Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.9) Půjčeno:181x 
BK
1. vyd.
Praha : ISV, 1996
302 s.

objednat
ISBN 80-85866-15-3 (brož.)
Psychologie
Bibliogr. s. 284-294
Rejstř.
Osobnost - rozvoj - příručky
000089788
Úvodem: Osobnost, její rozvíjení a výchova. Co může dát čtenáři tato publikace 7 // 1. Obecné otázky vývoje osobnosti a výchovy 9 // Základní pojmy: osobnost, její vývoj a rozvíjení, interakce s prostředím, činnosti a učení, determinace, výchova 9 // Základní otázky a teoretické přístupy 14 // Podstatné poznatky, vztahy, zákony. Jejich formulování a užití 26 // 2 Vývoj a formování osobnosti. Přehled podstatných vztahů 34 // 2.1 Uspořádání podstatných vztahů týkajících se vývoje a formování osobnosti 34 // 2.2 Vzájemné působení podmínek v složitém systému 36 // 2.3 Vývoj osobnosti 66 // 2.4 Učení a činnosti 79 // 2.5 Osobní a skupinové vztahy, sociální komunikace 90 // 2.6 Požadavky, náročné životní situace a vyrovnávání se s nimi 99 // 2.7 Aktivní účast jedince v určování vlastního života a osobnosti, autoregulace, sebedeterminace 109 // 2.8 Syntetický pohled 123 // 3 Způsob výchovy 135 // 3.1 Pojem způsob výchovy a pojmy příbuzné. Stručně o vývoji problému. Modely způsobu výchovy 135 // 3.2 Analyticko-syntetický model způsobu výchovy 149 // 3.3 Způsob výchovy ve vztahu k širší problematice psychologické, pedagogické a filozofické 158 // 3.4 Metody zjišťování způsobu výchovy 162 // 3.5 Čím je determinován způsob výchovy 167 // 3.6 Vývoj dětí při různých formách způsobu výchovy v rodině 175 // 3.7 Vývoj dospělých v závislosti na způsobu výchovy v jejich orientační rodině 196 // 3.8 Způsob výchovy v rodině v interakci s ostatními podmínkami. Kompenzační a rušivě působení 202 // 3.9 Způsob výchovy ve škole 208 // 3.10 Způsob výchovy a celkový vývoj osobnosti 214 // 4 Náměty pro praktické aplikace 227 // 4.1 Poznávání osobnosti v jejím vývoji 227 // 4.2 Zjišťování způsobu výchovy v rodině 243 //
4.3 Charakteristiky jednotlivých forem (polí modelu) způsobu výchovy a individuální rozdíly 250 // 4.4 K řešení výchovných problémů a k práci s rodiči a učiteli 266 // Přehled podstatných vztahů ve vývoji a formování osobnosti 281 // Seznam literatury 284 // Rejstřík věcný 295 // Rejstřík jmenný 299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC