Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30) Půjčeno:30x 
BK
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954
89 s., 88 s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm

objednat
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Přehledná studie o památkách nástěnné malby románské z 12. a 13. stol. v Čechách a na Moravě zařazuje tyto památky do sledu časového (od výzdoby hradní kaple sv. Kateřiny ve Znojmě z r. 1134 až po zlomek hlavy sv. Kryštofa v Čáslavi z doby kolem r. 1300) a vývojového a podává i obraz jejich bohatství slohového, tvarového a ikonografického. Toto údobí neznamenalo pro naše země toliko "dohánění Evropy" ve výtvarné kultuře, ale bylo již i nanejvýš čestným začleněním se do kulturního společenství evropského. Studii doplňuje na 90 reprodukcí nástěnných maleb ve Znojmě, Staré Boleslavi, Albrechticích, Rovné, Praze, Kondraci, Bořitově, Třebíči, Písku a Čáslavi..
Anglické, francouzské a ruské resumé
000090902
Předmluva 7 // Románská nástěnná malba 9 // Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě 15 // Památky XII. století 17 // Znojmo, hradní kaple sv. Kateřiny 17 // Stará Boleslav, kostel sv. Klimenta 24 // Albrechtice, kostel sv. Petra a Pavla 29 // Praha II, kostel sv. Petra 32 // Rovná u Stříbrné Skalice, kostel sv. Jakuba 33 // Praha XVI, kostel sv. Filipa a Jakuba na Smíchově 39 // Praha IX, kostel sv. Václava na Proseku 40 // Památky XIII. století 42 // Praha IV, kostel sv. Jiří na pražském hradě 43 // Dolní Ghabry, kostel sv. Jana Křtitele 47 // Kondrac, kostel sv. Bartoloměje 48 // Bořitov, kostel sv. Jiří 50 // Praha II, Museum hl. města Prahy 52 // Potvorov, kostel sv. Mikuláše 55 // Třebíč, kostel sv. Prokopa 56 // Praha III, kostel P. Marie pod řetězem 58 // Písek,, kostel Narození P. Marie 59 // Čáslav, kostel sv. Petra a Pavla 63 // Závěr 65 // ... 68 // Romanesque mural painting in Bohemia and Moravia 71 // La peinture murale en Boheme et en Moravic a ľépoque romane 74 // Poznámky 77 // Chronologická tabulka památek románské nástěnné malby v Cechách a na Moravě 84 Místopisný rejstřík památek románské nástěnné malby v Cechách a na Moravě 84 // Mapa památek románské nástěnné malby v Čechách a na Moravě 85 // Ikonografická tabulka památek románské nástěnné malby v Čechách a na Moravě 86 // Seznam vyobrazení 87 // Obrazová část 91
(OCoLC)892236
cnb000424034

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC