Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
České Budějovice : Veduta, 2006
299 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-86829-22-7 (váz.)
Obsahuje černobílé ilustrace, fotografie, mapky, poznámky, předmluvu, přílohu (tabulky), rejstřík
Bibliografie na s. 269-283
Husitství - Česko - dějiny - osobnosti - studie
000089448
OBSAH // PŘEDMLUVA 7 // I. MĚSTSKÉ SVAZY, ŠLECHTA A HUSITŠTÍ RADIKÁLOVÉ // ZA HUSITSKÉ REVOLUCE V ČECHÁCH 9 // 1. Městské husitské svazy v Čechách 10 // Pražský městský husitský svaz 10 // Táborský městský husitský svaz 27 // Orebský a sirotčí měšťansko-šlechtický husitský svaz včetně // Žižkova Menšího Tábora 42 // Žatecko-lounský městský husitský svaz 52 // 2. Účast husitské šlechty v husitských městských svazech a jako // samostatné sociální skupiny 58 // Šlechta v orebském a sirotčím měšťansko-šlechtickém svazu 60 Šlechta v táborském městském svazu 62 // Šlechta v pražském městském svazu 66 // Šlechta v žatecko-lounském městském svazu 68 // 3. Lidové kacířské husitství a jeho střediska 75 // 4. Zahraniční husité v Čechách 82 // Poznámky 90 // II. MORAVŠTÍ HUSITÉ, SLEZSKO A SLOVENSKO 112 // 1. Moravští husité Jana Tovačovského z Cimburka na Moravě // a Slovensku 113 // 2. Zahraniční husité Zikmunda Korybutoviěe na Moravě a ve Slezsku 117 // 3- Šlechtická skupina husity Jana Tovačovského z Cimburka 121 // 4. Husitské strany na Moravě — vývoj a geografický rozsah 122 // Poznámky 127 // HI. HUSITSKÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY V LUŽICÍCH A VE SLEZSKU 133 // 1. Sirotčí svaz a ojedinělí stoupenci husitství v Lužicích 136 // 2. Zásah husitských bratrstev ve Slezsku 138 // 3. Knížecí a šlechtičtí husité ve Slezsku 140 // 4. Zahraniční husité Korybutova
okruhu ve Slezsku 145 // Poznámky 149 // IV. ? PŘÍČINÁM HUSITSKÉ REVOLUCE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ // A DRUHÉ REFORMACE V EVROPĚ 159 // Poznámky 173 // V. ČEŠTÍ HUSITÉ A ANTIHUSITÉ Z MORAVY V POLSKU // VE 14.-15. STOLETÍ 179 // Poznámky 197 // VI. ČEŠTÍ HUSITŠTÍ A KATOLIČTÍ KONDOTIÉŘI Z MORAVY // NA SLOVENSKU V 15. STOLETÍ 203 // Poznámky 241 // ZÁVĚR 255 // DOSLOV AUTORA 258 // PŘÍLOHY 261 // Tabulky 261 // Seznam zkratek 267 // Seznam pramenů a literatury 269 // Soupis map 284 // Seznam obrazových příloh 284 // Rejstřík 286
(OCoLC)173821408
cnb001715151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC