Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:35x 
BK
2. přepracované a doplněné vyd.
V Litoměřicích : Okresní vlastivědné muzeum ; v Ústí nad Labem : Severočeská pobočka České botanické společnosti ; v Průhonicích : Akademie věd České republiky, Botanický ústav, 1995
206 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-900827-6-9 (brož.)
Severočeskou přírodou
Příloha sborníku Severočeskou přílohou r. 1995
Obsahuje bibliografii a názvový rejstřík
Anglické resumé
Rostlinstvo - společenstva - Česko - seznamy
Rostliny ohrožené - Česko - seznamy
000090905
Úvod ...5 // Introduction ...8 // Seznam rostlinných společenstev - List of plant communities ...11 // 1. Asplenietea trichomanis (J. Kolbek, cooper. J. Jeník) ...11 // 2. Parietarietea (J. Kolbek) ...14 // 3. Thlaspietea rotundifolii (J. Jeník, cooper. J. Kolbek) ...15 // 4. Juncetea trifidi (J. Jeník, cooper. F. Krahulec) ...16 // 5. Salicetea herbaceae (J. Jeník) ...18 // 6. Mulgedio-Aconitetea (J. Jeník) ...18 // 7. Lemnelea (S. Hejný) ...22 // 8. Charetea fragilis (S. Husák) ...25 // 9. Potametea (S. Hejný) ...27 // 10. Isoeto-Littorelletea (S. Hejný) ...34 // 11. Utricularielea (S. Hejný) ...36 // 12. Isoéto-Nanojuncetea (S. Hejný) .... 37 // 13. Phragmito-Magnocaricetea (S. Hejný) ...39 // 14. Crypsietea aculeatae (J. Vicherek et V. Řehořek) ...49 // 15. Thero-Suaedetea (J. Vicherek et V. Řehořek) ...50 // 16. Thero-Salicomietea strictae (J. Vicherek et V. Řehořek) ...50 // 17. Festuco-Puccinellietea (J. Vicherek et V. Řehořek) ...51 // 18. Montio-Cardaminetea (E. Hadač) ...52 // 19. Scheuchzerio-Caricetea fuscae (K. Rybníček) ...55 // 20. Oxycocco-Sphagnetea (R. Neuhäusl, cooper. K. Rybníček) ...64 // 21. Molinio-Arrhenatheretea (D. Blažková et E. Balátová) ...68 // 22. Nardo-Callunetea (F. Krahulec, cooper. J. Moravec) ...81 // 23. Koelerio-Corynephoretea (J. Vicherek) ...86 // 24. Festucetea vaginatae (J. Vicherek) ...87 // 25. Sedo-Sderanthetea (J. Kolbek, cooper. J. Vicherek) ...88 // 26. Festuco-Brometea (J. Kolbek) ...92 // 27. Trifolio-Geranietea sangutnei (J. Kolbek) ...103 // 28. Betulo carpaticae-Alnetea viridis (J. Moravec) ...105 // 29. Rhamno-Prunetea (J. Moravec) ...106 // 30. Salicetea purpureae (J. Moravec) ...108 // 31. Alnetea glutinosae (J. Moravec) ...109 // 32. Querco-Fagetea (J. Moravec) ...111 // 33. Quercelea robori-pelraeae (J. Moravec) ...122 // 34. Erico-Pinetea (J. Moravec) ...123 // 35. Vaccinio-Piceetea (J. Moravec) ...124 //
36. Robinietea (J. Moravec) ...128 // 37. Epilobietea angustifolii (S. Hejný, cooper. J. Moravec) ...129 // 38. Bidentetea tripartitae (S. Hejný) ...132 // 39. Chenopodietea (S. Hejný, cooper. Z. Kropáč) ...133 // 40. Artemisietea vulgaris (S. Hejný) ...142 // 41. Galio-Urticetea (S. Hejný) ...144 // 42. Agropyretea repentls (S. Hejný) ...1S1 // 43. Plantaginetea majoris (S. Hejný, cooper. J. Vicherek et V. Řehořek) ...152 // 44. Secalietea (Z. Kropáč) ...157 // Závěr ...163 // Conclusions ...170 // Literatura - Literature cited ...177 // Rejstřík jmen syntaxonů - Index of syntaxon names ...191 // Rejstřík jmen taxonů - Index of taxon names ...200
(OCoLC)34223534
cnb000117734

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC