Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Brno : Paido, 2006
154 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7315-127-8 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 5
Na obálce pod názvem: Pedagogická fakulta MU v Brně, Centrum pedagogického výzkumu
Obsahuje bibliografii na s. 133-143, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000090724
Obsah // ÚVODEM 9 // 1 CO JE TO VIDEOSTUDIE 13 // 1.1 Role a místo videoštúdií v pedagogickém výzkumu 13 // 1.1.1 Výzkumy pedagogické komunikace a interakce 15 // 1.1.2 Výzkumy efektivnosti a kval ity výuky 18 // 1.1.3 Výzkumy realizovaného kurikula 20 // 1.2 Videostudie na pomezí výzkumných oblastí 23 // 2 PŘEHLED O VIDEOSTUDIÍCH (1995-2005) 25 // 2.1 Videostudie realizované v letech 1995-2005 25 // 2.1.1 Videostudie výuky matematiky T1MSS 1995 26 // 2.1.2 Videostudie výuky matematiky TIMSS 1999 29 // 2.1.3 Videostudie výuky přírodovědných předmětů TIMSS 1999 33 // 2.1.4 Videostudie výuky íyziky 1PN 35 // 2.1.5 Švýcarské videostudie výuky matematiky 37 // 2.1.6 Švýcarské videostudie výuky íyziky 38 // 2.2 Další vývoj videoštúdií 39 // 2.2.1 Videostudie výuky geometrie - práce s chybou 39 // 2.2.2 Videostudie výuky matematiky a fyziky - učení se řešením úloh 41 // 2.2.3 Kdy ještě se využívají videostudie? 42 // 2.3 Pokus o zhodnocení 43 // 3 JAK SE DĚLÁ VIDEOSTUDIE 45 // 3.1 Příprava videostudie 46 // 3.2 Jak se pořizuje videozáznam výuky 47 // 3.2.1 Pořizování videozáznamu 48 // 3.2.2 Znalost terénu 52 // 3.2.3 Doporučení pro práci s kamerou 53 // 3.2.4 Některé obtížné situace při natáčení 53 // 3.3 Jak se zpracovává videozáznam výuky 54 // 3.3.1 Digitalizace videozáznamu 54 // 3.3.2 Videograph - software pro zpracování videozáznamu výuky 55 // 3.4 Jak se transkribuje videozáznam výuky 56
// 3.4.1 Co je to transkripce? 56 // 3.4.2 Transkripční systém uplatňovaný ve videostudiích 56 // 3.4.3 Pořizování transkriptu v programu Videograph 57 // 3.5 Jak se kóduje videozáznam výuky 60 // 3.5.1 Co je to kódování? 60 // 3.5.2 Kategoriální systém pro kódování fází a forem výuky 61 // 3.5.3 Inter-rater-reliabilita 72 // 3.6 Jak se získaná data vyhodnocují 74 // 5 // 3.6.1 Exportování výzkumných dat 74 // 3.6.2 Vyhodnocování výzkumných dat 75 // 3.6.3 Jak se vede dokumentace k videoštúdií 76 // 3.6.4 Finalizace videostudie a její výstupy 77 // 4 POSTUP A VÝSLEDKY CPV VIDEOSTUDIE FYZIKY 79 // 4.1 Hledání teoretických a metodologických východisek 79 // 4.2 Cíle a výzkumné otázky 80 // 4.3 Metodologický postup 81 // 4.3.1 Zkoumaný soubor 81 // 4.3.2 Výzkumný design 83 // 4.4 Výsledky videostudie 85 // 4.4.1 Do jaké míry jsou zaznamenané hodiny reprezentativní? 85 // 4.4.2 Jaká je skutečná délka zaznamenaných hodin? 87 // 4.4.3 V jakých organizačních formách se výuka odehrává? 87 // 4.4.4 V jakých organizačních fázích se výuka odehrává? 92 // 4.4.5 Jaké příležitosti ? verbálnímu projevu výuka nabízí? 96 // 4.4.6 Jak spolu souvisejí výukové fáze, formy a příležitosti // ? verbálnímu projevu? 99 // 4.5 Shrnující závěry a diskuse 102 // 5 METODOLOGICKÉ OTAZNÍKY VIDEOŠTÚDIÍ 105 // 5.1 Přednosti výzkumu založeného na analýze videozáznamu 106 // 5.2 Problémy výzkumu založeného
na analýze videozáznamu 109 // 5.3 Kdy je vhodné videoštúdií realizovat? 111 // 5.3.1 Videostudie jako výzva pro výzkum vyučování a učení 112 // 5.3.2 Videostudie jako výzva pro mezinárodně srovnávací výzkum 112 // 6 VIDEOZÁZNAM VÝUKY V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ 115 // 6.1 Využívání videozáznamů v učitelském vzdělávání 115 // 6.2 Reflexivní učení jako východisko pro práci s videozáznamy 117 // 6.3 Role videozáznamu v učitelském vzdělávání 118 // 6.4 Metoda videotréninku interakcí 121 // 6.4.1 Jak postupovat při práci s metodou VT1 121 // 6.5 Interaktivní učební prostředí založené na videozáznamech 126 // ZÁVĚREM 129 // SUMMARY 131 // LITERATURA 133 // REJSTŘÍK JMENNÝ 145 // REJSTŘÍK VĚCNÝ 148 // 6 // SEZNAM GRAFŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK 150 // PŘÍLOHY 151 // Příloha 1 : Dopis ředitelům - výzva ke spolupráci na výzkumu 151 // Příloha 2: Informační list pro učitele zapojené do CPV videostudie íyziky 152 // Příloha 3: Dokumentace ? videozáznamu vyučovací hodiny - pro kameramany 153 Příloha 4: Dotazník pro učitele: posuzování typičnosti nahrávaných hodin 154 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC