLACIGENNÍ ) ...62 // SEDIMENTY SUCHOZEMSKÉ (TERESTRICKÉ) ...69 // Sedimenty eolické (naváté) 69 // Spraše a příbuzné uloženiny ...70 // Sprašovité zeminy // Zonalita spraší // Sprašové série // Váté písky ...84 // Mrazové drtě ...87 // Svahové sedimenty ...90 // Způsob sedimentace svahovin ...91 // Třídění svahovin ...92 // Vliv podnebí a zonalita svahovin ...94 // Svahové série ...96 // Proluvia neboli sedimenty výplavové ...98 // Sesuvy a pohyby vyvolané deformacemi plastického podloží ...101 // Jeskynní výplně ...107 // Typy podzemních prostor ...* ...108 // Složení jeskynních sedimentů ...109 // Zaplňování a vyklízení jeskyní ...112 // Hromadění pozůstatků obratlovců v jeskyních ...114 // Jeskynní série ...114 // SEDIMENTY VODNÍ (AKVATICKÉ) ...117 // Mořské sedimenty ...117 // Kolísání mořské hladiny ve čtvrtohorách ...118 // Pobřežní série ...119 //
Vývoj mořské fauny ...122 // Sladkovodní sedimenty ...122 // Sedimenty fluviální — naplaveniny ...123 // Způsoby fluviální sedimentace a vlivy určující její ráz ...123 // Stavba nivy ...125 // Poměr eroze a akumulace v nivách ...127 // Druhy fluviálních uloženin ...128 // Terasy ...129 // Ninni uloieniny ...131 // Stratigrafický význam naplavenín ...134 // Limnické usazeniny ...137 // Činitelé ovlivňující limnickou sedimentaci ...137 // Třídění limnických uloženin ...138 // Rozšíření a stratigrafický význam limnických uloženin ...139 // Bažinné usazeniny ...141 // Kašelinné sedimenty ...143 // Typy rašelinných uloženin ...143 // Paleontologický význam rašelin ...145 // Stratigrafický význam rašelin ...145 // Rozšíření rašelin ...146 // Sedimenty pramenů a pramenných potoků ...146 // Podmínky vzniku pramenných vápenců ...147 // Prameny usazující uhličitan vápenatý ...147 // Litologické facie pramenných vápenců ...149 // Velikost ložisek a úložné poměry ...152 // Paleontologické a archeologické nálezy v pramenných vápencích ...154 // Stratigrafický význam pramenných vápenců ...157 // Sedimentační dynamika kvartérních uloženin ...160 // Význam některých stratigrafických pojmů v kvartéru ...168 // Půdy ...170 // Poměr sedimentace a tvorby půd ...171 // Způsob zachování půd ...173 // Půdní facie ...177 // // 371 // Půdy — svědkové někdejších stanovištních poměrů ...177 // Stratigrafický význam půd ...181 // Působení mrazu ...183 // Rušivá činnost mrazu ...184 // Trvale zmrzlá půda ...185 // Mrazový transport...187 // Akumulační činnost mrazu ...188 // Rozsah mrazové činnosti ...189 // Kvartérní vulkanismus ...190
ZVÍŘENA A KVĚTENA VE ČTVRTOHORÁCH // Všeobecné otázky kvartérní paleontologie ...192 // Dva základní rysy paleontologického vývoje v kvartéru ...192 // Nepříznivý vliv glaciálů ...193 // Fosilizační možnosti ...195 // Význam jednotlivých skupin fosilií ...196 // Některé otázky a úvahy metodického rázu ...197 // Vývoj fauny ...199 // Kvartérní mořská fauna ...199 // Vývoj fauny na pevnině ...203 // Obratlovci ...203 // Způsob zachováni ...204 // Možnosti biostratigrafického využiti ...205 // Paleoekologický význam ...210 // Bezobratlí ...210 // Měkkýši (Mollusca) ...210 // Způsob zachováni ...212 // Možnosti biostratigrafického využiti ...214 // Paleoekologický význam ...221 // Lasturnatky (Ostracoda) ...225 // Hmyz (Insecta) ...225 // Vývoj květeny ...226 // Způsob zachování rostlinných zbytků ...227 // Biostratigrafické využití ...229 // Paleoekologický význam ...231 // Sled kvartérních flór ...235 // VZNIK ČLOVĚKA A LIDSKÉ SPOLEČNOSTI // Paleontologie člověka a archeologie ...243 // Vývoj člověka po stránce tělesné ...244 // Vývoj hmotné kultury ...247 // Paleolit — starší doba kamenná ...248 // Epipaleolit — mezolit ...252 // Neolit — mladší doba kamenná ...253 // Mladoholocenní keramické a kovové kultury ...253 // Lidská společnost a její vztah k přírodě ...255 // Člověk — přetvořitel přírody ...256 // Zemědělství jako revoluce v přírodě ...258 // STRATIGRAFIE KVARTÉRU --- // Stratigrafická kritéria v kvartéru ...263 // Základy podrobné stratigrafie kvartéru ...265 // Stratigrafické systémy ...268 // Soustava severoevropského zalednční ...270 // Oblast při jižním okraji severoevropského zalednění ...272 // Alpy ...278 // Jiné systémy založené na zalednění ...279 // Mořská stratigrafie ...280 // Jiné možnosti stratigrafického členění ...282 //
Stratigrafie holocénu ...282 // Přehled kvartérní stratigrafie Československa ...285 // Oblast vnitročeská ...286 // Oblast moravských úvalů ...291 // Oblast severoevropského zalednění ...293 // Oblast podunajská ...296 // Oblast potiská ...301 // Oblast Západních Karpat ...301 // Stratigrafie československého holocénu ...303 // Celkové shrnutí ...307 // KVARTÉR A SOUČASNOST // Holocén a pleistocén ...308 // Svět kolem nás a kvartérní minulost ...309 // Rekonstrukce přirozených poměrů ...310 // Zásah moderní techniky ...313 // DOSLOV ...-.315 // LITERATURA ...317 // Doplňky a připomínky k textu ...345 // REJSTŘÍK ...346
cnb000135822

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC