Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 1998
94 s.

objednat
ISBN 80-7168-524-0 (brož.)
Obsahuje úvod, řešení úloh, testů
Čeština - zkoušky přijímací - testy - příručky
000089544
OBSAH // Úvod... 5 // Cíl práce... 5 // Pomocný studijní materiál... 5 // Učit se, ale jak... 5 // Jsem unavený, nebo se mi nechce... 6 // Ach, ta tréma!... 6 // Připomeňme si, co již máme umět... 7 // Jak pracovat s touto příručkou... 8 // Pravopis... 9 // Psaní ůaú... 9 // Skupiny souhlásek při odvozování... 9 // Zdvojené souhlásky... 11 // Psaní slabik bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně... 12 // Předpony saz... 13 // Předložky saz... 14 // Dělení slov na konci řádku... 14 // Psaní і а у po obojetných souhláskách... 15 // Tvarosloví... 18 // Podstatná jména... 18 // Slovesa... 20 // Přídavná jména... 21 // ’Zájmena a číslovky... 22 // Číslovky... 22 // Skladba... 24 // Souvětí... 24 // Přímá řeč... 25 // Stavba slova - tvoření slov odvozováním... 25 // Význam slov... 27 // Literatura...28 // *Zájmena a číslovky jsou v osnovách zařazeny na konec Školního roku a je možné, že nebudou na všech školách v dobé přijímacích zkoušek probrány a procvičeny. // Učení je zábavné...32 // Diktátová baterie...34 // Obecná kritéria pro hodnocení... 34 // Diktátová baterie... 35 // Zkoušky nanečisto...41 // Test č. 1... 41 // Test č. 2... 43 // Test č. З... 45 // Test č. 4... 47 // Test č. 5... 49 // Testč. 6... 51 // Test č. 7... 52 // Testč. 8... 54 // Zkoušky téměř načisto...57 // Zkouška č. 1... 57 // Zkouška č. 2... 59 // Zkouška č. З... 60 // Zkouška č. 4... 62 // Zkouška
č. 5... 63 // v  o // Řešení úloh, testů...66 // Úlohy pro ověřování znalostí... 66 // Pravopis... 66 // Tvarosloví... 68 // Literatura... 71 // Učení je zábavné - řešení... 73 // Diktátová baterie - řešení... 74 // Zkoušky nanečisto - řešení... 80 // Zkoušky téměř načisto - řešení... 88

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC