Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 2., přeprac.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995
155 s.

objednat
ISBN 80-7013-187-X (brož.)
Bibliogr. s. 138-155.
Lékaři - nemocní - rozhovory - učebnice vysokošk.
000090098
Předmluva ...5 // Úvod ...7 // TŘI PŘÍKLADY STUDIA A VÝCVIKU ROZHOVORU LÉKAŘE S PACIENTEM ...8 // Rozhovor lékaře s pacientem před a po operaci ...8 // Úvodní rozhovor lékaře s pacientem na onkologickém oddělení.20 // Výcvik rozhovoru mediků a lékařů s pacienty v modelových situacích ...30 // JAK HOVOŘIT S PACIENTEM ...39 // Deset falešných představ o naší sociální komunikaci ...40 // Různorodost momentů našeho sdělení - co vše si sdělujeme ...43 // Umění naslouchat ...48 // Vnímání mimoslovních sdělení ...50 // Naslouchání tomu, co nám pacient říká svými slovy ...56 // Pozorování a naslouchání tomu, jak pacientovi je ...58 // Metody umožňující přesnější pozorování emocionálního stavu // pacienta ...64 // Aktivní naslouchání ...67 // Co nám říká pacient ...71 // Co je třeba slyšet, co slyšet nemusíme a co slyšet nemáme..72 // Umění mluvit ...75 // Srozumitelnost naší řeči ...75 // Morální a etická stránka řeči - evalvace a devalvace ...77 // Pragmatika řeči lékaře ...78 // Paralingvistické aspekty řeči ...79 // Rozhovor ...82 // Rozhovor s těžce nemocným pacientem ...85 // Rozhovor s umírajícím pacientem ...85 // Rozhovor s pozůstalými ...86 // Celkové pojetí rozhovoru, který je pacientovi pomocí ...86 // 3 // CO ŘÍCI NEMOCNÉMU ČLOVĚKU ...90 // Psychologie zvládání těžkých životních situací ...91 // Stres ...92 // Jak člověk zvládá stres ...97 // Salutory - faktory odolnosti k zátěži ...105 // Osobnostní charakteristiky lidí, kteří poměrně úspěšněji zvládají stresové situace ...106 // “Pevnost” či “nezdolnost” jako osobnostní charakteristika ...112 // Teoretické modely zvládání krizových situací ...114 // Moderátory zprostředkující vztah mezi stresory a zvládáním krizí ...117 //
Klinické studie věnované problematice nadějných způsobů zvládání // těžkých situací typu nemoci ...126 // Přehled problémů, s nimiž se musí pacient vyrovnat, je-li u něho diagnostikována těžká choroba ...128 // Přehled dovedností potřebných ke zvládnutí těžké zdravotní situace ...130 // Nástin konkrétního postupu zládání těžké zdravotní situace ...132 // Závěr ...137 // Česká literatura ...138 // Cizojazyčná literatura ...144

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC