Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:61x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
143 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 80-7178-700-0 (brož.)
ISBN 978-80-262-0247-9 (online ; pdf)
ISBN 8026202473 (ebook)
Terminologický slovník
Popsáno podle tištěné verze
Psychiatrie - učebnice
000089574
Obsah // Úvod... 9 // E. Malá // 1 Vývoj psychiatrie a její postavení mezi lékařskými obory... 11 // P. Pavlovský // Vývoj psychiatrie... 11 // Postavení psychiatrie mezi lékařskými obory... 13 // 2 Příčiny duševních poruch... 15 // E. Malá // 1. Etiologický činitel je známý... 15 // 2. Duševní poruchu vyvolává společně více činitelů... 15 // 3. Etiologický činitel je neznámý... 16 // Mozek, chování a duševní poruchy ... 17 // 3 Psychiatrické vyšetření... 19 // P. Pavlovský // Ukázka souhrnu psychiatrického chorobopisu... 20 // OBECNÁ PSYCHIATRIE... 23 // 4 Symptomy duševních poruch... 25 // E. Malá // Vnímání a jeho poruchy... 25 // Emotivita a její poruchy... 27 // Myšlení a jeho poruchy ... 28 // 5 // Obsah // Paměť a její poruchy... 3£) // Intelekt a jeho poruchy...‘KKK’ // Jednání a jeho poruchy... 31 // Vědomí a jeho poruchy ... 32 // Pudy a jejich poruchy ... 33 // Poruchy osobnosti... 34 // 5 Syndromy duševních poruch... 37 // E. Malá // Depresivní syndrom... 38 // Manický syndrom ... 38 // Paranoidm syndrom... 39 // Katatonní syndrom... 40 // Deliriózní syndrom... 40 // Organický psychosyndrom... 41 // Odvykací stav... 41 // SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE... 43 // 6 Organické duševní poruchy (F00-F09)... 46 // E. Malá // Demence u Alzheimerovy choroby... 46 // Vaskulární demence (F01)... 48 // Progresivní paralýza... 49 // Symptomatické poruchy... 49 // Poruchy osobnosti a poruchy chování
vyvolané onemocněním, // poškozením nebo dysfunkcí mozku (F07)... 50 // 7 Duševní poruchy vyvolané účinky psychoaktivních látek (F10-F19) . . 51 // P. Pavlovský // Poruchy vyvolané požíváním alkoholu (F10)... 52 // Poruchy vyvolané užíváním nealkoholových drog... 54 // 8 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20-F29) ... 58 // E. Malá // Schizofrenie (F20)... 58 // Schizotypm porucha (F21)... 62 // Schizoafektivní porucha (F25)... 63 // 9 Afektivní poruchy (F30-F39)... 64 // E. Malá // Mánie (F30 - manická fáze)... 64 // Bipolární afektivní porucha (F31)... 65 // Depresivní epizoda/fáze (F32)... 65 // Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy - F34)... 66 // 6 // Obsah // 10) Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatořormní poruchy // (F40-F49)...V. . . . ’ . . . . . . . .. . „ 68 // £. Malá // Fobické úzkostné poruchy (F40) ... 69 // Jiné úzkostné poruchy (F41)... 69 // Obsedantně-kompulzivní porucha (F42) ... 70 // Reakce na závažný stres a porucha přizpůsobení (F43)... 71 // Disociativní (konverzní) poruchy (F44) ... 72 // Somatořormní poruchy (F45)... 72 // Jiné neurotické poruchy (F48)... 73 // 11 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami // a somatickými faktory (F50-F59)... 75 // E. Malá // Poruchy příjmu potravy (F50)... 75 // Neorganické poruchy spánku (F51) ... 78 // Duševní poruchy a poruchy chování spojené se šestinedělím (F53) ... 78
12 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69)... 80 // E. Malá // Specifické poruchy osobnosti (psychopatie) (F60) ... 80 // Návykové a impulzivní poruchy (F63)... 82 // Poruchy pohlavní identity (F64) ... 82 // Poruchy sexuální preference (F65)... 83 // 13 Mentální retardace (duševní opoždění, F70-F79)... 85 // E. Malá // Léčení ... 86 // 14 Poruchy psychického vývoje (F80-F89)... 88 // E. Malá // Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka (F80) ... 88 // Specifické vývojové poruchy školních dovedností (F81)... 88 // Specifická vývojová porucha motorické funkce (F82) ... 89 // Pervazivní vývojové poruchy (F84)... 89 // 15 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci (F90-F98)... 92 // E. Malá // Hyperkinetické poruchy (F90) ... 92 // Poruchy chování (F91)... 94 // Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství (F93)... 95 // Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství // a adolescenci (F94)... 95 // Tikové poruchy (F95)... 96 // 7 // Obsah // Jiné poruchy chování a emocí začínající obvykle // v dětství a v adolescenci (F98)... 96 // 16 První pomoc v psychiatrii... 98 // P. Pavlovský // 17 Léčení duševních poruch...100 // Psychofarmakoterapie a další biologické léčebné metody...100 // E.Malá // Psychoterapie...106 // E. Malá // Socioterapie a rehabilitace...111 // P. Pavlovský // Účast všeobecné sestry v terapii a rehabilitaci duševně
nemocných ... 112 P. Pavlovský // 18 Psychiatrický pacient a ošetřovatelství...113 // Složky terapeutického procesu...113 // E.Malá // Speciální ošetřovatelská péče na psychiatrii...114 // P. Pavlovský // Specifika ošetřování pacientů s různými typy poruch...115 // E.Malá // Právní postavení duševně nemocných...119 // P. Pavlovský // Organizace a koncepce psychiatrické péče...121 // P. Pavlovský // PŘÍLOHY...123 // Přehled psychofarmak...124 // E. Malá // Slovníček...125 // P. Pavlovský // Přehled všech diagnostických kategorií MKN-10 - Duševní poruchy a poruchy chování-... 131 // 8
(OCoLC)53272237
cnb001189456

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC