Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004
143 s. : il.

objednat
ISBN 80-89185-03-7 (brož.)
Sociálna práca - sociálna politika
Obsahuje ilustrace, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 136-140
Péče ústavní - texty studijní
Práce sociální - texty učební
000090722
OBSAH // Úvod...5 // 1. Východiská rezidenciálnej starostlivosti ...10 // 1.1 Vymedzenie základných pojmov ...11 // 1.2 Klientela sociálnej práce...12 // 1.3 Typy rezidenciálnych inštitúcií ...15 // 1.4 Kontext rezidenciálnej sociálnej práce...23 // 1.5 Teoretické východiská rezidenciálnej starostlivosti ...28 // 2. Historické a kultúrne dedičstvo // a rezidenciálna starostlivosť...32 // 2.1 Vybrané osobnosti rezidenciálnej starostlivosti z histórie ...32 // 2.2 Kultúrne a historické determinanty sociálnej práce...36 // 2.3 Terapeutický model rezidenciálnej starostlivosti // na území súčasnej SR ...39 // 3. Sociálna organizácia a rezidenciálna starostlivosť...44 // 3.1 Organizácia a sociálna organizácia ...44 // 3.1.1 Organizácia ako sociálny systém...52 // 3.1.2 Organizačná kultúra ...55 // 3.1.3 Riadenie organizácií a vedenie lúdí...63 // 4. Vitálny potenciál pomáhajúcej organizácie ...72 // 4.1 Dynamika rezidenciálnej inštitúcie...73 // 4.2 Klienti v rezidenciálnej inštitúcii...83 // 5. Metódy rezidenciálnej starostlivosti ...90 // 5.1 Režim, program, tradície a rituály, hodnotenie...91 // 5.2 Práca s jednotlivcom, skupinou, rodinou // a sociálnou sieťou klienta ...96 // 5.3 Kontrakty, projekty a extramurálne aktivity...97 // 5.4 Terapia prostredím ...101 // 5.4.1 Teritorialita a hmotné prostredie...104 // 5.4.2 Sociálny systém ako liečebné spoločenstvo ...106 // 5.4.3 Princípy terapie prostredím...107
// 5.4.4 Pozitívna rovesníčka kultúra...110 // 5.4.5 Rovesníčke programy...113 // 5.4.6 Atmosféra, klíma, organizačná kultúra...117 // 5.5 Riadenie prípadu a advokácia ...120 // 6. Pomáhajúce profesie a rezidenciálna starostlivosť...124 // 6.1 Spolupráca v multidisciplinárnom tíme...125 // 6.2 Kritické situácie v rezidenciálnej starostlivosti...128 // Záver ...135 // Použitá literatúra...136 // Vecný register...141 // Autorský register... 142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC