Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1990
250 s.

objednat
ISBN 80-7013-046-6 (brož.)
Učební texty
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 219-221
Psychiatrie - učebnice
000089700
OBSAH I. dílu // I. Úvod (M. Radimský) // II. Stručný přehled dějin psychiatrie a její vývoj do současnosti(M. Radimský) // III. Všeobecná etiologie a patogeneze duševních poruch (M. Bouchal) // IV. Prevence duševních poruch(M. Radimský) // V. Symptomy duševních poruch(M. Bouchal) // A. Vnímání a jeho poruchy // B. Pozornost a její poruchy // C. Emotività a její poruchy // D. Paměť a její poruchy // E. Intelekt a jeho poruchy // F. Myšlení a jeho poruchy // G. Vědomí a jeho poruchy // H. Pudy a jejich poruchy // I. Vůle,jednání a jejich poruchy Osobnost a její poruchy // V L Syndromy duševních poruch(M. Bouchal) // VII. Nozologie v psychiatrii(M. Bouchal) // Vlil. Psychiatrická diagnostika (M. Radimský) // IX. Psychologické vyšetřovací metody(M. Bouchal) // X. Další specializované vyšetřovací metody (M. Šafránková) // XI. Organické psychické poruchy(M. Šafránková) // A. Základní pojmy // B. Bolesti hlavy // C. Demence 47 // D. Expanzivní onemocnění mozku 49 // E. Cévní onemocnění mozku 50 // F. Epilepsie 51 // G. Synkopální stavy 53 // H. Menierův syndrom 54 // I. Úrazy hlavy 54 // J. Toxické postižení nervového systému 56 // K. Anoxémie 53 // L. Lues se // M. Psychické poruchy při somatických a infekčních onemocněních58 // N. Bolestivý vertebrogenní syndrom // XII. AIDS (M. Radimský) // XIII. Akutní exogenní reakční typy(M. Radimský) // XIV. Endogenní psychické poruchy (M. Bouchal) // A. Schizofrenie // B. Parafrenie // C. Paranoia // D. Schizoafektivní psychóza // E. Maniodepresivita // F. Generační psychické poruchy // G. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u endogenních psychických poruch //
XV. Psychogenní psychické poruchy(M. Radimský) // A. Krátkodobé psychické poruchy // B. Psychogenní poruchy delšího trvání // C. Neurózy // D. Patický vývoj osobnosti // E. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u psychogenních psychických poruch // XVI. Psychopatie (M. Radimský) // Zvláštnosti ošetřovatelské péče u psychopatií // XVII. Sexuálni poruchy (D. Bártová) // A. Sexuální deviace // B. Transsexualismus // C. Funkční sexuálni poruchy // D. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u sexuálních deviací // XVIII. Závislost na alkoholu a jiných drogách (J. Novotná) // A. Závislost na alkoholu // B. Ostatní drogové závislosti // C. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u závislých na alkoholu a jiných drogách // XIX. Psychosomatická onemocnění (M. Radimský) // Mentální anorexie // Literatura // Seznam užitých zkratek // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC