Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.8) Půjčeno:69x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
221 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-9067-X (váz.)
Expert (Grada)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, fotografie, údaje o autorkách, úvod
Bibliografie: s. 219-221
Reklama - aspekty psychologické - studie
000089569
O autorkách ...9 // Slovo úvodem ...11 // Reklama, propagace nebo komunikace ...13 // Jak je to s reklamou, propagací a komunikací ...13 // Co patří do marketingových komerčních komunikací ...13 // Reklama ...14 // Osobní prodej ...14 // Podpora prodeje ...14 // Práce s veřejností ...15 // Přímý marketing ...15 // Sponzori ng ...17 // Nová média ...18 // Jak komunikace probíhá ...19 // Odesílatel (komunikátor) ...20 // Zpráva (sdělení) ...21 // Médium (informační kanál) ...21 // Příjemce (komunikant, recipient, cílová skupina) ...21 // Komunikační-šum ...22 // Role propagace jako komunikace ...24 // Reklama a psychologie ...25 // Co bylo na začátku ...25 // Kdy vznikly reklamní agentury ...28 // Kdy a jak se uplatňuje psychologie v reklamě ...29 // Začátek století ...29 // Třicátá až padesátá léta ...31 // Šedesátá a sedmdesátá léta ...31 // A co dnes? ...33 // Co se skrývá pod názvem psychologie reklamy ...34 // Jaké metody psychologie reklamy využívá ...40 // Dotazování ...41 // Pozorování ...43 // Experiment ...45 // Analýza věcných skutečností ...46 // Nejčastěji používané psychologické metody a techniky ...47 // Přehled dalších psychologických technik ...53 // U Psychologie reklamy // Nezbytné psychologické pojmy ...59 // Co je důležité vědět o vnímání ...59 // Základní zákonitosti ...59 // Smyslové vnímání a jeho složky ...60 // Pozornost a reklama ...77 //
Paměťa zapomínání ...78 // Paměť ...78 // Zapomínání ...80 // Asociace ...81 // Význam učení pro spotřební chování ...82 // Průběh učení ...83 // Učení se ve spotřebě a utváření spotřebních zvyklostí ...86 // Motivace jako klíčové téma psychologie reklamy : ...86 // Co je to motivace a jak působí ...86 // Užitnost produktu a motivace ...88 // Jak se utváří motivační struktura člověka ...89 // Potřeby jako zdroj motivace ...90 // Význam emocí pro motivaci f ...93 // Návyky jako hybná síla motivace ...95 // Hodnoty, ideály a zájmové orientace ...95 // Zájmy jako další zdroj motivace ...97 // Co ovlivňuje motivaci člověka ...97 // Jak pomáhají psychologické teorie motivace v reklamě ...99 // Rozporuplnost reklamy ...101 // Motivační výzkum ...102 // Praktické příklady rozpoznání motivace v reklamě ...103 // Reklama na BMW ...103 // Motivace na cigarety West ...103 // Motivace v reklamě Olivera Toscaniho pro firmu Benetton ...103 // Reklama pro časopis TOP CLASS ...108 // Tvorba účinné reklamy ...109 // Jak psychologie pomáhá při tvorbě účinné reklamy ...109 // Psychologie a média ...109 // Tisk (noviny a časopisy) ...110 // Televize ...112 // Vliv médií na účinky reklamy ...115 // Frekvence prezentace ...115 // Jak vytvořit dobrou reklamu z hlediska formy i obsahu ...116 // Co je důležité pro dobrý inzerát ...116 // Titulek ...116 // Je důležité umístění inzerátu? ...117 //
A jak je to s velikostí inzerátu? ...117 // Jaké písmo je nejlepší? ...118 // Jak vytvářet obrazy v reklamě ...119 // Jaký obraz si nejlépe zapamatujeme? ...121 // Obsali Ш 7 // Akustické obrazy ...123 // Působení barev v reklamě ...124 // Využití motivu strachu v reklamě ...126 // Erotika v reklamě ...128 // Humor v reklamě ...130 // Sociokulturní faktory tvorby reklamy ...131 // Jak zjistíme účinnost reklamy ...135 // Kdy je reklama účinná ...135 // Bariéry při působení reklamy ...140 // Druhy výzkumů efektivity reklamy ...142 // Příklady aplikovaného výzkumu reklamy ...147 // Výzkum cílových skupin ...148 // Testování návrhů a ověřování účinnosti reklamy ...163 // Analýza image ...182 // Psychologická analýza značky ...189 // Účinnost reklamy na internetu ...198 // Doplnění na závěr publikace ...204 // Přílohy ...205 // Literatura ...219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC