Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Studio Production Saga, 2003
133 s. : il.

objednat
ISBN 80-239-2237-8 (brož.)
Obsahuje fotografie, tabulky, grafy, úvod, seznam autorů s údaji o nich
Hudba romská - sborníky referátů
000091008
OBSAH // Slovo úvodem... 7 // Vysvětlivky k frekventovaným výrazům... 8 // Chronologický přehled... 9 // událostí a průběhu perzekuce Romů v jednotlivých evropských zemích // Vyhlazování evropských Romů... 20 // Ctibor Nečas, (Česká republika) // Od diskriminace к „rodinnému táboru" v Osvětimi... 23 // Národně socialistická perzekuce Cikánů Michael Zimmerman, (Spolková republika Německo) // Romové a Sintové ve světle nacistické lékařské a eugenické politiky... 29 // Patricia Heberer, (Spojené státy americké) // Nacistická a poválečná politika proti Romům a Sintům v Rakousku... 36 // Erika Thurner (Rakousko) // Majetek Romů zabavený nacisty... 44 // Petr Lhotka (Česká republika) // Dve roviny a dve podoby holokaustu na Slovensku... 50 // Ivan Kamenec (Slovensko) // Zapomenutý holocaust... 55 // Stanislaw Stankiewicz (Polsko) // Postihl holocaust negativně ruské Romy?... 60 // Naděžda Demeter (Rusko) // Vyhlazování Romů v Jugoslávii v letech 1940-1945 ... 65 // Licitování s počtem romských obětí v táboře Jasenovac a v Nezávislém chorvatském státě Dragoljub Ackovic (Srbsko a Černá Hora) // Proč vyučovat o holocaustu... 72 // Jan Munk (Česká republika) // Výběr z diskuse... 75 // Obrazová příloha... 85 // 4 // CONTENTS // Supplement... 85 // Introduction... 109 // Note ot frequently used terms ... 110 // A Chronological account ... Ш // of the course of persecution of Roma in individual European
countries // Extermination of European Roma... 123 // Ctibor Nečas (Czech Republic) // From Discrimination to the ’family camp’ at Auschwitz... 126 // National Socialist Persecution of Gypsies Michael Zimmerman (Federal Republic of Germany) // Roma and Sinti in light of Nazi Medical and Eugenic Policy... 132 // Patricia Heberer (US) // Nazi and Post-war Policy Against Roma and Sinti in Austria... 139 // Erika Thurner (Austria) // Roma property confiscated by the Nazis... 147 // Petr Lhotka (Czech Republic) // Two levels and two forms of the Holocaust in Slovakia... 153 // Ivan Kamenec (Slovak Republic) // A Forgotten Holocaust... 158 // Stanislaw Stankiewicz (Poland) // Was the Holocaust directed against the Russian Roma?... 164 // Nadezhda Demeter (Russia) // Extermination of Roma in Yugoslavia in 1940 -1945 ... 169 // Haggling over Number of Roma Victims in Jasenovac Camp and in the Independent State of Croatia Dragoljub Acković (Serbia and Montenegro) // Why teach about the Holocaust? ... 176 // Jan Munk (Czech Republic) // A selection from the discussion ... 179 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC