Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966
147 s. ; 21 cm

objednat
Knižnice psychologické literatury
francouzština
Vědecká práce světově proslulého genetického psychologa přináší kritický rozbor hlavních psychologických teorií myšlení, vymezuje vztahy mezi myšlením, vnímáním a zvykem. Podává přesnou analýzu myšlenkových operací a formuluje inteligenci jako strukturu, která vtiskuje určité formy kontaktům mezi subjektem a objekty okolí. Studie není určena jen odborným psychologům a filosofům, ale i pedagogům, neboť zahrnuje cenné poznatky o vývojových souvislostechmezi předmětnou a představovou činností, konkrétním myšlením a myšlením abstraktním.
000089559
Předmluva překladatele . . 5 // Předmluva autora ¨k 1. vydání ... 7 // Předmluva autora k 2. vydání ... 8 // První část // POVAHA // INTELIGENCE // I. kapitola // Inteligence a biologická adaptace ... 9 // Postavení inteligence v duševní organizaci — Přizpůsobivá povaha inteligence — Definice inteligence — Klasifikace možných výkladů inteligence. // II. kapitola // ,,Psychologie myšlení“ a psychologická povaha logických operací ... 21 // Výklad B. Russella — ,,Psychologie myšlení“: Bůhler a Selz — Kritika „psychologie myšlení“ — Logika a psychologie — Operace a jejich „grupevání“ — Funkcionální význam a struktura „grupování“ —Klasifikace „grupování“ a základních myšlenkových operací — Rovnováha a geneze. // Druhá část // INTELIGENCE A SENZORIMOTORICKÉ FUNKCE // III. kapitola // Inteligence a vnímání . . 49 // Historický přehled — Tvarová teorie a její výklad inteligence — Kritika tvarové teorie — Rozdíly mezi vnímáním a inteligencí — Analogie mezi vjemovou činností a inteligencí. // IV. kapitola // Zvyk a senzorimotorická inteligence...76 // Zvyk a inteligence. I. Nezávislost nebo přímá souvislost — Zvyk a inteligence. II. Tápání,a struk-turace — Senzorimotorická asimilace a zrod inteligence u dítéte — Konstrukce předmětu a prostorové vztahy. // Třetí část // VÝVOJ MYŠLENÍ // V. kapitola // Vytváření myšlení, názor a operace...102 // Strukturální rozdíly mezi inteligencí pojmovou a senzorimotorickou — Etapy ve vytváření operací — Myšlení symbolické a předpojmové — Myšlení názorné — Konkrétní operace — Formální operace —- Hierarchie operací a jejich postupná diferenciace — Určení „duševní úrovně“. //
VI. kapitola // ZÁVĚR // Společenské faktory rozu- Rytmy, regulace a grupo- // mového vývoje...132 vání...142 // Socializace individuální inteligen- Stručná bibliografie ... 147 ce — Operační „grupování“ a spolupráce. Obsah...149
(OCoLC)42117413
cnb000129450

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC