Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakultra 2006
165 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7368-137-4 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy, klíč
Bibliografie na s. 161
Španělština - cvičení praktická - učebnice
000089658
OBSAH PŘEDMĚTU // 1. CHARAKTERISTIKA TEXTŮ RŮZNÝCH FUNKČNÍCH STYLŮ 9 // 1.1. FUNKČNÍ STYLY 10 // 1. 2. ANALÝZA TEXTŮ ČESKÝCH 11 // 1.3. ANALÝZA TEXTŮ ŠPANĚLSKÝCH 14 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 1 18 // KLÍČ 19 // DALŠÍ ZDROJE 20 // 2. TEXTY ODBORNÉ A PUBLICISTICKÉ 21 // 2.1. CHARAKTERISTIKA ODBORNÝCH TEXTŮ 22 // 2.2. CHARAKTERISTIKA PUBLICISTICKÝCH TEXTŮ 26 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 2 30 // KLÍČ 32 // DALŠÍ ZDROJE 33 // 3. TEXTY PRÁVNĚ-ADMINISTRATIYNÍ 34 // 3.1. CHARAKTERISTIKA TEXTŮ PRÁVNĚ-ADMINISTRATIVNÍCH 35 // 3.2. PRÁVNĚ-ADMINISTRATIVNÍ TEXTY ŠPANĚLSKÉ 37 // Korespondenční úkol č. 1 42 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 3 43 // KLÍČ 44 // DALŠÍ ZDROJE 44 // 4. POLOVĚTNÉ KONSTRUKCE S INFINITIVEM 45 // 4.1. CHARAKTERISTIKA POLOVĚTNÝCH KONSTRUKCÍ S INFINITIVEM 46 // 4. 2. INFINITIV VE FUNKCI PODMĚTU (SUJETO) SE ČLENEM EL A BEZ ČLENU 46 4. 3. INFINITIV VE FUNKCI PŘEDMĚTU PŘÍMÉHO (IMPLEMENTO) A // PŘEDLOŽKOVÉHO (SUPLEMENTO) 47 // 4. 4. INFINITIV VE FUNKCI PŘÍSLOVEČNÉHO URČENÍ (COMPLEMENTO // CIRCUNSTANCIAL) 49 // 4. 4. 1. ABSOLUTNÍ INFINITIV S VLASTNÍM EXPLICITNÍM SUBJEKTEM 51 // 4. 5. INFINITIV VE FUNKCI PŘÍVLASTKU NESHODNÉHO // (COMPLEMENTO DE NOMBRE) 52 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 4 55 // KLÍČ 56 // DALŠÍ ZDROJE 58 // 5. POLOVĚTNÉ KONSTRUKCE S GERUNDIEM // 59 // 5.1. CHARAKTERISTIKA POLOVĚTNÝCH KONSTRUKCÍ S GERUNDIEM 60 // 5. 2. GERUNDIUM VE FUNKCI PŘEDMĚTU PŘÍMÉHO (IMPLEMENTO) 60 // 5. 3. GERUNDIUM VE
FUNKCI PŘÍVLASTKU NESHODNÉHO // (COMPLEMENTO DE NOMBRE) 61 // 5. 4. GERUNDIUM VE FUNKCI PŘÍSLOVEČNÉHO URČENÍ // (COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL) 62 // 5. 5. ABSOLUTNÍ GERUNDIUM (GERUNDIO ABSOLUTO) 63 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 5 65 // KLÍČ 66 // DALŠÍ ZDROJE 67 // 6. POLOVĚTNÉ KONSTRUKCE S PARTICIPIEM 68 // 6.1. CHARAKTERISTIKA POLOVĚTNÝCH KONSTRUKCÍ S PARTICIPIEM 69 // 6. 2. PARTICIPIUM VE FUNKCI PŘEDMĚTU PŘÍMÉHO (IMPLEMENTO) 69 // 5 // 6.3. PARTICIPIUM VE FUNKCI PŘÍVLASTKU SHODNÉHO (ATRIBUTO) 70 // 6.4. PARTICIPIUM VE FUNKCI PŘÍSLOVEČNÉHO URČENÍ // (COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL) - PARTICIPIO ABSOLUTO 71 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 6 73 // KLÍČ 74 // DALŠÍ ZDROJE 75 // 7. MODALITA TEXTU/VĚTNÁ MODALITA 76 // 7. 1. MODALITA 77 // KLÍČ 79 // DALŠÍ ZDROJE 80 // 8. PRAVDĚPODOBNÝ DĚJ PŘÍTOMNÝ - PROBABILITIV 81 // 8. PRAVDĚPODOBNÝ DĚJ PŘÍTOMNÝ- PROBABILITIV 82 // Korespondenční úkol 2 87 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 8 89 // KLÍČ 90 // DALŠÍ ZDROJE 91 // 9. PRAVDĚPODOBNÝ DĚJ MINULÝ - PROBABILITIV 92 // 9. PRAVDĚPODOBNÝ DĚJ MINULÝ- PROBABILITIV 93 // 9. 1. INDIKATIV 93 // 9.1.1. FUTURO PERFECTO 93 // 9.2. KONDICIONÁL 94 // 9.2.1. CONDICIONAL SIMPLE 94 // 9. 2. 2. CONDICIONAL COMPUESTO 95 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 9 97 // KLÍČ 98 // DALŠÍ ZDROJE 100 // 10. PRAVIDLA O SOUSLEDNOSTI ČASOVÉ V INDIKATIVU A JEJICH 101 NEDODRŽOVÁNÍ // 10. PRAVIDLA O SOUSLEDNOSTI ČASOVÉ V INDIKATIVU A JEJICH // NEDODRŽOVÁNÍ 102 // 10.1. SOUSLEDNOST
ČASOVÁ V INDIKATIVU 102 // 10. 2. NEDODRŽOVANÍ PRAVIDEL O SOUSLEDNOSTI 107 // 10.2.1. NEDODRŽOVANÍ PRAVIDEL V INDIKATIVU 108 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 10 117 // KLÍČ 118 // DALŠÍ ZDROJE 120 // 11. PRAVIDLA O SOUSLEDNOSTI ČASOVÉ V SUBJUNKTIVU A JEJICH // NEDODRŽOVÁNÍ 121 // 11.1. SOUSLEDNOST ČASOVÁ V SUBJUNKTIVU 122 // 11.2. NEDODRŽOVANÍ PRAVIDEL O SOUSLEDNOSTI 127 // AUTOKOREKTIVNÍ TEST 11 132 // KLÍČ 133 // DALŠÍ ZDROJE 134 // 12. TYPY EME ATICKÝCH KONSTRUKCÍ I 135 // 12. TYPY EMFATICKÝCH KONSTRUKCÍ I 136 // 12.1. EMFÁZE TYPU “TO SOY QUIENNO TIENE SALVAC1ÓN YA ” 136 // 12. 2. EMFÁZE TYPU “LO QUE ME PASA ES QUE NO QUIERO TRATARTE MÁS" 138 // 12. 3. EMFÁZE TYPU "VOLVÍ A PENSAR EN LO HERMOSO QUE SERÍAIRSE” 140 // KLÍČ 145 // DALŠÍ ZDROJE 147 // 6 // 13. TYPY EMFATICKÝCH KONSTRUKCÍ II 148 // 13.1. EMFÁZE TYPU “EL SÍ QUEES UNHOMBRE MODERNO” 149 // 13.2. EMFÁZE TYPU "EL GELOSO DE SUMARIDO" 150 // 13.3. vedlejší věta se členem el typu: "meinquieta el quefelipeno // ESTÉ EN CASA ” 153 // KLÍČ 157 // DALŠÍ ZDROJE 159 // POUŽITÁ LITERATURA 161 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 162 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK FORMÁLNÍHO ZÁPISU 163 // VYSVĚTLIVKY ? POUŽÍVANÝM SYMBOLŮM 165 // 7
(OCoLC)85547423
cnb001663171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC