Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.6) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Matfyzpress, 2004
4 sv. : il., mapy, plány ; 24 cm

objednat
ISBN 80-86732-35-5 (sv. 1 ; brož.)
ISBN 80-86732-42-8 (sv. 2 ; v knize neuvedeno ; brož.) ISBN !80-86732-35-5 (chyb.)
ISBN 80-86732-43-6 (sv. 3 ; v knize neuvedeno ; brož.) ISBN !80-86732-35-5 (chyb.)
ISBN 80-86732-44-4 (sv. 4 ; v knize neuvedeno ; brož.) ISBN !80-86732-35-5 (chyb.)
Na obálkách nad názvem: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Konference zahrnuje několik sekcí s vlastními názvy
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Obsahuje bibliografické odkazy
Sekce I. Sociologie. Prognostika a správa. 433 s. -- Sekce II. Ekonomie. Politologie. 458 s. -- Sekce III. Média. Teritoriální studia. 433 s. -- Sekce IV. Psychologie a pedagogika : jedinec a společnost v procesu transformace a globalizace. 218 s.
Český, anglický, německý a polský text, anglická resumé
Česko - Evropská unie - prognostika - sborníky
Česko - Evropská unie - společnost - sborníky
000090335
SEKCE I, SOCIOLOGIE, PROGNOSTIKA A SPRÁVA :   Úvodem ...5 // Sociologie // Od řádu k chaosu a zase zpátky (O paradigmatických proměnách sociologie v běhu času) - Miloslav Petrusek ...11 // Překročené etické limity trhu a měnící se paradigma ekonomie - Lubomír Mlčoch ...26 // Několik (provokativních) zamyšlení nad tím, co (vlastně) ve vědě děláme - Jan Amos Víšek ...30 // Rozvoj, dynamizace a sdružování - Rozvaha o snesitelnosti rozvoje - Jiří Kabele ...43 // Časoprostorová dimenze analýzy soudobých sociálních procesů - Jiří Šubrt ...78 // Globalizace a „světová riziková společnost“ - Oleg Suša ...87 // Bezpečnostní rizika: jejich percepce a normalizace - Jiří Buriánek ...94 // Co určuje postoje k Evropské unii? - Hynek Jeřábek, Martina Rubášová ...110 // Pojem normality v tisku a běžném hovoru - vývoj, sémantika a sociologické aspekty - Martin Hájek ...125 // Důvěra v demokratické společnosti: Otázka vztahu interpersonální a institucionální důvěry - Markéta Sedláčková ...135 // Obraz první republiky v paměti českých Němců - Olga Šmídová ...151 // České politické strany a jejich členové. K postupné proměně charakteru členství - Lukáš Linek ...174 // Pracovní podmínky v českých podnicích - Pavel Kuchař ...193 // Drobný podnikatel, učitel a manažer - poznámky k sociální hodnotě životních strategií středních vrstev - Richard Růžička ...201 // Rámec základních přédpokladů pro uplatnění tele(home)worku v České republice - Jana Dufjková ...216 // Sociální politika ve vztahu ke zdravotně postiženým - principy EU a česká realita - Bohumila Cabanová ...239 // Hodnota lidského zdraví a schopnost dotazovaných vidět život a lidské zdraví v peněžních termínech - Markéta Braun Kohlová, Jan Melichar ...246 //
Prognostika a správa // Výzvy pro 21. století - Pavel Nováček ...257 // Globální problémy a sociální kapitál - Jaroslav Kalous ...264 // Sustainable Development and Quality of Life Indicator Sets: Examples at Global, National and Regional Levels - Peter Mederly, Pavel Novaček, Jan Topercer ...274 // Vstup České republiky do prostoru politické komunikace a rozhodování: výzvy, problémy, východiska - Miloš Balabán ...295 // Deficity a možnosti strategického řízení v České republice - Martin Potůček ...307 // Politická participace a efektivita vládnutí - Martin Nekola ...322 // Rozvojové cíle tisíciletí v České republice - Miroslava Mašková ...341 // Strategický audit České republiky - Eva Abramuszkinová Pavlíková ...348 // Knowledge-Driven Development in a Broader Perspective: How the Lack of Social Capital Can Undermine “Knowledge Revolution” - Arnošt Veselý ...354 // Současná pojetí sociální soudržnosti a Česká republika - Jiří Musil ...370 // Vývoj hodnot v české společnosti: zkoumání a pohled na dílčí výsledky - Libor Prudký ...379 // Social Movements and Non-profit sector theories: An Organizational View - Pavol Frič ...393 // České nemocnice v kontextu reformy verejné správy (Organizačné-právní postavení bývalých okresních nemocnie - problémy, otázky, možnosti přístupů k jejich řešení) - Petr Háva, Pavla Hanušová ...401 // Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky - Antonín Rašek ...414 // Participace občanů a občanské společnosti na bezpečnosti, obraně a ochraně - Libor Stejskal ...422 // Seznam autorů ...433
(OCoLC)70929432
cnb001579145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC