Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.9) Půjčeno:62x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
143 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 80-7178-700-0 (brož.)
ISBN 978-80-262-0247-9 (online ; pdf)
Terminologický slovník
Popsáno podle tištěné verze
Psychiatrie - učebnice
000089574
Úvod ...9 - E. Malá // 1 Vývoj psychiatrie a její postavení mezi lékařskými obory ...11 - P. Pavlovský // Vývoj psychiatrie ...11 // Postavení psychiatrie mezi lékařskými obory ...13 // 2 Příčiny duševních poruch ...15 - E. Malá // 1. Etiologický činitel je známý ...15 // 2. Duševní poruchu vyvolává společně více činitelů ...15 // 3. Etiologický činitel je neznámý ...16 // Mozek, chování a duševní poruchy ...17 // 3 Psychiatrické vyšetření ...19 - P. Pavlovský // Ukázka souhrnu psychiatrického chorobopisu ...20 // OBECNÁ PSYCHIATRIE ...23 // 4 Symptomy duševních poruch ...25 - E. Malá // Vnímání a jeho poruchy ...25 // Emotivita a její poruchy ...27 // Myšlení a jeho poruchy ...28 // Paměť a její poruchy // Intelekt a jeho poruchy // Jednání a jeho poruchy ...31 // Vědomí a jeho poruchy ...32 // Pudy a jejich poruchy ...33 // Poruchy osobnosti ...34 // 5 Syndromy duševních poruch ...37 - E. Malá // Depresivní syndrom ...38 // Manický syndrom ...38 // Paranoidm syndrom ...39 // Katatonní syndrom ...40 // Deliriózní syndrom ...40 // Organický psychosyndrom ...41 // Odvykací stav ...41 // SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE ...43 // 6 Organické duševní poruchy (F00-F09) ...46 - E. Malá // Demence u Alzheimerovy choroby ...46 // Vaskulární demence (F01) ...48 // Progresivní paralýza ...49 // Symptomatické poruchy ...49 // Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku (F07) ...50 // 7 Duševní poruchy vyvolané účinky psychoaktivních látek (F10-F19) . . 51 - P. Pavlovský // Poruchy vyvolané požíváním alkoholu (F10) ...52 // Poruchy vyvolané užíváním nealkoholových drog ...54 // 8 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-F29) ...58 - E. Malá // Schizofrenie (F20) ...58 // Schizotypm porucha (F21) ...62 //
Schizoafektivní porucha (F25) ...63 // 9 Afektivní poruchy (F30-F39) ...64 - E. Malá // Mánie (F30 - manická fáze) ...64 // Bipolární afektivní porucha (F31) ...65 // Depresivní epizoda/fáze (F32) ...65 // Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy - F34) ...66 // 10) Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatořormní poruchy // (F40-F49) ...68 - E. Malá // Fobické úzkostné poruchy (F40) ...69 // Jiné úzkostné poruchy (F41) ...69 // Obsedantně-kompulzivní porucha (F42) ...70 // Reakce na závažný stres a porucha přizpůsobení (F43) ...71 // Disociativní (konverzní) poruchy (F44) ...72 // Somatořormní poruchy (F45) ...72 // Jiné neurotické poruchy (F48) ...73 // 11 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (F50-F59) ...75 - E. Malá // Poruchy příjmu potravy (F50) ...75 // Neorganické poruchy spánku (F51) ...78 // Duševní poruchy a poruchy chování spojené se šestinedělím (F53) ...78 // 12 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69) ...80 - E. Malá // Specifické poruchy osobnosti (psychopatie) (F60) ...80 // Návykové a impulzivní poruchy (F63) ...82 // Poruchy pohlavní identity (F64) ...82 // Poruchy sexuální preference (F65) ...83 // 13 Mentální retardace (duševní opoždění, F70-F79) ...85 - E. Malá // Léčení ...86 // 14 Poruchy psychického vývoje (F80-F89) ...88 - E. Malá // Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (F80) ...88 // Specifické vývojové poruchy školních dovedností (F81) ...88 // Specifická vývojová porucha motorické funkce (F82) ...89 // Pervazivní vývojové poruchy (F84) ...89 // 15 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci (F90-F98) ...92 - E. Malá // Hyperkinetické poruchy (F90) ...92 // Poruchy chování (F91) ...94 //
Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství (F93) ...95 // Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci (F94) ...95 // Tikové poruchy (F95) ...96 // Jiné poruchy chování a emocí začínající obvykle // v dětství a v adolescenci (F98) ...96 // 16 První pomoc v psychiatrii ...98 - P. Pavlovský // 17 Léčení duševních poruch ...100 // Psychofarmakoterapie a další biologické léčebné metody ...100 - E. Malá // Psychoterapie ...106 - E. Malá // Socioterapie a rehabilitace ...111 - P. Pavlovský // Účast všeobecné sestry v terapii a rehabilitaci duševně nemocných ...112 P. Pavlovský // 18 Psychiatrický pacient a ošetřovatelství ...113 // Složky terapeutického procesu ...113 - E. Malá // Speciální ošetřovatelská péče na psychiatrii ...114 - P. Pavlovský // Specifika ošetřování pacientů s různými typy poruch ...115 - E. Malá // Právní postavení duševně nemocných ...119 - P. Pavlovský // Organizace a koncepce psychiatrické péče ...121 - P. Pavlovský // PŘÍLOHY ...123 // Přehled psychofarmak ...124 - E. Malá // Slovníček ...125 - P. Pavlovský // Přehled všech diagnostických kategorií MKN-10 - Duševní poruchy a poruchy chování ...131
(OCoLC)53272237
cnb001189456

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC