Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Triton, 2006
266 s.

objednat
ISBN 80-7254-604-X (váz.)
Psyché ; sv. 27
Další názvový údaj: průvodce nejen pro terapeuty od zakladatele interpersonální teorie psychitrie
Obsahuje předmluvu, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
Komunikace interpersonální - přednášky
Psychiatrie - rozhovor (metoda) - přednášky
000089693
OBSAH // Předmluva od editoru knihy ÚVOD (Otto Allen Will) // PSYCHIATRICKÉ INTERVIEW // 1. ZÁKLADNÍ POJMY V PSYCHIATRICKÉM INTERVIEW // Definice psychiatrického interview - Vokální složka komunikace - Dvoučlenná skupina - Dobrovolná integrace zúčastněných - Vztah odborníka a klienta - Charakteristické vzorce v životě pacienta - Pacientovo očekávání přínosu interview -Psychiatr jako zúčastněný pozorovatel - Parataktická distorze // 2. STRUKTUROVÁNÍ SITUACE PŘI INTERVIEW // Kulturní role psychiatra jako odborníka - Kulturní hendikepy při práci psychiatra - Využití metodického postupu k překonávání osobních hendikepů // 3. NĚKOLIK OBECNÝCH ODBORNÝCH ÚVAH // Typy psychiatrického interview - Využití přechodů při vedení interview-Zapisování poznámek při interview - Interpersonální integrace tazatele a dotazovaného při interview // 4. POČÁTEČNÍ FÁZE INTERVIEW // Formální zahájení - Rekognoskace - Rekognoskace v intenzivní psychoterapii // 5. PODROBNÉ DOTAZOVÁNÍ: TEORETICKÉ ZÁKLADY // Úzkost - Vývoj self-systému osobnosti // 6. INTERVIEW JAKO PROCES // Předběžný dojem ze situace při interview - Pozorování změn při interview - Dojmy jako hypotéza k testování - Zlepšující se komunikace - Zhoršující se komunikace - Teorém o vzájemných emocích - Výsledek interpersonální situace - Používání již zmíněných formulací tazatelem // 7. VÝVOJ V MINULOSTI JAKO REFERENČNÍ RÁMEC
PŘI PODROBNÉM DOTAZOVÁNÍ // Návrh přehledu získávání údajů - Personifikované self // 8. DIAGNOSTICKÉ ZNAKY A TYPY MÍRNÝCH I VÁŽNÝCH DUŠEVNÍCH PORUCH // Diagnostické znaky a s nimi spojené symptomy-Typy duševních poruch // 9. UKONČENÍ INTERVIEW // Závěrečné vyjádření - Doporučení činností a opatření - Závěrečné zhodnocení - Formální rozloučení // 10. PROBLÉMY S KOMUNIKACÍ PŘI INTERVIEW ZÁVĚR // 117 // 134 // 158 // 204 // 229 // 237 // 259 // Rejstřík // 263

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC