Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(62) Půjčeno:124x 
BK
Praha : Sociologické nakladatelství, 2006
311 s. : il.

objednat
ISBN 80-86429-58-X (brož.)
Studijní texty ; 38
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, grafy, tabulky, slovníček, jmenný a věný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 287-302
Sociologie rodiny - učebnice vysokošk.
000090765
* OBSAH // AUTORSKÁ PŘEDMLUVA A PODĚKOVÁNÍ | 9 // První kapitola RODINA JAKO NEMĚNNÁ INSTITUCE? | Rodina se mění, ale vždy je stabilizujícím prvkem společnosti I 14 Povaha změn rodiny od tradiční až k postmoderní společnosti I 20 Zopakujme si | 25 Úloha první - mentální mapa | 25 Úloha druhá -jakáje moje rodina | 26 Úloha třetí - moje příbuzenská síť | 27 // Druhá kapitola KLASICKÉ TEORIE RODINY | 29 Počátky v devatenáctém století | 30 Historicko-právníškola, evolucionisté a etnologové | 31 Durkheimův příspěvek k základům teorie rodiny | 34 Počátky sociálně kritických studií rodiny | 35 Frédéric Le Play a počátky empirických výzkumů | 36 Le Playovy rodinné typy a základy konzervativní tradice v sociologii rodiny | 38 Počátky české sociologie rodiny | 40 Pokus o velké teorie - padesátá léta dvacátého století | Strukturálnífunkcionalismus 51 Goode- světová revoluce a manželská rodina | 55 Kritika modelů z padesátých let | 58 Zopakujme si | 62 Úloha I 63 // Třetí kapitola TEORIE RODINY PO ROZPADU KLASICKÝCH TEORIÍ | 65 Nové podněty pro teorii rodiny ve změně společenského klimatu | 66 Teorie sociální směny | 69 // Skupina teorií systému a symbolické interakce | 73 // Teorie systému | 74 // Symbolický interakcionismus | 75 // Rodina a sociální konstrukce reality | 77 // Teorie konfliktu | 81 •4 i // Tři zdroje a tři součásti | 81 // Kritická sociologie, marxismus a
radikální ekonomie | 84 Sociobiologie I 87 Zopakujme si | 90 Úloha I 91 // Čtvrtá kapitola RODINA JAKO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN NEROVNOSTI I 93 // Sociální stratifikace, manželství a rodina | 96 Třídně zakotvené rozdíly v rodinném chování | 99 Třídní rozdíly v reprodukčním chování a životním cyklu | 99 Třídní rozdíly v péči o děti | 102 Třídní rozdíly ve vzdělanostních šancích | 103 Mimoekonomická stratifikace: kognitivní třídy | 106 Shrnutí a výhledy | 110 Zopakujme si | 112 Úloha I 112 // Pátá kapitola ZALOŽENÍ RODINY: SŇATKOVÝ TRH, // LÁSKA A SEX I 113 // Sňatkový trh - teorie a deskripce | 115 // Teorie sňatkového trhu | 117 // Sociální a kulturní podmíněnost výběrového párování | 126 // Sex, láska a jiné poměry mezi pohlavími | 133 // Sex -co o něm víme z výzkumů | 134 // Měnící se kulturní vzorce a sexuální revoluce | 137 // Láska I 140 // Zopakujme si | 142 // Úloha I 143 // Šestá kapitola RODIČE, DÍTĚ A SOCIALIZACE V RODINĚ | 145 Rodičovství I 146 Přechod k rodičovství | 148 // Sociální autonomie rodičů, její meze a poruchy | 152 // Incest a týrané dítě | 154 // Socializace dítěte | 163 // Teorie socializace: Mead, Freud a Piaget | 163 // Vrstevnická skupina a mimorodinná socializace | 164 // Socializace k sociálnímu rodu | 167 // Zopakujme si | 169 // Úloha první - rodinné vztahy | 170 // Úloha druhá - dítě tří matek | 170 // Úloha třetí -
darované rodičovství | 172 // Sedmá kapitola RODINA, DOMÁCNOST A EKONOMIKA | 173 Zaměstnaná žena a rodina | 175 // Situace matek dnešních matek: rozpory v teorii i praxi | 177 Dvoukariérové rodiny: pionýři egalitámího modelu | 184 Praktické vítězství neokonzervativního postoje | 189 Současný stav: diferenciace rodinných modelů, modifikace životního cyklu a přibývání celoživotní bezdětnosti | 191 Nulové reprodukční strategie a celoživotní bezdětnost: singles | 196 Zopakujme si | 200 // . Osmá kapitola ROZVOD A OPAKOVANÉ MANŽELSTVÍ | 203 Historický vývoj právní úpravy zániku manželství | 205 Vývoj rozvodovosti | 209 Příčiny a koreláty rozvodovosti | 212 Růst rozvodovosti jako vlastnost modernity | 212 Teorie rozvodového chování | 214 Koreláty a prediktory rozvodu \\ 218 Opakované manželství | 224 Perspektiva I 225 Zopakujme si | 227 Úloha I 228 // Devátá kapitola KONEC RODINY? | 229 // Teorie rodiny v teorii individualizace | 231 // Individualizace transformuje lásku: důsledky pro rodinu | 239 // Giddensova kritika Michela Foucaulta | 240 // Manželství, sexualita a romantická láska na konci doby moderní | 243 Intelektuální vize lásky a intimity a první testy této vize v sociologii I 246 Zopakujme si | 249 // Desátá kapitola ČESKÁ RODINA | 251 // Změny v uspořádání české domácnosti: více jednočlenných a neúplných rodin | 253 Nesezdaná soužití a pokles sňatečnosti | 255 Změny v reprodukčním
chování a změny hodnot | 258 Dlouhodobý pokles stability rodiny | 266 Stárnoucí populace a další vynořující se nerovnováhy | 269 Zopakujme si | 278 Úloha I 279 // SLOVNÍČEK I 281 BIBLIOGRAFIE | 287 ZDROJE ILUSTRACÍ | 303 JMENNÝ REJSTŘÍK | 305 VĚCNÝ REJSTŘÍK | 309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC