Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:35x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
164 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7368-136-6 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy, klíč
Bibliografie na s. 155-160
Španělština - cvičení praktická - učebnice
000089657
OBSAH PŘEDMĚTU // 1. ZÁKLADNÍ GRAMATICKÉ A LEXIKÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI // ŠPANĚLŠTINY VE SROVNÁNÍ S ČEŠTINOU 9 // 1.1. MORFOLOGIE 10 // 1.1.1. SLOVESNÉ ČASY A ZPŮSOBY 10 // 1.1.2. SLOVOTVORBA 12 // 1.1.3. SLOVNÍ DRUHY 14 // 1.1.4. KONVERZE A TRANSPOZICE 14 // L 2. SYNTAX 15 // 1.3. LEXIKÁLNI ZVLÁŠTNOSTI 15 // 1.3.1. FAKTITIVA 15 // 1.3.2. SPOJOVACÍ VÝRAZY 16 // 1. 3. 3. PREDLOŽKY 16 // 1.3.4. ZÁJMENA 16 // 1.3.5. ZRÁDNÁ SLOVA VE ŠPANĚLŠTINĚ-“FALSOS AMIGOS” 16 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 1 19 // KLÍČ 20 // DALŠÍ ZDROJE 21 // 2. PRÁCE SE SLOVNÍKEM 22 // 2.1. SLOVNÍ ZÁSOBA 23 // 2.2. SLOVNÍK 24 // 2.3. ELEKTRONICKÉ VERZE SLOVNÍKŮ 35 // 2.4. PRÁCE S INTERNETEM 36 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 2 38 // KLÍČ 39 // DALŠÍ ZDROJE 40 // 3. VĚTNÁ STAVBA V ČEŠTINĚ A ŠPANĚLŠTINĚ 42 // 3.1. VĚTNÁ STAVBA ŠPANĚLSKÉ A ČESKÉ VĚTY 43 // 3.2. SLOVOSLED - FUNKČNÍ VĚTNÁ PERSPEKTIVA 45 // 3.2.1. OBJEKTIVNÍ POŘÁDEK SLOV 46 // 3. 2. 2 SUBJEKTIVNÍ POŘÁDEK SLOV 46 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 3 50 // KLÍČ 51 // DALŠÍ ZDROJE 52 // 4. SLOVESNÉ PERIFRÁZE S INFINITIVEM 53 // 4.1. CHARAKTERISTIKA SLOVESNÝCH PERIFRÁZÍ S INFINITIVEM 54 // 4.2. VYJÁDŘENÍ PRŮBĚHU DĚJE 55 // 4. 3. POSTOJ MLUVČÍHO ? DĚJI 58 // 4.4. SITUOVÁNÍ DĚJE V ČASE 59 // 4.5. FAKTITIVNÍ SLOVESA 61 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 4 64 // KLÍČ 65 // DALŠÍ ZDROJE 68 // 5 // 5. SLOVESNÉ PERIFRÁZE S GERUNDIEM A PARTICIPIEM 69 // 5.1. CHARAKTERISTIKA SLOVESNÝCH PERIFRÁZÍ
S GERUNDIEM // A PARTICIPIEM 70 // 5. 2. SLOVESNÉ PERIFRÁZE S GERUNDIEM 70 // 5. 3. SLOVESNÉ PERIFRÁZE S PARTICIPIEM 72 // KORESPONDENČNÍ ÚKOL Č. 1 75 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 5 76 // KLÍČ 77 // DALŠÍ ZDROJE 79 // 6. NEOSOBNÍ SLOVESNÉ TVARY - INFINITIV 80 // 6.1. CHARAKTERISTIKA NEOSOBNÍHO SLOVESNÉHO // TVARU - INFINITIVU 81 // 6. 2. SAMOSTATNÉ INFINITIVNÍ VÄZBY S PŘEDLOŽKOU // (PARA, SIN, POR, A, DE, CON) 83 // 6.3. ELIPSA INFINITIVU 85 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 6 88 // KLÍČ 89 // DALŠÍ ZDROJE 9I // 7. STEJNOPODMĚTNÉ A RŮZNOPODMĚTNÉ // INFINITIVNÍ KONSTRUKCE 92 // 7.1. CHARAKTERISTIKA STEJNOPODMĚTNÝCH // INFINITIVNÍCH KONSTRUKCÍ 93 // 7. 2. CHARAKTERISTIKA RŮZNOPODMĚTNÝCH // INFINITIVNÍCH KONSTRUKCÍ 95 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 7 100 // KLÍČ 101 // DALŠÍ ZDROJE ?? // 8. NEOSOBNÍ SLOVESNÉ TVARY - GERUNDIUM 104 // 8.1. CHARAKTERISTIKA NEOSOBNÍHO SLOVESNÉHO // TVARU - GERUNDIA 105 // 8. 2. ZPŮSOBY PŘEVODU GERUNDIA DO ČEŠTINY 105 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 8 ? // KLÍČ 112 // DALŠÍ ZDROJE ?? // 9. NEOSOBNÍ SLOVESNÉ TVARY - PARTICIPIUM 114 // 9. 1. CHARAKTERISTIKA NEOSOBNÍHO SLOVESNÉHO // TVARU - PARTICIPIA 115 // 9. 2. ZPŮSOBY PŘEVODU PARTICIPIA DO ČEŠTINY 115 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 9 II9 // KLÍČ 120 // DALŠÍ ZDROJE 121 // 10. ABSOLUTNÍ INFINITIV 122 // 10.1. CHARAKTERISTIKA ABSOLUTNÍHO INFINITIVU 123 // S VLASTNÍM EXPLICITNÍM SUBJEKTEM // 6 // 10. 2. ZPŮSOBY PŘEVODU ABSOLUTNÍHO INFINITIVU DO ČEŠTINY 123 // KORESPONDENČNÍ
ÚKOL Č. 2 125 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 10 126 // KLÍČ 127 // DALŠÍ ZDROJE 128 // 11. ABSOLUTNÍ GERUNDIUM 129 // 11.1. CHARAKTERISTIKA ABSOLUTNÍHO GERUNDIA // S VLASTNÍM EXPLICITNÍM SUBJEKTEM 130 // 11.2. ZPŮSOBY PŘEVODU ABSOLUTNÍHO GERUNDIA DO ČEŠTINY 130 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 11 134 // KLÍČ 134 // DALŠÍ ZDROJE 136 // 12. ABSOLUTNÍ PARTICIPIUM 137 // 12.1. CHARAKTERISTIKA ABSOLUTNÍHO PARTICIPIA // S VLASTNÍM EXPLICITNÍM SUBJEKTEM 138 // 12. 2. ZPŮSOBY PŘEVODU ABSOLUTNÍHO PARTICIPIA DO ČEŠTINY 138 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 12 144 // KLÍČ 145 // DALŠÍ ZDROJE 147 // 13. ZPŮSOBY PŘEVODU GERUNDIA DO ČEŠTINY 148 // - OPAKOVACÍ LEKCE // 13.1. GERUNDIUM V POLOVĚTNÝCH KONSTRUKCÍCH 149 // 13.2. ABSOLUTNÍ GERUNDIUM 149 // 13.3. PERIFRÁZE S GERUNDIEM 150 // KLÍČ 152 // DALŠÍ ZDROJE 153 // POUŽITÁ LITERATURA 155 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 161 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK FORMÁLNÍHO ZÁPISU 162 // VYSVĚTLIVKY ? POUŽITÝM SYMBOLŮM 164 // 7
(OCoLC)85547410
cnb001663170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC